Menu

Д-Р МАРКО МАРКОВ

Град Варна п.к. 9002
Бул. "Цар Освободител" № 100
Телефон: 052 / 975 840
Email:
http://varnaoncology.org

Рейтинг

В болница СБАЛОЗ „д-р Марко А. Марков“ - Варна ще намерите един от най-добрите специализирани докторски екипи където ще ви бъде оказано най-високо ниво медицинска помощ. Докторите ни предлагат диагностициране и лечение на пациентите използвайки модерни методи и високотехнологична апаратура.
Нашите лекари ще положат всички усилия за да ви бъде оказана адекватна медицинска помощ. Грижата за пациентите ни е наш приоритет и винаги се стараем да създаваме комфортна обстановка за прегледи и лечение.

В болницата ни работят едни от най-добрите специалисти в България с дългогодишен опит в лечението на онкозаболявания. Нашият персонал е с доказани умения в тази област и ще направи всичко възможно за да получите експертна медицинска грижа.
Центърът е основан през месец септември 1951 г. с персонал от трима лекари. През 1954 г. се премества в самостоятелна сграда, състояща се от три стаи и обслужва 4000 болни от бившите Варненски и Толбухински окръзи. Kръстен e на д-р Марко Антонов Марков, който е утвърден специалист в областта на гинекологичната онкология. Той има над 60 научни труда, от които над 15 в чужди списания. Той е член на Съюза на научните работници в България и първи български член на Международната академия по цитология със седалище – Канада. През 1961 година д-р Марков заема поста главен лекар на Онкологичен център – Варна.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376