Menu

Рак на черния дорб - Стадии

Индекс на съдържанието

Лекарите използват стадий за оценка на степента на наличие на рак и прогнозата на пациента. Етапът е фундаментален, за да се вземе правилното решение за лечението. Колкото по-напреднал е етапът, толкова по-лоша е прогнозата *. Различни изследвания са насочени към установяване доколко ракът е нараснал в черния дроб и извън него, и дали той вече се е разпространил в други части на тялото. Ако има някакви съмнения, че ракът може да се е разпространил в други органи може да се направи образна диагностика на други части на тялото, по-специално компютърна томогрфия на гръдния кош. Определянето на стадия на заболяването обикновено се доказва чрез две изследвания: след клинично и радиологично изследване * и след операция. Ако се извърши операция, отстраненият тумор може да се изследва в лабораторията. Резултатите от това изследване могат също да помогнат за определяне на стадия на болестта.
Тъй като най-често ракът на черния дроб е предшестван от цироза или пък има наличие на друго чернодробно заболяване, то лекарят трябва да определи и техният стадий. Това определя възможностите за лечение и очаквания резултат.
Съществуват няколко системи за определяне стадия на заболяването, като всяка има предимства и недостатъци. Тук ще представим двата основни типа системи, които се ползват, а именно TNM, за определяне на стадий на рака, и ChildPugh, за стадия на чернодробно заболяване или цироза. Представена е и друга по-сложна система, широко използвана от специалисти по рак на черния дроб. Тя е системата за стадиране на Клиничния център за лечение на черния дроб в Барселона (BCLC). и нейното основно предимство е, че идентифицира пациентите с ранен рак, които могат да се възползват от лечебни терапии (етап 0 и етап А), тези с междинен стадий (етап Б) или напреднал (етап С), които могат да се възползват от лечението за удължаване на продължителността на живота и тези с много ограничена продължителност на живота (етап D).
TNM методът за определяне на стадия на рака взима под внимание големината на тумора, дали е засегнал съседни тъкани и дали има метастази в други органи. Стадиите, базирани на TNM-системата, са обяснени в таблицата по-долу. Някои от определенията са много технически, затова се препоръчва да попитате Вашия лекар за по-подробни обяснения.

Стадий

определение

Стадий I

Туморът е единичен и не е нахлул в кръвоносните съдове на черния дроб, нито се е разпространил в лимфните възли * или към други части на тялото.

Стадий II

Или туморът е единичен и е нахлул в кръвоносните съдове на черния дроб, или има множество тумори в черния дроб, но никой не е по-голям от 5 cm в диаметър и никой не се е разпространил в лимфните възли * или към други части на тялото.

Стадий III

Етап III е разделен на следните три под-етапа. Във всеки случай, туморните клетки не се разпространяват по лимфните възли * или до органи, които се намират по-далеч.

Стадий IIIA

Много тумори се откриват в черния дроб и поне един е по-голям от 5 cm в диаметър.

Стадий IIIB

Туморът е навлязъл в разклонение на една от главните вени на черния дроб.

Стадий IIIC

Туморът се е разпространил в близък орган (различен от жлъчния мехур) или до външната обвивка на черния дроб.

Стадий IV

Туморът се е разпространил до лимфните възли * или до органи, които се намират по-далеч.

Стадий IVA

Всяко от горепосочените и навлизане в прилежащ лимфен възел *

Стадий IVB

Всяко от горепосочените и разпространението на тумора в други части на тялото

Оценката Child-Pugh определя прогнозата *, както и необходимостта от трансплантация при хронично чернодробно заболяване. Този метод се използва за всяко хронично чернодробно заболяване, а не само за рак на черния дроб. Стадиите при метода Child-Pugh се определят с букви A, B, C., като „А“ означава ранен етап на цироза, а „C” – напреднала цироза. Този метод взема предвид натрупването на течност в корема, наречен асцит *, нивото на 2 протеина * (наречен албумин * и билирубин *) в кръвта, колко добре се съсирва кръвта и наличието на енцефалопатия *. Методът за оценка Child-Pugh, е сложен и е извън обхвата на това ръководство. Препоръчително е да попитате Вашия лекар за по-подробни обяснения
Системата за стадиране на Клиничния център за лечение на черния дроб в Барселона (BCLC).
BCLC определя четири етапа, от А до D, на рак на черния дроб. Той се основава на размера и броя на туморите в черния дроб,навлизането на тумора в кръвоносните съдове, разпространението на рака извън черния дроб, кръвното налягане във вената, което преминава към черния дроб, нивото на билирубин * в кръвта, оценката на Child-Pugh и общото състояние на пациента.
Кръвното налягане във вената, което минава през черния дроб (наричана портална вена *), може да се повиши, когато кръвта не може да преминава лесно, поради променена консиситенция на черния дроб. Билирубин е протеин *, който обикновено се екскретира от черния дроб в жлъчката. Въпреки това, когато функцията на черния дроб е нарушена, може да се намира и в кръвта.
Тъй като BCLC включва толкова много фактори, е установено, че дава най-добрата преценка за прогнозата за развитите на цирозата и чернодробния рак и е много полезен при планирането на лечението

Резултат от биопсията
Биопсията * ще бъде изследвана в лабораторията. Това изследване се нарича хистопатология *. Вторият хистопатологичен * преглед се извършва на тумора и лимфните възли *, които са отстранени чрез операция. Това е много важно да се потвърдят резултатите от биопсията * и да се предостави повече информация за рака. Резултатите от изследването на биопсията * трябва да включват следното:
На първо място, патологът * ще провери дали туморът всъщност се развива в черния дроб, т.е. чернодробен тумор, или е част от друг тумор (например от червата), чрез изследване на туморните клетки и определяне дали те покриват характеристиките на чернодробни клетки или други клетки.
Ако това е чернодробен тумор, патологът * ще го определи като хепатоцелуларен карцином или фиброламеларен карцином *, или един от другите гореспоменати видове рак на черния дроб.

Туморът подходящ ли е за резекция

Хирургът ще определи дали туморът може да се оперира и дали е подходящ за резекция, което значи да бъде премахнат. Няма ясно разграничение според методът TNM, кой тумор може да бъде опериран и кой не, но в ранен стадий това е по-скоро възможно.

 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: qypfzglt Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376