Menu

Рак на черния дорб - След лечението

Индекс на съдържанието

Какво се случва след лечението?
Не е необичайно да изпитате симптоми, свързани с лечението, след като лечението приключи.
• Не са редки случаите на тревожност, проблеми със съня или депресия във фазата след лечението. Пациентите, които проявяват тези симптоми, могат да се възползват от психологическа подкрепа.
• Умората може да продължи месеци след лечението. Повечето пациенти установяват, че енергията им се нормализира в рамките на 6 месеца до една година.
• Проблемите с паметта и трудностите при концентрацията са често срещани странични ефекти от химиотерапията * и като цяло са обратими в рамките на няколко месеца.
След трансплантацията пациентът ще трябва да приема лекарства, които потискат имунната система *, за да не бъде отхвърлен органа. Основният страничен ефект е, че пациентът е много податлив на инфекции. Препоръчва се да се вземат определени предпазни мерки, така че рискът от инфекции винаги да е минимален. Тези предпазни мерки включват редовно миене на ръцете, избягване на контакт с хора, които са болни и носене на маска за уста, когато не може да се избегне близък контакт с други хора. 

Проследяване на състоянието
След приключване на лечението лекарите ще предложат последващи действия, насочени към:
• оценка на нежеланите ефекти от лечението и предотвратяването им
• осигуряване на психологическа подкрепа и връщане към нормалния живот
• диагностициране на рецидив на болестта възможно най-рано
• проследяване за инфекции и отхвърляне на трансплантирния орган
След частична хепатектомия, радиочестотна аблация или перкутанно * инжектиране на етанол е препоръчително да се правят контролни прегледи на всеки 3 месеца през първите две години и на всеки 6 месеца след това. След трансплантацията ще бъдат насрочени последващи контролни прегледи с честота веднъж месечно през първите 6 месеца от трансплантацията, след това веднъж на всеки 3 месеца през първата 1 година от трансплантацията, след това два пъти годишно до втората година от трансплантацията и веднъж годишно всяка година след това.
След трансартериална * химиоемболизация * или приложение на сорафениб * или химиотерапия * се препоръчва посещение при лекар на всеки 2 месеца.

По време на последващите посещения лекарят ще :
• попита за симптоми, които изпитвате
• ще извърши физикален преглед и ще изследва функцията на черния дроб
• ще назначи изследване на нивото АFP *
• ще назначи образни изследвания, за да провери ефекта от лечението и евентуално наличие на рецидив на заболяването.

Върнете се към нормалния живот
Може да е трудно да се живее с идеята, че ракът може да се върне. Днес ние не знаем конкретен начин за намаляване на риска от рецидив *, което е медицинският термин за завръщането на рака
Като следствие от заболяването и от лечението, връщането към нормален живот може да не е лесно за някои хора. Може да възникнат въпроси, свързани с промените в тялото, умората, работата, емоциите или начина на живот. Обсъждането на тези въпроси с роднини, приятели или лекари може да бъде полезно. Можете да потърсите подкрепа в групи за взаимопомощ, където ще можете да говорите с други пациенти.

Ами ако ракът се върне?
Ако ракът се върне, той се нарича рецидив * и лечението зависи от степента на рецидива.
След лечение чрез операция не е необичайно ракът да се върне. Счита се, че половината до две трети от оперираните пациенти ще получат рецидив в рамките на 5 години след операцията. Новите лезии са или метастази * в черния дроб от първия рак (често в рамките на 2 години след операцията), или нов рак на черния дроб (възникват след 2 години след операцията.
Ако туморът може да бъде отстранен ще се обсъди възможността за операция. Възможно е да се обсъди възможност за повторна трансплантация, ако бъде засегнат трансплантираният черен дроб.
Ако туморът не може да бъде опериран може да се обсъди възможност за лечение със сорафениб.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: pljrqkiy Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376