Menu

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Когато пациент прибегне до медицински преглед поради неразположение или симптом, преди да извърши каквото и да е изследване, лекарят изготвя медицински картон. Той включва фамилната обремененост, предишни заболявания на пациента, както и ежедневните му навици.
Медицинският картон заедно с физикалния преглед позволява да се съберат редица данни, които могат да доведат до съмнение за наличието на рак или друг здравословен проблем.
В зависимост от резултатите от прегледа и възможните диагнози, лекарят ще предложи, при необходимост, провеждането на изследвания.
Целта е да се добие нужната информация за диагностиране на здравословния проблем и установяване на причината за симптомите, заради които пациентът прибягва до медицински преглед.
Не винаги е възможно ранното поставяне на диагнозата „рак“ защото:
• По време на първите стадии ракът не се проявява, няма симптоми (той е асимптоматичен).
• Не при всички тумори могат да се извършат изследвания на здравите хора, които да поставят диагноза на пред-злокачествени увреждания.
Диагностичните методи могат да бъдат класифицирани в различни групи според техниките, на които се основават:
-Аналитични изследвания – анализират компоненти на различни части на организма (кръв, урина и други).
- Образни изследвания – позволяват получаването на изображения от вътрешността на тялото.
-Изследване на тъкани – за целта е необходимо да се набави проба от същите чрез биопсия или цитология. Представлява изследване на клетките на съмнителните тъкани и установяване на наличието или отсъствието на злокачественост.
Съществува голямо разнообразие от диагностични изследвания, които могат да се използват. Медицинските изследвания за поставяне на диагноза са едни и същи при много болести.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376