Menu

СБАЛОЗ СОФИЯ-ОБЛАСТ

гр. София, ПК 1233
бул.“Столетов“ № 67
Телефон: 02 801 39 23
Email:
http://sbaloz-sofobl.com

Рейтинг

Онкологичният диспансер осъществява дейността си като самостоятелно лечебно заведение от есента на 1968 г. В настоящата сграда – бул. „Столетов“ № 67 (бившата“ Климентинска болница“), Окръжният онкологичен диспансер, обслужващ три окръга – Пернишки, Кюстендилски и Софийски се премества в края на 1971 г.
От 1984г. Окръжен онкологичен диспансер се преименува в Диспансер за онкологични заболявания.

На основание чл. 101, ал. 1 и ал.6 от Закона за лечебните заведения Диспансерът се преобразува в „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област „ ЕООД
От октомври 2010 г., с Решение на Министерство на здравеопазването „Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София област „ ЕООД се преименува в „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област" ЕООД. Болницата осъществява следните дейности:
1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
3. Диспансеризация;
4. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;
5. Учебна и научна дейност.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376