Menu

Рак на белия дроб - Диагноза

Индекс на съдържанието

Повечето пациенти посещават лекаря си при наличие на някои от симптомите:
Отделяне на кървави храчки, хронична кашлица, повтаряща се белодробна инфекция, задух или задъхване при физически усилия, висока температура, лесна уморяемост, загуба на апетит, загуба на телесна маса без диета.

Образна диагностика
Използват се образни методи, които изобразяват правилно човешкото тяло и наличните промени в него. Те включват:
• Рентген на гръден кош. Позволява на специалистите да огледат белия дроб за процеси, които са извън нормата. Това обикновено е първото изследване, което се прави и то е базирано на симптомите и физикалното изследване.

• Компютърна томография (КT) на гръден кош и корем: Правят се серия от снимки, които изграждат триизмерна картина на тялото. Тази техника позволява на специалиста да определи точната локализация на тумора в белите дробове, дали са засегнати лимфни възли и дали заболяването е разпространено извън белия дроб и локалните лимфни възли. Изследването е безболезнено и отнема между 10 до 30 минути.
• Компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс на мозъка : Тези изследвания се използват за потвърждаване или отхвърляне на мозъчни метастази. Ядрено-магнитният резонанс чрез електромагнитни полета генерира подробен образ. Може да се приложи вещество чрез инжекция, за да подсили образа. Изследването не причинява болка, но може да Ви е некомфортно, тъй като трябва да лежите в тръбата на машината около 30 минути. По време на изследването е възможна комуникация с персонала.
• Позитрон-емисионна томография (PET-CT): Комбинация от два метода При PET се използват вещества с ниска доза на радиация, които дават данни за активноста на клетките в различните части на тялото. При комбинацията му с компютърна томография се изобразява много подробен образ на тялото. Радиоактивното вещество се прилага венозно, след което се изчаква около 1 час, за да може да се разпространи в тялото. Следва скенера, който отнема около 30 до 60 минути. Пациентът е в легнало положение и може да комуникира с персонала.PET-CT се използва най-често за установяване на метастази в костите.

Хистопатология
Преглеждане на биопсия се препоръчва при всички пациенти с недребноклетъчен карцином. Тя помага за определянето на най-добрия подход за лечение.
Хистопатологията е дисциплина в медицината, която се занимава с наблюдаване на клетки под микроскоп. Биопсията на тумор предоставя биологичен материал за изследване. Препоръчва се при всички пациенти, защото това е най-надеждния начин за потвърждаване на диагнозата, за определяне на хистологичния подтип, за индентифициране на абнормни протеини, които могат да насочат изборът на най-добро лечение.

Техники за вземане на биопсия:
• Бронхоскопия: Лекарят използва специална тръба,наречена бронхоскоп, чрез която може да наблюдава въздухоносните пътища. Провежда се под локална анестезия. По време на бронхоскопията се взима биопсия.
• Иглена биопсия под комютърен томографски (CT) контрол: Ако взимането на биопсия с бронхоскоп е невъзможно или рисково, лекарят може да предпочете да вземе материал под CT контрол. Прилага се под локална анестезия, която намалява болката. Поставя се тънка игла през кожата до тумора и се взимат клетки за изследване. Методът трае няколко минути.
• Ендобронхиална биопсия под ехографски контрол: Тази техника се използва за определяне състоянието на лимфните възли (дали са засегнати от карцинома); след радиологично изследване, при което има съмнения, че лимфните възли са инфилтрирани. Използва се бронхоскоп, към който е прикрепено малко ехографско устойство. Бронхоскопът се поставя в трахеята и се оглеждат лимфните възли разпложени в съседство. Игли могат да бъдат поставени през бронхоскопа за взимане на биопсия от тумора или лимфните възли. Изследването е непрятно, но не е болезнено. Отнема по-малко от час и пациентът може да се прибере вкъщи още същия ден.
• Езофагеална биопсия под ехографски контрол: Сходна с ендобронхиалната биопсия под ехографски контрол. Използва се за потвърждаване или отхвърляне на засегнати лимфни възли. Разликата е,че тръбата се поставя в хранопровода.
• Медиастиноскопия: Този метод е по-инвазивен от последните два, но се препоръчва, ако езофагоскопията и ендобронхиалната скопия са негативни и отхвърлят засягане на лимфни възли или ако лимфните възли не могат да се огледат с други техники. Изследването се извършва под обща анестезия и изисква кратък престой в болницата. Прави се малък разрез отпред и в основата на шията и през него се поставя тръба, снабдена с камера и светлинен източник. Оглежда се гръдната кухина и средната й част, наречена медиастинум. Търсят се засегнати лимфни възли, тъй като заболяването най-често обхваща първо тези, разположени в медиастинума. Може да се вземе биопсия от тъкани и лимфни възли.

Цитология (Цитопатология)
За разлика от хистологията, която се занимава с изследване на тъкани и клетки, цитологията се занимава с изследването на ракови клетки от тумора. Чести методи за взимане на клетки за цитологичен анализ включват:
• Бронхоскопия: Бронхиална промивка (Със солен разтвор се промиват въздухоносните пътища от техните секрети и събирането на тези секрети се използва за търсенето на тумора).
• Трахеоцентеза/Плеврален дренаж: Плевралният излив е патологично натрупване на течност в плевралната кухина ( Белият дроб има обвивка, наречена плевра. Между двата листа на плеврата се оформя плеврална кухина). Тази течност може да бъде взета от кухината чрез трахеоцентеза или плеврален дренаж и да бъде изследвана в лаборатория за ракови клетки.
• Перикардоцентеза/перикарден дренаж: Сърцето има обвивка (сак), който го обхваща. Тя се нарича перикард и има два листа, между които има малко пространство, наречено перикардна кухина, в която има малко количество течност. При някои болести е възможно абнормално натрупване на течности между двата перикардни листа. Чрез перикардоцентеза или перикарден дренаж тази течност се евакуира и може да бъде изследвана за наличието на ракови клетки. Методите се извършват в болница, обикновено под ехографски контрол, който помага за поставянето на иглата. Извършва се под локална анастезия и след процедурата пациентът се наблюдава известно време.
Разположението на белия дроб в тялото затруднява извършването на тестовете и поради тази причина, ако резултатите не са заключителни, някои от изследванията могат да бъдат повторени.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: ylgmnpld Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376