За навигатора на пациенти с онкологични заболявания

Целта на този сайт е да се подобри информираността на гражданите за вида и естеството на онкологичните заболявания, начините и методи за ранна диагностика, видовете лечение, възможните схеми на лекарствено и лечение и начини за лъчелечение и рехабилитация, здравните и социални права на пациентите с онкологични заболявания, пътят на пациента с онкологично заболяване, механизми за защита при нарушени права.
Искаме да улесним пациентите и техните близки, като съберем наличната информация на едно място и осигурим възможност не само да я намерят, но и да получат компетентен съвет при нужда.
Искаме пациентите да са спокойни и да знаят, че получават най-доброто за тяхното лечение.
Причината да го направим е защото знаем, че информираният пациент е пациент с избор. Липсата на информация често води до забавяне и компрометиране на лечението.
Опитът ни при работа с пациенти сочи, че повечето не знаят нито правата си, нито възможностите, които им предоставя системата на здравеопазване. Информацията за пациентите е непълна, източниците са различни и без връзка по между им и понякога е трудно дори за експертите да се ориентират къде да я намерят.
Свидетели сме на това как липсата на информация понякога лишава пациенти от най-доброто за тях лечение или ги кара да търсят такова в чужбина, не знаейки, че могат и имат право да получат същото и в България.
Понякога се случва причина за това пациентът да не получава най-доброто възможно лечение, може да не е медицинска. Ако е така, пациентът има право да знае това и да знае как да защити правата си, ако се налага.
Свидетели сме на силен обществен натиск за намаляване на разходите за лечение на онкологични заболявания. Ако обаче този натиск доведе до намаляване на възможностите и качеството на лечението, то най-малкото всеки пациент има право да го знае.
Медицинската онкология е сравнително нова медицинска специалност, която се отличава със значителна специфика, бурно развитие на методите за диагностика и лечение, което изисква непрестанна нужда от информиране, както на медиците, така и на пациентите и техните близки.

Споделяне

Институционална подкрепа

Приветствам сърдечно вашата инициатива и ангажираност с проблемите на пациентите с онкологични заболявания. Дълбоко вярвам, че добре информираният пациент има възможност да направи по-добър избор, което способства за осигуряване на навременно и качествено лечение. Създадената от вас платформа ще спомогне за това, като улесни достъпа до информация ще повиши здравната култура и подобри възможностите за превенция и ранна диагностика на онкологичните заболявания. Лесният достъп до подробна и обективна информация за видовете заболявания и възможностите за лечението им, за здравните и социални права, както и възможностите за защита при нарушени права ще осигурят помощ и подкрепа, включително и психологическа за пациентите с онкологични заболявания на всеки етап от лечението им. Именно за това, Министерството на здравеопазването приветства вашите усилия за подкрепа на пациентите с онкологични заболявания и техните близки. Желая успех в тази благородна инициатива.
Кирил Ананиев
Кирил Ананиев
Министър на Здравеопазването
Поздравявам ви с чудесната инициатива за създаване на сайта Онконавигатор. Това е сериозна крачка в подобряване на информираността на осигурените лица и на пациентите, чрез изграждане на централизирана база данни с улеснен и приятен достъп за гражданите. В сайта на достъпен език са посочени ранните симптоми, възможностите за ранна диагностика, лечение, рехабилитация, социална интеграция на пациентите с онкологични заболявания. Получаването на точна, навременна и компетентна информация за е най-добрият съюзник на здравната система при предоставянето на адекватна, равнопоставена и качествена медицинска помощ. Националната здравноосигурителна каса подкрепя вашата инициатива. Считаме, че създаването на сайта е общественополезен акт, за който поздравяваме неговите създатели. Пожелаваме успех на онкологичния навигатор по пътя към защитата на здравните и социалните права на пациентите.
Д-р Дечо Дечев
Д-р Дечо Дечев
Управител на НЗОК
Българският лекарски съюз изразява подкрепа за инициативата за създаване на Интернет сайт, чрез който да се улеснят пациентите с онкологични заболявания в намирането на информация за естеството на тяхното заболяване, методите на профилактика и ранна диагностика, както и възможностите за лечение, страничните ефекти, рехабилитация и допълнителни грижи, необходими за осигуряване на живот с добро качество. Намирането на цялостна и изчерпателна информация безспорно ще е от полза за пациентите и позволява на всеки да се ориентира лесно. Изразяваме увереност, че това партньорство ни удовлетворява и желаем успех на инициативата.
Д-р Иван Маджаров
Д-р Иван Маджаров
Председател на Българския лекарски съюз
След обсъждане, Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз взе единодушно решение, с което изразява пълната си подкрепа на Вашата инициатива за създаване на Интернет сайт в помощ на пациентите с онкологични заболявания в намирането на цялостна и изчерпателна информация за тяхното заболяване. Изразяваме увереност, че това партньорство ни обнадеждава и удовлетворява.
Проф. Илко Гетов
Проф. Илко Гетов
Председател на Българския фармацевтичен съюз