Menu

Рак на дебелото черво - След лечението

Индекс на съдържанието

Не е необичайно пациентите да изпитват странични реакции на лечението след като то е приключило.
• Пациентите могат да страдат от тревожност, невъзможност за адекватен сън, депресия и често имат нужда от професионална помощ.
• По време и след лечение, адекватното хранене може да бъде затруднено поради редуциран апетит, гадене или повръщане.
• Затруднения в концентрацията са срещани странични ефекти на химиотерапия.

Контролни прегледи
След приключване на лечението лекарят предлага график за контролни прегледи, които целят :
• Да открият и превантират странични ефекти от лечението
• Да открият възможен рецидив, възможно най-рано и да назначат адекватно лечение
• Да доставят медицинска информация, психологична помощ и да насочат пациентите към специалисти, които могат да им помогнат да се завърнат към нормален начин на живот.
Протоколът на контролните прегледи включва редовни посещения и изследвания. Протоколът зависи от стадия на лекуваното заболяване и от трапията, която е била администрирана. Най-общо контролните прегледи могат да включват:
• Въпроси, свързани с общото здраве и симптоми за колоректален карцином
• Физикално изследване
• Лабораторни тестове за карциноембрионален антиген (високите нива могат да означават рецидив)
• Образни изследвания за откриване на прогресия или рецидив или детекция на метастази
При пациенти с премахнат колоректален полип контролните прегледи включват анамнеза и колоноскопия.
Пациенти, лекувани от колоректален карцином трябва да бъдат следени интензивно.

Завръщане към нормален начин на живот.
Завръщането към нормалния начин на живот може да бъде трудно при мисълта че заболяването може да се завърне. Ако някои от рисковите фактори за колоректален карцином е налице, се съветва да се отсрани.
Контролните прегледи на пациентите могат да им дадат медицинска информация, психологична подкрепа и насока за специалисти. Диетолозите могат да предложат адекватно хранене. Социални работници могат да предложат ресурси, осигуряващи успешна рехабилитация.
Ако заболяването се завърне?
Завръщането на заболяването се нарича рецидив. Обхвата на рецидива определя лечението, което трябва да бъде индивидуално преценено за всеки пациент.
Ако след лечение на карцином на колона, пациентът получи локално и дистално рецидивиращо заболяване, е редно туморът да се лекува като напреднало заболяване. Пациенти с авансирало заболяване, които не отговарят на първа линия химиотерапия или химиотерапия с таргетна терапия се лекуват с втора линия; ако втора линия не окаже влияние върху болестта се преминава към таргетна терапия.
Лечението на пациент с локален рецидив на ректален карцином, зависи от това дали пациента е преминал лъчетерапия.
Ако лъчетерапия не е била прилагана се администрира, заедно с химиотерапия. Ако е била прилагана лъчетерапия ,може да се приложи пак под формата на локална терапия или интраоперативна, въпреки че в повечето случаи не се постига нужния контрол.
Операция е индицирана 6-10 седмици след лъчелечение. Ако хирургията не е опция, друг вариант е химиотерапия.
При рак на колона основно място за рецидив е белия дроб при около 20% от пациентите и трябва да бъде опериран, ако е възможно. Белодробните метастази са по-чести при ректален карцином.
Ако ракът рецидивира в черния дроб може да се предприеме хирургична интервенция, описана в главата „план за лечение при стадий IV”.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: lvkfvcnv Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376