Menu

Вътрешна лъчетерапия – брахитерапия

Вътрешна лъчетерапия или брахитерапия означава, че източникът на лъчение се намира вътре в тялото ви. Имплантите, в които се намира източникът на радиация, могат да бъдат тънки жици, пластмасови тръбички, капсули или зърна. Брахитерапията или имплантите могат да се използват при много видове рак.

При високодозовата брахитерапия специална машина вкарва радиоактивното вещество в тумора и бързо предоставя висока доза радиация. Машината също така отстранява радиоактивното вещество в залата за лечение. Обикновено пациентите имат нужда от няколко дневни дози, за да получат точното количество облъчване. Този вид брахитерапия може да се прави и амбулаторно.

Понякога брахитерапията налага кратък болничен престой от един до три дни. Този вид брахитерапия може да ви направи радиоактивни за кратък период от време и има специални предпазни мерки, които трябва да спазвате. Вашият лекар или медицинска сестра ще ви информира за вида лечение, който ви е предписан, както и за това какво може и не може да правите по време на курса на лечение.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: cuolqdsv Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376