Menu

Как стимулираме производството на бели кръвни клетки?

Има специфични протеини, които се наричат колоний стимулиращи фактори (CSF), които могат да стимулират производството на бели кръвни клетки. Новите технологии в генетичното инженерство позволиха производството на различни форми от тези протеини, които могат да бъдат приложени на пациенти, които имат нужда от ‚провокиране‘ на имунната система, вследствие на противотуморната терапия. Формата на колоний-стимулиращи фактори, които подпомагат производството на гранулоцити се класифицират като G-CSF. Те ускоряват скоростта, с която костният мозък произвежда и освобождава този вид бели кръвни клетки и по този начин се съкращава периодът, в който пациентите са податливи към инфекции. 

Не всички пациенти, които провеждат химиотерапия, имат нужда от подобна стимулация. Ако има забавяне във възстановяването на нормалното производство на бели кръвни клетки, тогава се назначава CSF. 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: nxwpiqqj Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376