Menu

Програми за ранен достъп до лекарства

Европейската агенция по лекарствата (EMA) се ангажира да даде възможност за ранен достъп на пациентите до нови медикаменти за животозастрашаващи заболявания. Тези програми са предназначени за пациенти, които са изчерпали всички алтернативни възможности за лечение или не отговарят на критериите за включване в клинични проучвания.

Европейската агенция по лекарствата се стреми да подпомогне процеса на развитие на лекарството от ранен етап и да предложи регулаторни механизми, които да помогнат на новите медикаменти да достигнат до пациентите възможно най-рано. Програмите за ранен достъп в Европа осигуряват достъп до медикаменти преди тяхното разрешение за употреба или, когато са получили разрешение за употреба от Европейската Комисия, но все още не са реимбурсирани в съответната държава.


Още информация по темата на https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/support-early-access

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: fhishnxp Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376