Menu

Какво е лъчетерапия?

Лъчетерапията използва високоенергийни рентгенови лъчи или частици, за да убива раковите клетки. Източникът на радиация може да бъде външен (извън тялото) или вътрешен (вътре в тялото) чрез радиоактивни импланти. Целта на вътрешната и външната лъчетерапия е да унищожи раковите клетки, като същевременно ограничи увреждането на здравите, нормални клетки около тумора. Повечето здрави клетки, увредени от лъчетерапията, бързо се възстановяват.

Лъчетерапията се използва:
• самостоятелно, като единственото лечение, което ви е необходимо;
• преди операция, за смаляване на тумора;

• по време на операция, за защита на зоната около тумора;
• след операция, за унищожаване на останали ракови клетки;
• с химиотерапия, която прави раковите клетки по-чувствителни към лъчетерапията;
• след химиотерапия, за унищожаване на останали ракови клетки;
• за контролиране на симптоми като болка и кървене.

Количеството радиация и броят на необходимите облъчвания са различни за всеки пациент. Повечето пациенти имат по едно облъчване на ден, но при някои пациенти се налагат по две процедури дневно. В началото на лечението вашият лъчетерапевт ще ви каже броя на облъчванията, от които се нуждаете. Понякога броят на процедурите се коригира към края на лечението.
Външното облъчване обикновено се предоставя в малки дози за период от време, който може да обхваща от един ден до няколко седмици. Това дава на нормалните клетки възможност да се възстановят. При повечето пациенти облъчванията се правят всеки ден, пет дни в седмицата, от понеделник до петък.

Лъчетерапевтът ще работи с вас, за да организира вашата програма за лечение. Много е важно да присъствате на всичките ви назначени процедури.

Когато дойдете за вашето първо облъчване, ще ви бъде обяснен всекидневният процес на регистрация. Има съблекални, където можете да оставите личните си вещи. Не носете ценни предмети с вас. В зависимост от частта на на тялото ви, която ще бъде облъчвана, може да се наложи да облечете болнични дрехи.

Може да дойдете с придружител. Ще Ви изчака в чакалнята, докато сте на облъчване. Никой от придружаващите ви лица не може да присъства на облъчването.

В помещението за облъчване рентгеновият лаборант ще провери неколкократно всички настройки (калибрации), за да се увери, че вашият план на лечение е точно спазен. Той ще локализира мястото на облъчване, като го обозначи с маркер. След това ще разгледа документацията ви, за да ви постави в правилна позиция. Ако има приспособление, направено с цел да подпомогне правилното ви позициониране, то ще ви бъде поставено.

Рентгеновият лаборант ще напусне помещението преди началото на облъчването. Той ще ви наблюдава непрекъснато през монитор и с помощта на интерком ще е в непрекъснат контакт с вас по време на процедурата. Не забравяйте, че лъчетерапията е безболезнена. Ако по каквато и причина не се чувствате добре, незабавно го кажете на вашия рентгенов лаборант.

По време на облъчването трябва да сте неподвижни, но да дишате нормално. Ще чувате шумовете, които машината издава, но няма да виждате нищо.

Веднага след приключване на облъчването можете да си тръгнете и да се върнете към обичайните ви дейности.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: lcjpfwey Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376