Menu

Нови препоръки за лечение на рак на щитовидната жлеза

thyroidea cancerАмериканската асоциация за здравето на щитовидната жлеза издаде нови насоки, за диагностиката, оценката и лечението на анапластичния рак на щитовидната жлеза.
Keith C. Bible, лекар от Майо Клиник в Рочестър, Минесота и колегите и са проучили съответната литература за разработване на насоки, свързани с диагностиката и лечението на анапластичния рак на щитовидната жлеза.
Насоките включват бързо и окончателно поставяне на диагноза, с ранна оценка на мутациите на тумора са ключов момент за разширяване на терапевтичните опции.

Ранно мултидисциплинарно участие на хирурзи, радиолози и медицински онколози, ендокринолози и екипи за палиативни грижи трябва да бъде съгласувано, за да се постигне възможност за най-добра грижа. За класифициране на заболяването като такова в етап IVА, IVB или IVC се изисква извършване на образна диагностика; Степента на навлизане на тумора в клетките на щитовидната жлеза следва също да бъде оценена, за да се подпомагне вземането на решение за хирургична интервенция.
Трябва да се осигури консултиране на пациента, за да се създадат индивидуални цели на лечение при различните пациенти. В този процес трябва да бъдат включени и близките и семейството на пациентите.
Следва да се направи оценка на възможностите за хирургично лечение при пациенти със стадии IVA и IVB на анапластичен рак на щитовидната жлеза . Вариантът е пълна резекция и бърз преход към адювантна терапия, за да се постигне крайния резултат.
Ограничената полза от операцията при пациенти в стадиий IVC на заболяването трябва да бъде съобразена с други видове палиативни варианти. Трябва да се обсъдят с пациеннта и неоперативни подходи за лечение, съобразени с индивидуалното му състояние и цели. Хосписът трябва да бъде представен сред възможностите за грижи, предвид исторически тежката прогноза при анапластичния рак на щитовидната жлеза особено в стадий IVC.
"Въпреки значителните постижения в диагностиката и лечението на пациенти с анапластичен рак на щитовидната жлеза, все още е налице критична нужда от по-ефективни терапии", пишат авторите.
Източник: Медикалекспрес

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна