Menu

Връщане към работната среда

По време на лечението доста хора спират да ходят на работа. Понякога те сами вземат това решение, а друг път са принудени от обстоятелствата да прекъснат професионалната си кариера.
Връщането на работа след рака може да бъде положително не само от икономическа гледна точка, но и от социална, семейна и емоционална. То спомага за повишаване на самочувствието, за новото разпределение на ролите в семейството и за откъсването от света на болестта. Връщането към работната среда не бива да е вследствие на социален или семеен натиск.
Все пак тази крачка не е задължително да се прави веднага след края на терапията. Може да се нуждаеш от известно време за физическо и емоционално възстановяване. Хубаво е подобно решение да е добре обмислено, а не да е резултат от оказван натиск от страна на семейството, лекарите или приятелите.
Отново на работа
Работата може да ти помогне да си създадеш навици, които да те отдалечат от спомените за изживяното заболяване. Редовното общуване с колегите ти ще ти помогне да преживееш случилото се и да погледнеш на настоящето и на бъдещето с повече обективност и надежда.

Не е изключено обаче връщането към работата да те накара да се почувстваш несигурен, защото: не знаеш как ще реагират колегите ти, какви ще са отношенията ти с тях и как точно ще говориш за заболяването; притесняваш се, че може да не съумееш да изпълняваш служебните си задължения както преди.
Важно е да обмислиш въпросите, които те притесняват, и да потърсиш разрешение на проблемите. Във връзка с това може да се посъветваш с подходящ адвокат или социален работник. Други варианти са да се обърнеш към някоя пациентска организация или към отдела по човешки ресурси на фирмата, за която работиш.
При връщането на работното място важна роля играят клиничното състояние и физическите, емоционалните и социалните последствия от болестта. В зависимост от тях ще влезеш в крак с работата по-бавно или по-бързо.
От изключително значение е и ролята на самата фирма, за която работиш. Въпреки че се предполага, че всеки работодател трябва да се съобрази с положението ти и да вземе мерки за постепенното ти навлизане в работната рутина, това не винаги се случва. С цел да не бъдат нарушени правата ти е препоръчително да се запознаеш с тях и със законите, които биха те защитили при евентуална дискриминация на работното място.
Друг тип притеснения са тези, свързани с реакцията на колегите. Приемът, който ще получиш от тях, ще зависи много от следната серия фактори: митовете и легендите, свързани с раковите заболявания; личният сблъсък на някои от тях с болестта; информацията, която имат относно здравето ти; силата на връзката ти с тях и контактите, които сте поддържали по време на лечението.
Всеки човек реагира по различен начин, когато му се наложи да общува със засегнати от рака. Може да се сблъскаш с хора, на които да им е трудно да завържат разговор с теб. Въпреки че може да ти се стори неприятно или нечестно, недей да ги виниш прекомерно и се опитай да разбереш причините, поради които изпитват неудобство.
Въпроси, които може да те вълнуват: Ще мога ли да работя както преди? Ако не, ще
загубя ли скоро работата си?; Колегите ми ще се дразнят ли ако отсъствам по-често?; Как ще съчетая работата и контролните прегледи?; Дали ще мога да намаля продължителността на работния си ден?
Да говориш или не за рака с колегите ти, си е твое решение. Какво точно да им споделиш – също. Все пак имай предвид, че в периода, в който си отсъствал от работа, те са се притеснявали за здравословното ти състояние. Липсата на информация може да ги е накарала да се чувстват несигурни. Някои детайли може да са достигнали до тях през така наречения „развален телефон” и това да е породило слухове за ситуацията ти. Поради тази причина, ако говориш открито за заболяването, ще отхвърлиш погрешните твърдения, които са се формирали в твое отсъствие.
Даването на израз на състоянието ти ще ти помогне да го нормализираш. То ще премахне и бариерите, поради които колегите ти са несигурни в общуването си с теб.
След като веднъж вече си се приспособил към ежедневната работа, е възможно да откриеш известни трудности с изпълнението на професионалните си задължения. Умората, проблемите с концентрацията, честото отсъствие заради лекарските прегледи, рязката промяна на настроението ти… Всички те могат да намалят продуктивността ти в сравнение с тази на колегите ти. Дори може да се чувстваш неспособен да извършваш обичайните си задължения.
Разбира се, не винаги се изпада в подобни състояния. Все пак трябва да си наясно, че те са временни и че лека-полека ще достигнеш нормалната динамика. Помисли дали да не говориш с шефа си по този въпрос, за да намерите адекватното решение, ако процесът се окаже по-бавен от очакваното.
„Когато се връщаш на работното си място, си много несигурен, защото усещаш, че вече не си същият и не знаеш дали ще можеш да поддържаш нормалния ритъм там.”
Тези затруднения може да продължат дори за неопределен срок от време (заради физически ограничения вследствие на хирургическа намеса, например). В подобни случаи е добре пациентът да мине медицински преглед, който да установи здравословното му състояние и работните му възможности. След това може отговорностите на работното му място да се променят или дори да се смени длъжността му с по-подходяща за него при създалите се обстоятелства (въз основа на законовите разпоредби в страната).
