Menu

ТУК МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Преведохме за вас наръчниците на пациента на Европейската общност по медицинска онкология (ESMO). ESMO е водещата професионална организация по медицинска онкология. С повече от 25 000 членове, представляващи онкологични професионалисти от над 160 страни по света, ESMO е референтното общество за онкологично образование и информация. 

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376