Menu

Лекарствата, разработени за лечение на СПИН и ХИВ, могат да дадат надежда на пациентите, диагностицирани с най-честата форма на първичен мозъчен тумор.

  mozychen tumorЛекарствата, разработени за лечение на СПИН и ХИВ, биха могли     да  дадат надежда на пациенти,    диагностицирани с най-честата   форма на първичен мозъчен тумор. Пробивът е значителен,   защото,  ако по-нататъшните изследвания са убедителни,     антиретровирусните лекарства могат да   бъдат предписани на   пациенти с диагноза менингиома и акустична неврома (известен   също като   шванном).

 Спешно са необходими по-ефективни подходи, тъй като има много   малко възможности за лечение   на тези видове тумори, които често   рецидивират след операция и лъчетерапия.

 Менингиомът е най-честата форма на първичен мозъчен тумор. Той   може да стане злокачествен  с   течение на времето и да се развие   от  клетки, разположени в менингите, които защитават мозъка и   гръбначния мозък. Акустичната неврома е различен тип   доброкачествен мозъчен тумор, който се   развива в нервно-защитни   клетки, наречени клетки на Шван. И двата тумора могат да се появят   спонтанно, обикновено в зряла възраст, или при наследствено   заболяване Неврофиброматоза тип(NF2) в детска/ранна юношеска   възраст.

Изследователи от Центъра за изследване на мозъчните тумори в Университета в Плимут са показали по-рано, че туморен супресор, наречен Merlin, допринася за развитието на менингиома, акустична неврома и епендимом. Може също да допринесе за неврофиброматоза тип 2 (NF2). Тумор-супресорните гени играят важна роля в нормалните клетки, като контролират деленето или поправят грешки в ДНК. Въпреки това, когато туморните супресори не работят правилно или липсват, клетките могат да растат без контрол, което води до рак.

В това последно проучване д-р Силвия Амун, старши научен сътрудник, и нейният сътрудник д-р Робърт Белшоу изследват ролята, която специфични участъци от нашата ДНК играят в развитието на тумора. Наречени „ендогенен ретровирус HERV-K“, тези участъци от ДНК са останки от древни инфекции, които са засегнали нашите предци на примати, които са се превърнали в стабилни елементи на човешката ДНК.

Д-р Амун каза: "Високите нива на протеини, произведени от HERV-K ДНК, преди са били свързани с развитието на различни тумори. В това проучване екипът показа, че високи нива на HERV-K протеини присъстват в менингиомни и шваномни клетки, получени от пациенти. Екипът също така успя да идентифицира молекулярни събития, които могат да позволят на HERV-K протеините да стимулират растежа на тези тумори. Освен това, са идентифицирани няколко лекарства, които са насочени към тези протеини, намалявайки растежа на клетките на шванома и менингиома от I степен по време на лабораторните изследвания "

Професор Оливър Ханеман, директор на Центъра за изследвания на мозъчните тумори, добавя: „Показателно е, че тези лекарства – ретровирусните протеазни инхибитори ритонавир, атазанавир и лопинавир – вече са одобрени за употреба при лечението на ХИВ/СПИН в САЩ и се предлагат и в Обединеното кралство. Тези резултати разкриха, че HERV-K протеините са критични регулатори на растежа на туморите“.

Хю Адамс, говорител на Центъра за изследвания на мозъчните тумори, казва: „Тези открития са изключително значими, тъй като пренасочването на лекарствата е ценен начин за ускоряване на тестването на нови подходи в клинични изпитвания, които, ако са успешни, биха могли да достигнат до пациентите по-рано.

"Това е особено важно за пациенти с мозъчни тумори, тъй като много от тях нямат лукса на времето."

Източник: www.sciencedaily.com

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна