Menu

НСБАЛХЗ

гр.София, ПК 1756
ул. “Пловдивско поле” № 6
Телефон:+359 2 45 42 104
е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
https://hematology.bg

Рейтинг

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - ЕАД, гр. София е най-голямото, модерно специализирано здравно заведение от този род в нашата страна.Дейностите осъществявани в нашата болница отговарят на европейските изисквания за добра клинична и лабораторна практика. Тук се осъществява уникална диагностична и консултативна дейност.
Терапевтичната стратегия се реализира съобразно риск адаптиран и индивидуализиран терапевтичен план, както на бенигнени, така и на малигнени хематологични заболявания.Медицинските специалисти работещи в болницата са тясно профилирани и с дългогодишен опит в областта на клиничната и трансфузионна хематология.

Понастоящем, НСБАЛХЗ е високо-специализирано лечебно заведение от национално значение, което е водещо в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на хематологичните заболявания. Като пряк наследник и продължител на традициите в областта на диагностиката и лечението на пациенти с хематологични заболявания, болницата има наследен богат опит и дългогодишни традиции в осигуряването на адекватна база за обучение на студенти и специализанти в областта на клиничната хематология. През целия период на съществуване, НСБАЛХЗ и предхождащите го структури са основно място в страната, където се придобива медицинската специалност “Клинична хематология”, а до 2008 год. - специалността “Клинична трансфузиология”. Благодарение на това, болницата е създала мрежа от лекари-специалисти за страната и за регионалните центрове, включително и за петте медицински факултета. В състава на центъра са и авторите на всички хематологични и трансфузиологични ръководства за обучение на студенти и лекари, както и основните монографии в областта на клиничната и трансфузионна хематология. Персоналът на болницата традиционно е бил ангажиран в разработването на националната политика в областта на хематологията в страната.
Болницата притежава непрекъснато обновяваща се болнична база, разнообразен клиничен материал, съвременно оборудване, значителен потенциал на академичен и друг научно-преподавателски състав. Болницата разполага с модерна клинична и лабораторна бази, в които могат да се провеждат в пълен обем всички специализирани диагностични и лечебни процедури в областта на клиничната хематология.
НСБАЛХЗ e уникална структура, в която се прилагат високотехнологични диагностични (вкл. имунологични, молекулярни) и лечебни подходи (вкл. конвенционална и високодозова химиотерапия, трансплантация на хемопоетични стволови клетки, таргетна терапия), съответстващи на изискванията на европейската практика. В болницата се хоспитализират болни от всички групи кръвни заболявания, включително и редки нозологични единици, което осигурява оптимална възможност за високо ниво на теоретичната и практическа подготовка.
Мисията може да бъде изпълнена чрез обезпечаване на гражданите на Република България с широк спектър от достъпна, своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ посредством:
съвременни диагностични и лечебни технологии;
специализирани консултации и изследвания за профилактика и ранна диагностика на болни с хематологични заболявания;
методична, експертна, научна и учебна дейност в областта на клиничната хематология.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376