Menu

Пълната кръвна картина

Пълната кръвна картина (ПКК) дава информация за три показателя, които отразяват състоянието на червените кръвни клетки. Те са: броят на еритроцитите (RBC), хемоглобин (Hb) и хематокрит (Hct).
Броят на еритроцитите представлява броят червени кръвни клетки в един кубичен милиметър кръв. Нормалният брой е 4.5 – 6 милиона за мъжете и 4 – 5.5 милиона за жените. Тестът за хемоглобин измерва съдържанието му в пробата кръв. Хемоглобинът е реално тази част от еритроцитът, която пренася кислорода и резултатите от това изследване дават добра представа за възможността на еритроцитите да доставят кислород. Референтните стойности са за мъже: 135-180 g/l и 120-160 g/l.

Изследването на хематокрита определя какъв процент от взетата кръвна проба съдържа червени кръвни клетки. При мъжете обикновено този процент е 42-54%, а за жените е 38-46%. Ако пациентът е преживял кръвозагуба или е нарушена функцията на костния мозък, както при химиотерапия, всички тези изследвания могат да бъдат по-ниски от нормата. Когато тялото започне да произвежда червени кръвни клетки или пациентът получи кръвопреливане, тогава всички стойности идват в норма.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: govnwyww Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376