При всички положения работното ти място не бива да представлява заплаха за здравето ти. Консултирай се с лекар, тъй като всеки различен тип рак и съответното му лечение изискват специфични предпазни мерки или водят до конкретни ограничения. Тези два фактора трябва да бъдат взети под внимание от работодателите ти. Не забравяй, че те може и да не се сетят сами за това и че в повечето случаи „човек трябва да си поиска, за да му се даде”.
В търсене на работа
В края на терапията хората, които нямат работа, се изправят пред дилемата дали докато си търсят такава да споделят за прекараното заболяване или не; дали да обяснят кои биха били най- подходящите за тях длъжности и защо.
Ако изпитвате затруднения в търсенето на нова работа, знайте, че можете да се възползвате от услугите за професионална ориентация. По този начин специалисти ще ви насочат и как да подходите към различните интервюта, и как да изготвите автобиографията си (чийто последен период вероятно ще е без професионална активност).
Важното е да приемате всяка възможност като уникална и да сте наясно, че като такава е нормално да изисква специална подготовка. Трябва да съумеете да се разграничите от останалите кандидати. Въпреки че априори може да ви се струва, че се намирате в по-неизгодно положение от тях, може да се окаже, че съществуват някои аргументи, свързани с прекараното заболяване, които да наклонят везните във ваша полза.
Позитивни аспекти, свързани с положението ви, са придобиването на добри способности за водене на диалог и съответно за преговори, емоционалната зрялост, която неминуемо сте достигнали, убедителността в разрешаването на конфликти и особено цененото умение за работа под напрежение.
„Научих приоритетите си и сега съм много по-уверен, когато трябва да взема някакво решение.”
По време на болестта, както пациентите, така и техните близки, изпитват в различни степени безпокойство и несигурност. Тези преживявания развиват умението да се реагира бързо и да се вземат решения в напрегнати моменти. Подобни характеристики са високо ценени при някои длъжности и може да се окажат решаващи при назначаването на нов служител.
По същия начин много фирми приветстват умението за водене на преговори. На преживелите раково заболяване им се налага в множество ситуации да „разискват” и да „договарят” различни въпроси с лекарите, болногледачите, роднините, приятелите… Да съумееш да предадеш сигурността и силата си по време на интервюто за работа може да бъде оценено много високо: успял си да преодолееш един труден период по конструктивен начин.
В крайна сметка връщането към работната среда може да ти помогне да преоткриеш личното си пространство. Възвръщането на самостоятелността ти ще ти позволи да придобиеш повече контрол над живота си. Добре е все пак да помислиш и за актуалното си здравно състояние, приоритетите си и бъдещите си планове в работната сфера. Може би няма да успееш да поддържаш предишния си ритъм на действие. За да избегнеш усещането за провал, е уместно да си поставиш реално постижими цели, които позволяват постепенно навлизане в работната среда.
Трудностите, свързани с конкурентноспособността ти, може да се разрешат с приемането на правни съвети и с диалог с работодателя и лекаря ти.
Практически съвети за търсещите работа:
Как да попълня белите полета в автобиографията си по време на интервю за работа? Говори честно, без да се впускаш в детайлни обяснения. Много са хората, които в определени периоди са били безработни. Това не означава, че през това време са бездействали или са загубили част от професионализма си. Говоренето без смущение за раковото заболяване и за живота, който си си представял по време на терапията, отразява мотивацията и способността ти да се справяш в трудни ситуации.
Много от служителите в отдели „човешки ресурси” на различни фирми ценят високо промените и прогреса, който бележи дадена личност в собственото си развитие. В случая с раково заболелите се прибавя и преодоляването на кризисна ситуация.
Как по време на интервюто да направя така, че да изпъкнат положителните черти на факта, че съм преживял рак?
Обясни накъде си насочил живота си по време на болестта. Това, че си пациент или близък на такъв не означава, че си парализиран. Напротив, може да си имал достатъчно време за самообучение. Поставянето на теми за размисъл и самокритика, както и участието в програми за солидарност, може да бъде оценено много позитивно от работодателя. Имай предвид, че вместо да даваш вид на нестабилен (физически или емоционално) човек, по- скоро излъчваш зрялост и последователност.
Трябва ли да назовавам думата „рак” по време на интервюто? Това зависи от факта дали се чувстваш удобно, говорейки за него и от предварителната информация, която си получил, за предстоящия пост. Да назоваваш нещата със собствените им имена може да е едно добро упражнение за честност и прозрачност и може да бъде оценено от работодателя. Освен това, в случай, че влезеш в работния екип, може да се наложи да отсъстваш понякога заради медицински прегледи. Ако не си предупредил за това по време на интервюто, това може да ти донесе негативи (въпреки че трябва да знаеш, че не си длъжен да го правиш).

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: dsebsjli Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376