Menu

БОЛНИЦИ

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЪС СТАЦИОНАР

В тази категория ще намерите кратка информация за лечебните заведения със стационар - болници и комплексни онкологични центрове(КОЦ), в които има разкрити струкртури за оперативно, лекарствено или лъчелечение. Освен в тях, оперативно лечение на злокачествени заболявания може да се извършва и в други болници за активно лечение. Допълнителна информация можете да намерите на Интернет страниците на всяка болница или КОЦ.  

АВИС МЕДИКА

гр. Плевен, ПК 5800
парк Кайлъка, ул. „К. Хаджипакев“ 7
Телeфон: 064/909092, 0886 901 980
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.avismedica.com

Рейтинг

Read more ...

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК

София 1784
бул. Цариградско шосе 66А,
Телефон: *5544 или 0700 13 127
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia_oncology

Рейтинг

Read more ...

ВМА

Гр. София, ПК 1606
ул. „Св. Георги Софийски“ 3
Телефон: 02/9226000
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://vma.bg

Рейтинг

Read more ...

ГЕОРГИ СТРАНСКИ

Гр. Плевен, ПК 5800
бул. "Георги Кочев" 8А
Телефон: 064 886100
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://umbalpleven.com/

Рейтинг

Read more ...

Д-Р ТОТА ВЕНКОВА

Гр. Габрово, ПК 5300
ул."Д-р Илиев - Детския" № 1
Телефон: 066/800 243
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.mbalgabrovo.com

Рейтинг

Read more ...

ДЕВА МАРИЯ

гр. Бургас, кв. Ветрен, ПК 8000
ул. Ал. Стамболийски
тел. 056 89 62 62
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.devamaria.com

Рейтинг

Read more ...

КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново 5000
ул. „Бузлуджа“ №1
Телефон: 062/ 62 02 49
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.onkologyvt.com

Рейтинг

Read more ...

КОЦ ВРАЦА

гр. Враца 3000, Медковец
бул. „2-ри юни“ № 66
Телефон: 092 66 91 41
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.onko-vratsa.bg/

Рейтинг

Read more ...

КОЦ ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4002
бул. Васил Априлов 15, Ал. Стамболийски №2А,
Телефон: 0700 16 120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://onkoplov.com

Рейтинг

Read more ...

КОЦ РУСЕ

Гр. Русе, п.к. 7002
ул. Независимост 2
Телефон: 082 819911
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://kocruse.com

Рейтинг

Read more ...

КОЦ СТАРА ЗАГОРА

Град Стара Загора 6003
ул. „Д-р Тодор Стоянович” №15
Телефон: 042/ 614 196 / 614 193
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://oncosz.com

Рейтинг

Read more ...

КОЦ ШУМЕН

Град Шумен 9700
ул. Васил Априлов № 63
Телефон: 054/800 561, 054/800 832
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.oncocenter.org

Рейтинг

Read more ...

НАДЕЖДА

Гр. София, ПК 1330
ул. Блага вест № 3
Телефон: 024417973; 0884 178 114
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.nadezhda.bg

Рейтинг

Read more ...

НСБАЛХЗ

гр.София, ПК 1756
ул. “Пловдивско поле” № 6
Телефон:+359 2 45 42 104
е-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://hematology.bg

Рейтинг

Read more ...

ПАРК ХОСПИТАЛ

Пловдив, ПК 4109
бул. "Кукленско шосе" № 53
Телефон: 0879 60 60 42
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.parkhospital.bg/

Рейтинг

Read more ...

ПРОФ. СТ. КИРКОВИЧ

Гр. Стара Загора, ПК 6000
ул. "Ген. Столетов" № 2
Телефон: 042 / 698 210
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://umbal-kirkovich.org

Рейтинг

Read more ...

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376