Menu

СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

Гр. София, 1431
бул. “Акад. Иван Гешов” №15
Телефон: 851 08 14
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
https://www.rilski.com

Рейтинг

Университетска болница "Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София е правоприемник на Държавна институтска болница "Св. Иван Рилски"- гр. София, след преобразуването й в търговско дружество със Заповед № РД 18-79/31.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването.

Към настоящия момент УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД – гр. София е Университетска болница с национално значение. Основна и дейност е извършването на диагностика, лечение и рехабилитация за повишаване качеството на живот на пациентите, при утвърждаване й като лидер във високотехнологичната медицинска диагностика и практика в Република България.

Извън лечебната дейност, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД си е поставила за цел чрез провежданата учебна, научна и научно-приложна дейност в областта на медицината да допринесе българското медицинско образование, медицинската наука и практика да достигнат равнище, съответстващо и равнопоставено на европейските стандарти и норми.

Болницата е предпочитано място от пациенти от цялата страна. Тук работят 175 лекари, от които 14 професори, 12 доценти и 37 асистенти. 85% от лекарите са с призната специалност, 45% от тях имат и втора специалност, а 5% са с 3 специалности. Броят на медицинските специалисти е 224, от които 171 специалисти по здравни грижи, 24 мед. лаборанти, 14 рентгенови лаборанти и 7 рехабилитатори, като 12 нейни лекари-специалисти са посочени за най-добър лекар в съответната специалност по данни от анкета сред медицинската общност през 2012 г.

Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена. Разкритите 395 легла са разположени в болнични стаи с по 1, 2 и 3 легла, като за всяка стая е обособен самостоятелен санитарен възел. На болничните легла е инсталирана уникална енергоефективна компютърна информационно-комуникационна система "Smart module", предоставяща възможност за връзка с информационната система на болницата и повишаваща комфорта на пациентите чрез персонален достъп до кабелна телевизия, интернет, филми по избор, скайп, телефон, закупуване на вестник или списание от леглото.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е единствената българска болница, отличена с 2 международни награди за качество – International Europe Award For Quality – New Millennium Award на Trade Leaders’ Club и Editorial Ofice за 2011 г. и „International Diamond Prize for Excellence in Quality” на Европейското общество за изследване на качеството – ESQR за 2012 г.

В лечебното заведение е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2009 година. Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на болницата, издадено от МЗ, определя трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти по Гастроентерология, Неврохирургия, Ревматология, Анестезиология и интензивно лечение, Нефрология, Диализно лечение, Професионални болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория, Клинична имунология.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376