Menu

Рак на дебелото черво - Странични ефекти

Индекс на съдържанието

Хирургия
Основни рискове и странични ефекти
Някои рискове са общи при всички операции, проведени под обща анестезия. Тези усложнения са необичайни и включват тромбоза на дълбоките вени, сърдечни и пулмонални проблеми, кървене, инфекция или реакция към анестезията. Тези странични реакции се превантират максимално, когато се проведе медицинска оценка на здравето преди операция.
След операция на колона е характерно пациентите да изпитват проблеми с мотилитета. Това ключва коликообразни болки, диария, констипация и гадене. Повръщане и загубата на мотилитет ( отделяне на газове и фекалии) може да са знак за обструкция и трябва да се съобщят веднага.
Бързото приемане на храна след операция се препоръчва и може да стане през назогастрална сонда. Трябва да се предлагат съвети за хранене за минимизиране на чревния дискомфорт.
Колонът се намира в корема и се простира по цялата му широчина. Намира се частично в интраперитонеалната и ретроперитонеалната зона. Намира се близо до редица лимфни възли, органи и магистрални кръвоносни съдове. По време на операция, в зависимост от обхвата на интервенцията, някои от тези структури могат да бъдат увредени. Уточняване на предоперативния стадий помага в намаляването на този риск.

Колостомия
Ако карциномът е предизвикал обструкция, може да бъде необходимо създаването на колоностомия, с цел заздравяване на колона и премахване на обструкцията. При тази процедура червото, намиращо се над тумора, се свързва с коремната стена чрез хирургически създаден отвор, а останалата част се затваря. Фекалиите могат да напускат по този начин дебелото черво и се отделят в специално прикрепена за кожата торбичка. Този изкуствено създаден отвор се нарича стома. Стомата обикновено е временна и се премахва след резекция на тумора. Втората операция свързва обратно частите на червото и техниката се нарича анастомозиране. При някои пациенти стомата може да е постоянна.

Химиотерапия
Страничните ефекти на химиолечението са чести, въпреки напредъка в контрола им. Те зависят от лекарството ,което се администрира, от дозата и от индивидуални фактори. Природата, честотата и тежестта на страничните реакции варират между всяка една комбинация.
Най-често срещаните странични ефекти на химиотерапията са :
• Намален брой на клетките в кръвта, което може да доведе до анемия, кървене, рани и инфекции.
• Хронична умора
• Гадене и повръщане
• Диария
• Болезненост в устната кухина или улцерация (появяване на язви )

Долу са изброени някои по-специфични странични реакции на различните медикаменти, използвани в лечението на колоректален карцином. Поради някои от тях може да се наложи промяна в терапията.
• Лечение с 5-FU
• Тежки усложнения могат да настъпят при индивиди с рядка вродена аномалия, наречена дихидропиримидин дехидрогеназна недостатъчност. Тези пациенти имат ниски нива на ензима, необходим за метаболизиране на лекарството.
• Фоточувствителност на кожата: трябва да се избягва излагане на слънце поне една година след приключване на лечението.
• Синдром ръка-крак (виж по-надолу)
• Лечение с capecitabine
• Синдром ръка-крак (наричан още палмо-плантарна еритема): предизвиква се възпаление на дланите и повърхността на краката. Обикновено те са зачервени и болезнени и в някои случаи може да има белене на кожата.
• Дихидропиримидин дехидрогеназна недостатъчност може да предизвика тежки странични ефекти.
• Capecitabine може да взаимодейства с други лекарства и да предизвика по-тежки странични ефекти. Всякакъв допълнителен прием на други лекарства и добавки трябва да бъде обсъден първо с лекаря.
• Лечение с irinotecan
• Потене
• Дразнене на очите
• Повишено отделяне на слюнка
• Крампиращи болки в корема
• Диария, започваща ден след лечението
• Загуба или изтъняване на косата
• Лечение с oxaliplatin
• Изтръпване на устни, крака и ръце
• Мравучкане в крайниците
• Чувствителност към студено

Таргетна терапия
Най-често срещаните странични ефекти на таргетната терапия са изброени долу . Комбинацията от таргетна терапия с химиолечение повишава риска от нежелани реакции.
• Лечение с cetuximab и panitumumab
• Обрив, приличащ на акне
• Хипомагнеземия
• Алергични реакции
• Лечение с bevacizumab
• Хипертензия и протеинурия
• Редки, но тежки странични ефекти са дълбока тромбоза, кървене от лигавиците, гастроинтестинална перфорация
• Aflibercept
• Главоболие
• Умора
• Чернодробни проблеми
• Хипертензия и протеинурия
• Диария
• Кървене
• Намален брой на клетките в кръвта, което може да доведе до анемия, кървене, рани и инфекции
• Regorafenib
• Обриви по крайниците : кожата на дланите и стъпалата се зачервява и става болезнена в райноните подложени на често триене
• Кожен обрив
• Умора
• Чернодробни проблеми
• Хипертензия и протеинурия
• Диария
• Кървене

Лъчетерапия
По време на лъчетерапия може да има странични ефекти от органи, които са облъчвани директно и такива, които са разположени около зоната на облъчване. Страничните реакции са по-тежки, когато лъчетерапията се прилага в комбинация с химиотерапия. Използването на лъчетерапия, като допълнение на хирургичното лечение, повишава риска за оперативни усложения.
Ефекти от радиацията на долната част на храносмилателната система включват ректален дискомфорт, диария, мукозна и кръвна секреция.
Ефектите на лъчетерапията върху уринарния тракт са по-редки. Те включват болезнено уриниране, чести позиви за уриниране, обструкция на уринарния тракт, улцерация или некроза на лигавицата на пикочния мехур.
Стратегиите за избягване на повечето странични ефекти се изграждат от радиационния онколог.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: pkhspdid Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376