Menu

Персонализирана медицина

Индекс на съдържанието

Персонализиран подход в лечението на рака означава да се осигури оптимално лечение на пациентите според индивидуалния случай (включително тяхната генетика) и молекулярните характеристики на техните тумори.Това е ключова тема на ESMO през 2013 г. Всъщност това е ключова тема за онколозите като цяло и във всички аспекти на медицината. Интегрирането на научните изследвания и иновациите, насочени към персонализирани грижи, също е цел на програмата на Европейския съюз за финансиране на науката „Хоризонт 2020“

Някои факти за персонализираната медицина при лечението на рак
Ракът като световен проблем. Въпреки напредъка в диагностиката и лечението през последните 20 години ракът все още е втората водеща причина за смъртност.

Обща дефиниция
Персонализираната медицина се разглежда като бъдещето в лечението на рака: медицината, която цели да даде на пациентите най-доброто лечение според личната им медицинска история, физиологичния им статус и характеристиките на техните тумори.

Настоящ подход към разбирането на рака
Доскоро изследователи и клиницисти смятаха, че всички ракови заболявания, които имат сходен произход са биологично сходни и заболяванията се класифицираха въз основа на клетъчния тип (определя се чрез изследване с микроскоп), размер и наличие / липса на тумори или отдалечени метастази, както и други характеристики, за които може да даде информация изследването на проба от туморите.
Хирургията е била и все още се смята за крайъгълен камък в лечението на рака, наред с химиотерапията и лъчетерапията. Тези видове лечение могат да имат недостатъци или странични ефекти, тъй като, атакувайки и унищожавайки раковите клетки, могат да атакуват и здрави такива.
Въпреки, че все още старите диагностични параметри са водещи при определянето на лечението на рака, в последните години разбирането за същността му съществено се променя.

Какво представлява таргетната терапия?

Лекарства, които са насочени към определени гени и протеини, които се намират в раковите клетки и се прилагат при определени групи пациенти, за да атакуват туморите.

Какво трябва да знаят пациентите
Важна информация за заболяването и спецификите му може да се научи като бъдат направени редица тестове, чрез вземане на проби от тъкани и кръв. Въпреки, че може да изглежда, че подробните тестове, които се правят на тумора забавят лечението, те са от съществено значение за определяне на подходящото лечение.
Времето, което е необходимо за изследване на взетите проби, зависи от вида на рака и стадия на заболяването. Биологичните проби наистина могат да бъдат много полезни в началните фази на заболяването; обаче е много важно пациентите да знаят, че те могат да бъдат също толкова полезни в случай, че ракът рецидивира и тогава може да се наложи отново да бъдат взимани биологични проби.
Пациентите трябва да знаят, че персонализираните медикаменти се създават на основата тестване в лаборатории за молекулярна диагностика и следователно може да не са налични във всички медицински центрове.
Много важно е доверието между пациентите и лекарите, а холистичния подход трябва да отчита не само биологичните характеристики на тумора, но и физиологичния и психологически статус на пациентите.

Персонализираната медицина може да бъде описана като:
„Правилното лекарство за точния пациент в точното време“

През 2012 г. в Европейския съюз (ЕС) с рак са били новодиагностицирани 2,6 милиона души.
Въпреки че ранното откриване и съвременното лечение спасяват много животи, ракът все още е втората по честота причина за смъртност и е отговорен за смъртта на 1,3 милиона в ЕС годишно. При застаряването на населението тежестта на рака в ЕС се очаква да продължи да нараства до 3,2 милиона нови диагнози и 1,7 милиона смъртни случаи от рак през 2030 г.
През последните години станахме свидетели на много постижения в лечението на по-голямата част от туморите, което позволява увеличаване на процента на оцеляване и подобряване на качеството на живот. Постигнат беше напредък в терапията за рака на белите дробове, рака на гърдата и рака на дебелото черво, които са туморите с най-голяма честота, но напредъкът е постигнат и при по-редки тумори.
Персонализираната медицина обикновено се разглежда като отклонение от подхода „един-единствен за всички“ към този, при който здравеопазването се основава на биологичните характеристики на индивида в специфичен социално-културен и екологичен контекст.

Какво представлява персонализираната медицина?
Персонализираната медицина идва от резултатите от изследователските усилия през последните 20 до 30 години, за да се разбере сложността на рака. Не само между различните типове тумори и органи, но и във всеки тумор има огромна хетерогенност. В резултат на това подходът за осигуряване на един и същ вид терапия на едни и същи пациенти, само защото техните тумори възникват в един и същ орган - гърда, бял дроб, простата или каквото и да е - като цяло ще бъде ефективен, но за съжаление не работи за всички.

Това, което стана известно през последните пет до десет години е, че можем да диференцираме при даден тип тумори различни групи пациенти, при които някои молекулни аспекти, някои биомаркери или някои генетични изменения се различават. Например, идентифицирана е подгрупа пациенти с рак на гърдата, които имат усилване и свръхекспресия на гена HER2 и за тези пациенти има терапии, които са ефективни. Това обаче е само първата стъпка в търсенето на персонализирана медицина.
И така, целта на персонализираната медицина е да се разбере по-добре биологията и патологията на тумора на всеки отделен пациент.

Каква е целта на персонализираната медицина?
Целта на персонализираната медицина е ясно да направи терапията по-ефективна за пациентите. Много, много малка стъпка в процеса е да се опитаме да идентифицираме за всеки пациент основния молекулен двигател на техния тумор. Трябва да разберем, че пациентите се различават помежду си, въпреки че може да имат същия тип рак; например всяка пациентка с рак на гърдата или рак на червата ще има уникален тумор. Това е съвсем ново знание, така че това, което се опитваме да направим сега в медицинската общност, е да идентифицираме за всеки пациент неговия тип заболяване и след това да дадем лекарството, което ще работи най-добре.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: gcfeelre Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376