Menu

СБАЛДОХЗ

гр.София, п.к.1527
ул. "Бяло море" № 8
Телефон:+359 2 930 70 36
е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://sbaldohz.com/

Рейтинг

Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания (СБАЛДОХЗ-София, ЕООД) е самостоятелно, високоспециализирано, регистрирано по Търговския закон, лечебно заведение Тя е правоприемник на Клиника по детска онкохематология (ДОХК) към Катедрата по Детски болести на Медицинска академия (основана през 1972 г. на територията на І-ва Детска клиника, Александровска болница – София). През 1990 г. е преместена на настоящия адрес и заема част от сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”).
СБАЛДОХЗ е единствената специализирана болница в страната, в която се осъществяват пълен обем от диагностични и лечебни мероприятия при деца от 0 до 18 годишна възраст с кръвни заболявания и солидни тумори. Тук е разкрит и функционира пълноценно първият в Република България сектор за трансплантация на костен мозък /трансплантация на хемопоетични стволови клетки/.

Още със създаването на това първо в България специализирано звено за диагностициране и лечение на злокачествени заболявания при деца (ДОХК), усилията на новосформирания колектив са насочени към усвояване на методологията за диагностициране и лечение, според валидните към момента международни стандарти. Обслужва се детски контингент от 0 до 18 годишна възраст от цялата страна с широк диапазон на диагнози, подлежащи на химиотерапия. Заимстван е опит от школите в Европа и САЩ, но финансовите и материални ограничения дълго време са препятствие за внедряване на най-напредничавите за времето си методи. В средата на 80-те години на ХХ век., почти повсеместно в света се приема подход на грижи и лечение на онкологично болните деца във високо специализирани заведения, по лечебни схеми, т.нар. „полихимиотерапия”, включващи комбинации на няколко противотуморни медикамента /цитостатици/ в последователни курсове. Споменатата тенденция става повод за пълно преразглеждане на терапевтичната стратегия в ДОХК и избор на все по-сложни, но с доказана ефективност в болшинството международни центрове лечебни схеми. След 1990 година, когато ДОХК е установена на база бившия ИСУЛ, се създават пълни възможности за приравняване към международните стандарти. Макар и в трудна икономическа среда, при ограничения на лекарственото снабдяване, след поредица реконструкции, се създава модерна база за самостоятелна и целенасочена дейност. Ангажират се държавни и обществени организации, разширяват се международните контакти, като значителна част от персонала на Клиниката получава възможност за обучение и специализация в Австрия, Германия, Франция, Великобритания и САЩ. Насочват се дарителски кампании, както от чужбина, така и от страната за набавяне на оборудване, медикаменти и консумативи. За качественото функциониране и развитие на Клиниката особено значение изиграват административните реорганизации, които са съобразени с променящата се и разширяваща дейност. Така с въвеждането на уникални за Р. България диагностични и лечебни методи, както и оформянето й като основен за страната диагностичен и лечебен център по проблемите на детската онкохематология, с Постановление на МС от м. юли 1999 г., Клиниката е трансформирана в самостоятелно лечебно заведение със статут на Национален център по детска онкохематология (НЦДОХ). От м. октомври 2000 г., в съответствие с Търговския закон, Националният център по детска онкохематология е обособен като самостоятелна, първа по рода си в България Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични болести (СБАЛДОХЗ-София, ЕООД от 2000г.).

Като естествена последица от плановото усъвършенстване на методите за лечение при онкоболните децата, през 1997 год. е разкрито и трансплантационно отделение с два стерилни „бокса” и за първи път в България е осъществена трансплантация на костен мозък при 10 годишно дете със солиден тумор. Използван е методът на автоложна трансплантация на периферни стволови клетки /колекционирани от периферната кръв на самия пациент/. След включването й като рутинна практика при все по-широк контингент от болни, трансплантационните методи се усъвършенстват и през 2001 год. е извършена и първата в страната алогенна трансплантация /от чужд дарител/. Към средата на 2005 год. вече са осъществени над 80 трансплантации /от които 16 алогенни/. Предвиждат се трансплантации на стволови клетки получени от плацентарна кръв /от пъпна връв на дете – брат/сестра на пациент, веднага след раждането/, както и все по-широкото застъпване на различни подходи при алогенната трансплантация.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376