Menu

Епитеза и перука

Всяка жена има право да получи първата си епитеза след операцията, втората- след една година,а в последствие да я подменя на всеки 3 години.
• От болницата, където е била операцията, се издава попълнен протокол /еднократно/ от лицензирана ЛКК комисия по профила на заболяването или протокол от ТЕЛК за отпускане на епитеза.
• От работодателя се получава бележка за платени осигуровки.
• Необходима е и бележка от банка с номер на банковата сметка.
• С тези документи се отива в отдел „Социално подпомагане“ към общината, в която е адресната регистрация на пациента, където се попълват два вида декларации-за отпускане на целева помощ и за ползване на лични данни.

• В рамките на един месец сумата от 132 лв./ еднократно/се превежда по сметката на пациента.
• Пациентът купува епитеза /ВРЕМЕННА/, взима приемо- предавателен протокол и фактура и ги занася в отдел „Социално подпомагане“ за отчет.
• След една година пациентът има право на 144лв. за нова епитеза/ПОСТОЯННА/ за срок от 3 години.
• През 3 години процедурата се повтаря пожизнено.
Пътят на перуката
• От клиниката по химиотерапия се издава попълнен протокол за отпускане на перука.
• От работодателя се получава бележка за платени осигуровки.
• Необходима е и бележка от банка с номер на банковата сметка.
• С тези документи се отива в отдел „Социално подпомагане“ към общината, в която е адресната регистрация на пациента, където се попълват два вида декларации-за отпускане на целева помощ и за ползване на лични данни.
• След един месец сумата от 100 лв./ годишно /се превежда по сметката на пациента.
• Пациентът купува перука и взима приемо- предавателен протокол и фактура и ги занася в отдел „Социално подпомагане“ за отчет.
При нужда отдел „Социално подпомагане отпуска сумата от 128лв. с нов протокол всяка година

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: synvbrse Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376