Menu

Рак на белия дроб - Стадии

Индекс на съдържанието

След поставянето на диагнозата, онкологът ще разгледа фактори, които ще помогнат за определяне на лечението. Тези фактори включват информация за пациента и за рака.

Фактори, свързани с пациента
• Възраст
• Общо състояние и здраве
• Медицинска история
• Тютюнопушене
• Резултати от кръвни изследвания и образна диагностика

Фактори, свързани с рака
Лечението зависи и от типа и подтипа на карцинома. Тази информация се получава от хистологията и/или цитологията. Важен фактор е и локализацията на тумора и това дали се е разпространил извън белия дроб.

Стадиране
Стадирането на карцинома се използва за описване на размера, позицията и разпространението на тумора. Стадирането се обозначава с римски цифри и с букви (IA-IV). Колкото е по- малък стадият, толкова е по-добра прогнозата. Стадирането включва:
• Размерът на тумора
• Дали е засегнал лимфни възли
• Дали има метастази в други органи на тялото
Стадирането се прави обикновено два пъти. Първият е след радиологични изследвания (скенер, ЯМР и др) и след операция.
Таблично оформление на съдържанието с различните стадии на недребноклетъчния карцином:

Стадий 1А Туморът не е по-голям от 3 см, не е засегнал локалните лимфни възли и е в предела на белия дроб ранен
Стадий 1В Туморът е между 3-5 см, намира се в белия дроб и не са засегнати локални лимфни възли ранен
Стадий 2А Туморът е между 5-7 см, намира се в белия дроб и не са засегнати локални лимфни възли
Или
Туморът не е по-голям от 5 см, засегнал е локалните лимфни възли, но е в предела на белия дроб.
ранен
Стадий 2В Туморът е с размери 5-7 см, засегнати са лимфните възли,но не е разпространен в други части на тялото
Или
Туморът е по-голям от 7 см, има повече от един тумор в същия лоб, не са засегнати локалните лимфни възли, но може да е инфилтрирал други части на белия дроб, или въздухоносните пътища, както и диафрагмата
локално авансирал
Стадий 3А Туморът не е по-голям от 7см, не са засегнати локални лимфни възли, не са засегнати други части на тялото или органи
Или
Туморът е по-голям от 7 см или има повече от един тумор в същия лоб, засегнати са локалните лимфни възли, може да е инфилтрирал белия дроб или заобикалящите структури като диафрагмата
Или
Туморът може да е всякакъв размер, обхванал е струтури извън белия дроб, като перикард, трахея, хранопровод, но не е разпространен в други части на тялото или органи; или има повече от един тумор в различни лобове на единия бял дроб. Може да е или да не е засегнал локалните лимфни възли.
локално авансирал
Стадий 3Б  Туморът може да е всякакъв размер, засяга структури извън белия дроб като хранопровод, трахея, перикард, но не засяга други части и органи на тялото; или има повече от един тумор в различни лобове на единия бял дроб; засегнати са локалните лимфни възли
Или
Туморът може да е всякакъв размер, засяга структури извън белия дроб като хранопровод, трахея, перикард, но не засяга други части и органи на тялото; или има повече от един тумор в различни лобове на единия бял дроб; засегнати са повече лимфни възли, но не са засегнати други части и органи на тялото
локално авансирал 
Стадий 4 Туморът може да е всякакъв размер, засегнати са лимфните възли. Ракът е и в двата бели дроба. Засегнати са далечни части и органи на тялото (пример : черен дроб, надбъбречни жлези, мозък, кости) или е предизвикал плеврален или перикарден излив ,който съдържа ракови клетки. Метастазите присъстват по време на поставянето на диагнозата (40% от пациентите) или се откриват в рутинните изследвания по време на лечението  метастатичен

 

Видове недребноклетъчен белодробен карцином
Биопсията се изследва в лаборатория и определя :
• Хистологичният подтип (плоскоклетъчен , аденокарцином или гигантоклетъчен карцином)
• Степен на диференциация
• Туморна биология

Хистологичен подтип
Хистологичният подтип може да повлияе определянето на лечението. Например несквамозните карциноми могат да бъдат лекувани с определени противоракови лекарства, които са показани специално за този подтип.
Степен на диференциация
Степента на диференциация определя доколко раковите клетки приличат на нормалните здрави клетки. Разделя се на три степени: ниско-, средно-, високодиференциран. Колкото по-ниска е степента на диференциацията толкова туморът е по-агресивен и прогнозата е по-лоша.
Биологично изследване на тумора
Тъкани от метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином, принадлежащ към несквамозния подтип, е редно да се изследват специфични мутаци в EGFR гена. Въпреки че тези мутации са редки (около 15 % от аденокарциномите), откриване на EGFR мутация има важна прогностична и терапевтична роля при пациенти с метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином. Изследване на EGFR не се препоръчва при пациенти със сквамозен карцином, освен при непушачи или леки пушачи (<15 години).
Рутинни тестове за ALK пренареждане е вече стандарт и по възможност може да се комбинира с EGFR изследване. ALK пренареждането е по-често у хора, които никога не са пушили, пациенти с подтип аденокарцином (5%) и при млади пациенти (<50 г.) . Откриването на ALK пренареждане има голяма терапевтична стойност, тъй като има препарати, които специфично действат върху тази мутация (crizotinib, ceritinib and alectinib).
Програмиран смъртен-лиганд 1 - Programmed death-ligand 1 (PD-L1): Това е клетъчен протеин, който помага на туморната клетка да избягва имунната система. Количеството на PD-L1 може да насочи лечението с анти PD-L1 имунотерапия.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: nevivepr Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376