Menu

Контакт

ЦЗПЗ

Данни за контакт

Администратор

Адрес:
Нишава 121 София България 1408

Мобилен: +359 885815108

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл. Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни.

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Създадохме неправителствена организация за защита на правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитени права.
Регистрирахме сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ в Софийски градски съд на 08.10.2007г. по ФД № 14322/07, като юридическо лице с нестопанска цел и го вписахме на 31 октомври 2007 под номер 15 в Регистъра на министерството на правосъдието, като организация в обществена полза.mission
Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:
- пациентите и здравноосигурените лица,
- медицинските професионалисти,
- юридическите лица;
Защитата на права в здравеопазването включва:
- действия за повишаване на информираността,
- действия за подобряване на правилата и регламентите
- противодействие при нарушени права
Нашата цел е да създадем обществена подкрепа и условия за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване на основата на защитените права.
В изпълнение на тази цел, ние:
- Изградихме център за обща и специализирана информация и консултации по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване.
- Организирахме екип за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред.
- Оказваме въздействие и контрол над администрацията, чрез правни способи.
- Участваме в национални и международни проекти, свързани с развитието и усъвършенствуването на здравеопазването.
- Работим за създаване на Европейска мрежа от организации за защита на правата в здравеопазването и постигане на еквивалентност на правата в различните държави.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376