Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) е създадена през 1996 г. в гр. София като сдружение с нестопанска цел и вече повече от двадесет години обединява научно-изследователски ориентирани фармацевтични компании от цял свят, работещи на българския пазар. Членове на ARPharM са 24 международни производители на лекарства от цяла Европа, САЩ и Япония, чиято основна дейност е да инвестират в развитието на нови лекарствени продукти, които спасяват или удължават човешкия живот, или значително подобряват качеството му.

Целите на Асоциацията са, чрез дейността си в България, да допринася за опазване и защита на здравето на българските граждани и за осигуряване на по-добро качество на живот у нас, чрез подобряване на достъпа до съвременни, качествени, ефикасни и безопасни лекарствени продукти, произведени по най-високите международни стандарти. Асоциацията е социално отговорен партньор на институциите и организациите, работещи в сферата на здравеопазването у нас, и подкрепя здравна и лекарствена политика, коята гарантира правата и интересите на българските пациенти и едновременно създава благоприятна среда за инвестиции и икономическо развитие.

Споделяне
Сдружение за развитие на Българското здравеопазване, Дара хелп, Организация на пациентите с ревматологични заболявания, пациентски организации "Заедно с теб", Клуб "Млад онколог", Healthyco.care

Споделяне

Институционална подкрепа

Приветствам сърдечно вашата инициатива и ангажираност с проблемите на пациентите с онкологични заболявания. Дълбоко вярвам, че добре информираният пациент има възможност да направи по-добър избор, което способства за осигуряване на навременно и качествено лечение. Създадената от вас платформа ще спомогне за това, като улесни достъпа до информация ще повиши здравната култура и подобри възможностите за превенция и ранна диагностика на онкологичните заболявания. Лесният достъп до подробна и обективна информация за видовете заболявания и възможностите за лечението им, за здравните и социални права, както и възможностите за защита при нарушени права ще осигурят помощ и подкрепа, включително и психологическа за пациентите с онкологични заболявания на всеки етап от лечението им. Именно за това, Министерството на здравеопазването приветства вашите усилия за подкрепа на пациентите с онкологични заболявания и техните близки. Желая успех в тази благородна инициатива.
Кирил Ананиев
Кирил Ананиев
Министър на Здравеопазването
Поздравявам ви с чудесната инициатива за създаване на сайта Онконавигатор. Това е сериозна крачка в подобряване на информираността на осигурените лица и на пациентите, чрез изграждане на централизирана база данни с улеснен и приятен достъп за гражданите. В сайта на достъпен език са посочени ранните симптоми, възможностите за ранна диагностика, лечение, рехабилитация, социална интеграция на пациентите с онкологични заболявания. Получаването на точна, навременна и компетентна информация за е най-добрият съюзник на здравната система при предоставянето на адекватна, равнопоставена и качествена медицинска помощ. Националната здравноосигурителна каса подкрепя вашата инициатива. Считаме, че създаването на сайта е общественополезен акт, за който поздравяваме неговите създатели. Пожелаваме успех на онкологичния навигатор по пътя към защитата на здравните и социалните права на пациентите.
Д-р Дечо Дечев
Д-р Дечо Дечев
Управител на НЗОК
Българският лекарски съюз изразява подкрепа за инициативата за създаване на Интернет сайт, чрез който да се улеснят пациентите с онкологични заболявания в намирането на информация за естеството на тяхното заболяване, методите на профилактика и ранна диагностика, както и възможностите за лечение, страничните ефекти, рехабилитация и допълнителни грижи, необходими за осигуряване на живот с добро качество. Намирането на цялостна и изчерпателна информация безспорно ще е от полза за пациентите и позволява на всеки да се ориентира лесно. Изразяваме увереност, че това партньорство ни удовлетворява и желаем успех на инициативата.
Д-р Иван Маджаров
Д-р Иван Маджаров
Председател на Българския лекарски съюз
След обсъждане, Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз взе единодушно решение, с което изразява пълната си подкрепа на Вашата инициатива за създаване на Интернет сайт в помощ на пациентите с онкологични заболявания в намирането на цялостна и изчерпателна информация за тяхното заболяване. Изразяваме увереност, че това партньорство ни обнадеждава и удовлетворява.
Проф. Илко Гетов
Проф. Илко Гетов
Председател на Българския фармацевтичен съюз