Костен сарком - стадиране

Лекарите използват стадирането , за да оценят разпространението на тумора в тялото, което е важен показател за прогнозата.
Най-широко използваната система за стадиране при костните саркоми е системата TNM. Комбинацията от Т (размер на тумора и навлизане в близката тъкан), N (засягане на лимфни възли) и М (метастази). Класификацията е в един от етапите, показани в таблицата по-долу. При костните саркоми, стадирането на TNM * също отчита степента на злокачественост (G), което е много важен прогностичен фактор.
От етапът на заболяването, зависи подхода, който ще се предприеме за лечение.
Таблицата по-долу представя различните етапи на костните саркоми. Определенията са донякъде технически, затова е силно препоръчително пациентите да поискат от своя лекар за по-подробни обяснения.

Стадий

Дефиниция

Стадий IA

Туморът

е категоризиран като клас 1 или 2 (нисък клас);

е не повече от 8 см в най-голямото си измерение;

не се е разпространил в лимфни възли * или в други части на тялото.

Стадий IB

Туморът

е категоризиран като клас 1 или 2 (нисък клас);

е повече от 8 см в най-голямото си измерение или се намира в различни части на една и съща кост;

не се е разпространил в лимфни възли * или в други части на тялото.

Стадий IIA

Туморът

е категоризиран като степен 3 или 4 (висок клас);

не е повече от 8 см в най-голямия си размер;

не се е разпространил в лимфни възли * или в други части на тялото.

Стадий IIB

Туморът

е категоризиран като степен 3 или 4 (висок клас);

е повече от 8 см в най-голямото си измерение;

не се е разпространил в лимфни възли * или в други части на тялото.

Стадий III

Туморът

е категоризиран като степен 3 или 4 (висок клас);

се намира в различни части на една и съща кост;

не се е разпространил в лимфни възли * или в други части на тялото.

Стадий IVA 

Туморът - се е разпространил в белите дробове.

Стадий IVB

Туморът  се е разпространил в близките лимфни възли * или в далечни места, различни от белите дробове.

Въпреки че тази класификация е общоприета, лекарите обикновено се отнасят и планират лечението при диагностицирането на локализирано и метастатично заболяване.

Споделяне

Задай въпрос

Ако имате въпрос, чиито отговор не намирате на нашия сайт, моля не се колебайте да ни питате.