Menu

СБАЛОЗ СОФИЯ

гр. София, 1784
бул. "Андрей Сахаров" № 22
Телефон: 02/975 35 35
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.sbalozsofia.com/

Рейтинг

СБАЛОЗ ЕООД е лечебно заведение с областни функции за София град. Обслужваният район включва 24 административни единици /общини/ с население по данни на НСИ /2002г./ 1 173 811 души, което представлява 15% от населението на страната.
МИСИЯТА на СБАЛОЗ ЕООД е ПРИБАВЯНЕ НА ГОДИНИ КЪМ ЖИВОТА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ КЪМ ГОДИНИТЕ НА ХОРАТА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,предоставяйки им широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ, състояща се в:

Извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика;
Прилагане на най-съвременни терапевтични технологии;
Осигуряване на грижи за пациентите на равнища, съответстващи на европейските стандарти.
ХУМАНИТАРНАТА ПЛАТФОРМА на болницата е основана на международните професионално-етични и деонтологични правила и норми и Хартата за правата на пациента.

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ на СБАЛОЗ ЕООД е ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО на:
предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;
условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;
дейносттите, чрез които се осъществява медицинската помощ.
За постигането на стратегическата цел, ръководството на СБАЛОЗ ЕООД системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:
1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.
2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.
3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.
4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.
5. Пилотно развитие на болницата като база за обучение на студенти и специализанти в областта на медицинската онкология и съвременни диагностични технологии.

Политиката по качество е насочена към допринасяне в оптимална степен за намаляване на заболяемостта, инвалидността и смъртността от ракови заболявания посредством тяхната своевременна диагностика, адекватно лечение и интегрирана профилактика по пътя към осигуряване на здравословен начин на живот на хората.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376