Menu

Какви са възможностите за лечение на начална неоплазия на шийката?

Цервикалната интраепитеална неоплазия (CIN), която се открива случайно по време на скрининг, не е рак , но ако тези абнормални клетки се оставят без лечение, съществува повишен риск от развиване на карцином в бъдеще.CIN1 обикновено не изисква лечение, но пациенти с CIN2 и CIN3 се подлагат на процедура, остраняваща абнормалните клетки. Чести процедури са електрокоагулационна ексцизия, при която тънка електрически заредена жица се използва за отстраняване на абнормната тъкан и същевременно за заздряване на раната и конизация, при която хирургично се отстранява абнормалната тъкан с конусообразен разрез.
Какви са опциите за лечение на заболяване в ранен стадий?


Хирургия
Ранният стадий на заболяването обикновено се лекува с хирургично отстраняване на тумора, заедно с околна здрава тъкан. След операцията отстранените тъкани се изследват от патолог, за да се определи дали раковите клетки са отстранени напълно.
При пациенти в стадий IA цервикален карцином без лимфоваскуларна инвазия се предлага проста хистеректомия, при която се отстранява шийката и матката. При IA стадий с лимфоваскуларна инвазия се отстраняват и някои тазови лимфни възли, с цел проверка за разпространение на карцинома.
При процедура, наречена дисекция на сентинелни лимфни възли (това са лимфни възли, при които туморът е най-вероятно първо да се разпространи), се отстраняват лимфни възли и изследват за ракови клетки. Извършва се при пациенти в първи стадий с размер на тумора <4 см в най-голямата дължина.
Пациенти в стадий IA2 , IB и IIA се подлагат на радиклана хистеректомия с лимфна дисекция. Операцията включва премахване на матката, шийката, всички заобикалящи тъкани, които държат матката в позицията си , горната част на вагината и всички лимфни възли около матката. Яйчниците и фалопиевите тръби могат да бъдат също отстранени.

Адювантно лечение
След хирургичната интервенция, някои пациенти са показани за адюванто лечение с радиохимиотерапия. Адювантна радиохимиотерапия се прилага при пациенти, които имат висок риск от рецидив – пример за това са пациенти, при които резекционните линии показват наличие на ракови клетки или лимфните възли са инфилтрирани.

Запазване на фертилността
Тъй като цервикалният карцином засяга жени в детеродна възраст, запазването на фертилността може да бъде взето предвид. Пациенти, които искат да запазят фертилността си и са в IA1 стадий без лимфоваскуларна инвазия, се лекуват обикновено с конизация или проста трахелектомия. Простата трахелетомия включва премахването на шийката и цервикалния канал и запазване на матката. Пациенти с IA2 могат да се лекуват с конизация или радикална трахелектомия с лимфна дисекция. При дарикалният вариант на операцията се отстраняват шийката с горната част на вагината. Рак в IB стадий <2 см може да се лекува с радикална трахелектомия с дисекция на тазови лимфни възли, докато стадий IB и тумор >2 см може да изисква предоперативна (неоадювантна) терапия с химиотерапия.
Важно е да се знае, че запазването на фертилността при ранен карцином е още в експериментален стадий; лекарят ще обясни ползите и рисковете. Запазването на фертилността се предлага само на жени със силно желание да родят, ако пациентките не желаят да износват дете, стандартаната процедура е радикалната операция.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376