Какво е ракът?

Ракът е общ термин за голяма група заболявания, характеризиращи се с растеж на анормални клетки извън обичайните им граници, които след това могат да нахлуят в съседни части на тялото и / или да се разпространят към други органи. Други често използвани термини са злокачествени тумори и неоплазми. Ракът може да засегне почти всяка част от тялото и има много анатомични и молекулярни подвидове, които изискват специфични за всеки вид стратегии за диагностика и лечение.
Ракът е втората водеща причина за смъртта в световен мащаб. През 2018 година ракът е бил причина за смъртта на 9,6 милиона души. Ракът на белия дроб, на простатата, на дебелото черво, на стомаха и на черния дроб са най-често срещаните видове рак при мъжете, докато ракът на гърдата, на дебелото черво, на белия дроб, на шийката на матката и на щитовидната жлеза са най-честите сред жените.
Mежду 30% и 50% от смъртните случаи, причинени от рак могат да бъде предотвратено, чрез промяна на начина на живот и избягване на употребата на тютюневи изделия, намаляване на консумацията на алкохол, поддържане на здравословно телесно тегло, редовни физически упражнения и справяне с инфекциите.

Наръчник на пациента

Рак на гърдата

Това е най-честия вид рак при жени. Ранната диагностика е решаваща за успеха на лечението.

Рак на простатата

На този вид рак се падат около 9% от смъртните случаи при заболелите от рак мъже.

Рак на яйчниците

Ракът на яйчниците има най-неблагоприятната прогноза от всички специфични за жените онкологични заболявания

Рак на бял дроб

Най-застрашени от развиване на заболяването са дългогодишните пушачи, както и пасивните пушачи.

Рак на Черния дроб

Той е най-честия рак на храносмилателния тракт. Може да бъде първичен рак, но по-често е метастатичен от други органи..

Лекарствено лечение

Научете всичко за лечението на онкологични заболявания с лекарства. Запознайте се с различните видове терапия. Информирайте се за клиничните изпитвания и дали има подходящи за вас. Вижте най-новите достижения на индустрията и последните разрешени в света лекарства.

 

Лъчелечение

Лъчетерапията използва високоенергийни рентгенови лъчи или частици, за да убива раковите клетки. Източникът на радиация може да бъде външен (извън тялото) или вътрешен (вътре в тялото) чрез радиоактивни импланти. Целта на вътрешната и външната лъчетерапия е да унищожи раковите клетки, като същевременно ограничи увреждането на здравите, нормални клетки около тумора. Повечето здрави клетки, увредени от лъчетерапията, бързо се възстановяват.  

 

Хирургично лечение

Хирургичното лечение се занимава с отстраняването на тумора и околната му тъкан. Лекарят, който извършва операцията се нарича хирург онколог. Хирургията е най-старият вид лечение на рак. Играе и ключова роля както в диагностицирането на рака, така и в откриването на това до каква степен ракът се е разпространил (процес, който се нарича стадиране). Усъвършенстването на хирургичните технологии позволява на хирурзите да постигат все по-добри резултати в работата си.