Menu

Рак на белия дроб - След лечението

Индекс на съдържанието

 

След завършване на лечението лекарят ще предвиди редовни прегледи. Извършват се редовни рентгенографии на гръдния кош и /или компютърна томография за следене за рецидив. Лекарят ще оцени и страничните ефекти от лъчетерапия, хирургични интервенции и химиотерапия. Честотата на прегледите зависи от заболяването , стадия, в който сте постъпили и лечението, което е проведено.
Препоръки:
• След операция при стадий I-III, трябва да се извършват изследвания на 3-6 месеца първите 3 години и веднъж годишно след това.
• След SABR, може се изследвате със скенер на всеки 6 месеца .
• След лечение за метастатична болест , в зависимост от това дали може да продължите лечение, лекарят ще Ви преглежа на всеки 6-12 седмици, за да може да се започне втора линия терапия при необходимост.
• Ако сте били на мултимодално лечение за III стадий, се прави скенер на глава за следене за мозъчни метастази.

Ако имам нужда от още лечение?
Ракът, който се завръща, се нарича рецидив. Лечението, което ще се предложи, зависи от рецидива. Когато туморът се завърне на едно ограничено място, може да Ви бъде предложена лъчетерапия или хирургична намеса , но този подход е ограничен до малък кръг пациенти. Рецидивиращите тумори обикновено са проява на метастатична болест и лечението в тези случаи продължава с химиотерапия с различни лекарства. Понякога таргетната терапия се прилага в комбинация с химиотерапията.
В някои случаи се налага повторна биопсия на тумора, резултатът от която може да доведе до различно лечение. Когато е възможно, пациенти, лекувани с анти-EGFR препарати, могат да се подложат на течна биопсия за индентифициране на T790M мутация. Това изследване включва набавяне на периферна кръв за анализ. Повторната биопсия се използва за отличаване на рецидив от нов белодробен тумор , който може да бъде друг тип и подтип.
Грижа за здравето Ви
След приключване на лечението, може да се чувствате уморени и емоционални. Важно е да се погрижите за себе си и да получите подкрепата, от която имате нужда.
• Спрете пушенето- ако сте пушач, е добре да спрете тютюнопушенето, тъй като може да намалите риска за рецидив. Обърнете се към лекаря Ви, за да помогне при отказване на пушенето.
• Почивайте си, когато имате нужда - дайте време на тялото си да се възстанови и почивайте, колкото имате нужда. Ароматерапия и други се препоръчват за отпускане и почивка.
• Хранете се пълноценно и бъдете активни - пълноценното хранене и движението подържат здравето Ви. Важно е да започнете бавно, без да се пренатоварвате и да градите постепенно.
Емоционална подкрепа
След поставянето на диагнозата, по време и след лечението е възможно да се появяват негативни чувства. Ако се чувствате разтревожени или депресирани, говорете с лекаря. Той ще Ви насочи към подходящ специалист, който има опит с преодоляването на негативните чувства при онкоболни. Добра идея е да се присъедините към група, която е преминала или преминава същото като Вас. Там може да срещнете разбиране и съпричастие.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: qwvfaqza Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376