Menu

Ново лечение за резистентни на имунотерапия пациенти с рак

bloodИмунотерапията използва имунната система за насочване и унищожаване на раковите клетки и може да спасява животи, когато други възможности за лечение, като операция, лъчетерапия или химиотерапия, са се провалили. Въпреки това, той не може да помогне на всички пациенти.
Сега онколозите в Обединеното кралство са открили лечение с два компонента – имунотерапия, комбинирана с гуадецитабин, ново експериментално лекарство, което може да обърне резистентността на рака към имунотерапията.
Пациентите, за които прогнозата е била неблагоприятна са имали по-дълга преживяемост благодарение на тази комбинация от лечение.

Комбинацията от пембролизумаб, лекарство за имунотерапия, и гуадецитабин, следващо поколение ДНК хипометилиращ агент, спира напредването на рака при повече от една трета от пациентите, включени във фаза 1 на изпитването. Резултатите са публикувани в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.
В проучването проведено от болницата Royal Marsden и University College London включват пациенти с рак на белия дроб, гърдата, простатата и червата.
Професор Де Боно от Института за изследване на рака и консултант медицински онколог в болницата Royal Marsden, добави: „В дългосрочен план се надяваме, че ако тези ефекти бъдат потвърдени при други групи пациенти и бъдещи проучвания, гуадецитабин и пембролизумаб може да помогне за справяне с част от резистентността към имунотерапията, която наблюдаваме при твърде много видове рак.
Проучването използва пембролизумаб и гуадецитабин за лечение на 34 пациенти с рак, 30 от които имат тумори, които са активни и, при които има развитие.
На всеки три седмици в продължение на три години те са получавали инжекция с гуадецитабин в продължение на четири последователни дни и пембролизумаб в първия от тези дни.
Пембролизумаб е лекарство, инхибитор на имунната контролна точка, което вече се оказа успешно при лечението на редица видове рак, включително рак на белите дробове и рак на кожата. Въпреки това, туморите могат да развият резистентност към него и някои пациенти, които първоначално се повлияват от него.
Ръководителят на изследването, д-р Анна Минчом, учен от Института за изследване на рака и консултант медицински онколог в Royal Marsden, казва: „Имунотерапията показа невероятен успех в лечението на рак през последното десетилетие, но не работи добре при всички видове рак и ракът често може да стане резистентен. Тази комбинация може да е начин за атакуване на раковите клетки дори след като са спрели да реагира на имунотерапията.
Гуадецитабин може да помогне за преодоляване на тази резистентност.
От 30-те пациенти, които са изследвани, при 37% е била спряна прогресията на заболяването веднага след прилагане на лечението, без прогресия в продължение на 24 седмици или повече. Три пети от групата (60%) са били резистентни към имунотерапията преди изпитването. От тях почти четирима от 10 (39%) не са се разболели повече след приема на лекарствената комбинация.
Новото лечение изглежда особено полезно за пациенти с рак на белия дроб. От тези, които са били резистентни на имунотерапия, половината са имали контрол върху заболяването си за 24 седмици или повече.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна