Menu

Наднорменото тегло при пациенти с рак на гърдата може да компрометира лечението

breast cancerНово проучване от университета в Саутхемптън разкри, че „подобни на корона структури“ около туморите на гърдата при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване могат да попречат на техния отговор към терапията.
Резултатите от това проучване потенциално могат да бъдат използвани за подобряване на персонализираното лечение на пациенти с HER2-позитивен рак на гърдата.
Високият индекс на телесна маса (ИТМ) е свързан с повишен риск от развитие на рак на гърдата. Пациентите с наднормено тегло също имат по-малка преживяемост в сравнение с пациентите с нормално телесно тегло.

 

При пациенти с висок ИТМ увеличената телесна мазнина около гърдата може да допринася макрофагите да се събират в мастната тъкан на гърдата. След това тези макрофаги могат да образуват така наречените „короноподобни структури“, като заобикалят мастните клетки.
Това създава възпалителна среда, която може да доведе до появата и растежа на тумори.
Как тези короновидни структури продължават да влияят на прогресията на рака на гърдата и да реагират на терапията, до голяма степен е неизвестно.
Изследователският екип, ръководен от професорите Стивън Биърс, Рамзи Кътрес и д-р Чарлз Бъртс, е оценил проби от група пациенти с HER2-позитивен рак на гърдата, за да проучи връзката между високия ИТМ и образуването на короновидни структури и последващия ефект и как пациентите реагират на терапия с лекарство, наречено трастузумаб (Herceptin®).
Резултатите, публикувани в списание Scientific Reports, показват, че пациенти с наднормено тегло или затлъстяване имат значително повече короновидни структури в мастната си тъкан, заобикаляща тумора и че това е свързано с по-бързото развитие на метастази, индикация за това колко добре пациентите са се повлияли от терапията.
След това те идентифицират потенциален молекулен биомаркер, наречен CD32B, намиращ се върху повърхността на макрофагите в тези короновидни структури. Когато този маркер е налице при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване, отговорът им към терапията с трастузумаб е по-слаб.
Професорът по имунология от университета в Саутхемпътн, Стивън Биърс, смята, че тези открития ще представляват интерес за клиницисти и изследователи, участващи в лечението на рака на гърдата, тъй като потенциално биха могли да бъдат използвани за разработване на персонализирано лечение при пациенти с HER2-положителен рак на гърдата.
Изследователският екип сега търси начини да промени поведението на тези короноподобни структури, за да може да бъде подобрен отговорът на терапията.


 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна