Menu

Рак на стомаха - Стадии

Индекс на съдържанието

Лекарите използват стадирането, за да преценят степента на развитие на рака и прогнозата за пациента. Обикновено се използва TNM системата за определяне на стадия. Комбинацията от размера на тумора и инвазията в близката тъкан (Т), засягане на лимфни възли (N) и метастази или разпространение в други органи на тялото (М).
Определянето на етапът е основна стъпка за да се предприеме правилното лечение. Колкото по-ранен е стадият, толкова по-добра е прогнозата. Определянето на стадия обикновено се извършва два пъти: след клинично и рентгенологично изследване и след операция. Това е така, защото ако се извърши операция, стадирането може да бъде повлияно от резултатите от лабораторното изследване на отстранения тумор и лимфни възли.
Таблицата по-долу представя различните етапи на рак на стомаха. 
Определенията понякога са технически, затова се препоръчва да попитате вашия лекар за по-подробни обяснения.

Стадий

Определение

Стадий 0

Aнормалните клетки се намират само във вътрешния слой на лигавицата на стомаха, наречен епител. Този етап се нарича още карцином in situ.

Стадий I

Туморът е навлязъл в лигавица със или без да засяга лимфните възли , или е навлязъл в мускулния слой , без да засяга нито един от лимфните възли . Етап I е разделен на етапи IA и IB.

Стадий I A

Анормалните клетки се намират в най-дълбокия слой на лигавицата (наречен lamina propria) или в субмукозата, но не се засягат лимфни възли.

Стадий I B

Анормалните клетки се намират в най-дълбокия слой на лигавицата (наречен lamina propria) или в субмукозата и в 1 до 6 лимфни възли

ИЛИ

Анормалните клетки се намират в мускулния слой на стомаха, но не се засягат лимфни възли *.

Стадий II

Етап II обединява различни комбинации от дълбочината на туморната инвазия и броя на участващите лимфни възли *.

Анормалните клетки се намират в най-дълбокия слой на лигавицата (наречена lamina propria) или в субмукозата * и в 7 до 15 лимфни възли * ИЛИ

Анормалните клетки се намират в мускулния слой или в субсерозата * на стомаха и в 1 до 6 лимфни възли * ИЛИ

Анормалните клетки се намират в серозата *, но не се засягат лимфни възли *

Стадий III

Туморът се е разпространил в мускулния слой, субсерозата * или серозата * и до 15 лимфни възли *, или е нахлул в структурите, които обграждат стомаха, без да засяга лимфни възли *. Туморът не се е разпространил в отдалечени органи като черен дроб, бели дробове или лимфни възли * в други части на тялото. Етап III е разделен на етап IIIA и IIIB.

Стадий III A

Анормалните клетки се намират в мускулния слой или в субсерозата * на стомаха и в 7 до 15 лимфни възли * ИЛИ

Анормалните клетки се намират в серозата * и в 1 до 6 лимфни възли * ИЛИ

Туморът е нахлул в структурите, които обграждат стомаха, но не се засягат лимфни възли *.

Стадий III B

Анормалните клетки се намират в серозата * и в 7 до 15 лимфни възли

Стадий IV

Засегнати са повече от 15 лимфни възли или туморът се е разпространил в структури около стомаха или в други части на тялото:

- Туморът е нахлул в структурите, които обграждат стомаха и има засегнати лимфни възли ИЛИ

- Туморът не е нахлул в структури, които обграждат стомаха, но повече от 15 лимфни възли са засегнати ИЛИ

- Откирват се далечни метастази , което означава, че ракът се е разпространил в други части на тялото.

Резултати от биопсията
Биопсията ще бъде изследвана в лаборатория. Това изследване се нарича хистопатологично изследване. Второто хистопатологично изследване включва изследване на тумора и лимфните възли след хирургично отстраняване. Това е много важно за потвърждаване на резултатите от биопсията и за предоставяне на повече информация за рака. Резултатите от изследването на биопсията трябва да включват:
Хистологичен тип
Хистологичният тип описва характеристиките на клетките, които изграждат тумора. Повечето ракови заболявания на стомаха са от хистологичен тип на аденокарцином, което означава, че туморните клетки наподобяват до известна степен клетки от вътрешния слой на стомаха (лигавицата). След това аденокарциномите могат да бъдат разделени на така наречените дифузни или недиференцирани и чревни или добре диференцирани типове. Диференцираните туморни клетки изглеждат по-скоро като нормални клетки на стомаха и растат по-бавно, отколкото недиференцирани или слабо диференцирани клетки, които изглеждат напълно различни и растат бързо. Дифузният или недиференциран вид рак на стомаха може да се лекува по-трудно.
Наличие на язва
Язвата е разкъсване на вътрешната лигавица на стомаха, причинено от възпалението и умирането на клетките в този слой.
Освен изследване на биопсията под микроскоп, патологът ще извърши определени тестове, които предоставят информация за генетичния материал в туморните клетки. Тези тестове включват Флуоресцентна ин ситу хибридизация( FISH ) или имунохистохимия .
HER2-статус
Някои клетки имат свръхекспресия на ген, наречен HER2, което означава, че има твърде много копия от него в една от хромозомите на клетката *. Генът HER2 е отговорен за производството на протеин *, който влияе върху неговия растеж и миграция. Следователно той е важен елемент при определяне на възможностите за лечение при пациенти с напреднал, рак на стомаха, който не може да бъде опериран. Когато има твърде много копия на HER2, говорим за HER2-положителен рак на стомаха или HER2 свръхекспресия. В противен случай състоянието на HER2 е отрицателно.

 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: mhslxqpk Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376