Menu

Рак в областта на главата и шията - Стадии

Индекс на съдържанието

• Стадиране
Докторите използват стадирането, за да опишат обхвата на заболяването и прогнозата на пациента. Най-често използваната система е TNM. Комбинацията от Т (размера на тумора и засягането на околни тъкани), N (засягането на лимфни възли) и M (метастази – разпространение на рака в отдалечени части на тялото), класифицират рака в няколко стадия, които ще бъдат разгледани надолу.
Стадият е фундаментален относно решението за лечението. Колкото е по-нисък, толкова прогнозата е по-добра. Стадирането обикновено се провежда два пъти : след радиологично и физикално изследване, както и след операция. Ако се проведе операция, стадирането може да бъде повлияно от патологичното изследване на отстранения тумор.
Стадирането е строго индивидуално за различните локализации, тъй като околните тъкани и структури на различните места са различни. Таблицата по-долу дава обща информация за всички видове рак на глава и шия, включени в този наръчник. Препоръчва се да разисквате детайлите с лекаря за конкретния случай.

Стадий

Дефиниция

Стадий I

Туморен размер и инфилтрация: 2 см в диаметър, без засягане на околни тъкани

Засегнати лимфни възли: Не

Метастази: Не

Стадий II

Туморен размер и инфилтрация: тумор по-голям от 2 см в диаметър, но не по-голям от 4 см или засегнати околни тъкани

Засегнати линфи възли: Не

Метастази: Не

Стадий III

Туморен размер и инфилтрация: Тумор с размери по-големи от 4 см

ИЛИ

Засегнати лимфни възли: Да и максимум 3 см

Метастази: Не

Стадий IVA

Туморен размер и инфилтрация: Всякакъв размер

Засегнати лимфни възли: Да и между 3 и 6 см

Метастази: Не

Стадий IVB

Туморен размер и инфилтрация: Туморът инфилтрира пространството пред гръбначния стълб в шията, сънната артерия или зоната около белия дроб, наречена медиастинум, като трахеята или хранопровода

ИЛИ

Засегнати лимфни възли : Да, с размери по-големи от 6 см

Метастази: Не

Стадий IVC

Засегнат е далечен орган (метастаза), независимо от размера на първичния тумор и лимфните възли

• Резултати от биопсията
Биопсията се изследва в лаборатория. Това изследване се нарича хистопатологично. Втората хистопатология включва изследването на тумора и лимфните възли след хирургично отстраняване. Много е важно потвърждаването на диагнозата и предоставяне на характеристика на тумора. Най-общо, колкото повече лимфни възли са инфилтрирани и колкото по-надолу се намира тумора, толкова по-неблагоприятна е прогнозата. Резултатите от биопсията включват:
• Първично място: Прогнозата е различна, в зависимост от локализацията на тумора в тялото.
• Т стадиране: Представлява измерението на тумора и присъствието или отсъствието на локална инвазия. Т описва локализацията, размера и засягането на околните тъкани от тумора. Колкото по-високо е Т, толкова по-лоша е прогнозата.
• Хистопатологичен тип: Повечето злокачествени тумори на глава и шия са плоскоклетъчни (сквамозни) карциноми. Други видове са папиларния и верукозния, които имат по-добра прогноза или базалоиден и спиноцелуларен карциноми, които са по-агресивни.
• Дълбочина на инвазията: Инфилтрацията в дълбочина повече от 4 мм предоставя по-лоша прогноза.
• Начин на инфилтрация: Кохезивна инфилтрация, означава нарастване на тумора до притискане на околни структури. Прогнозата е по-добра от некохезивния вариант, при който туморът инфилтрира под формата на нишки.
• Степен на диференциация. Разделя се на 4 степени. Колкото по-ниска е степента, толкова по-лоша е прогнозата. Високо диференцираният карцином прилича хистологично на здравите клетки, от които произлиза; умерено- има прилики с тъканите, от които произлиза; средно – клетките се определят трудно, но имат признаци на нормална тъкан; ниско- клетките не приличат на тъканите, от които са произлези.
• Резекционни линии: Това са границите на разреза, чрез който е отстранен оперативно тумора. Резекционните линии се описват като отрицателни или негативни, когато няма ракови клетки и като положителни, когато се откриват такива. При наличие на ракови клетки под 1мм от границите, резекционните линии се считат за положителни.
• Инфилтрация на нерви и кръвоносни съдове: Хистологичното изследване може да покаже засягане на околните нерви и съдове. Това показва по-голям риск от рецидив след приключване на лечението.
• HPV инфекция: Засега наличието на човешки папиломен вирус не повлиява лечението. Въпреки това изследването се препоръчва, тъй като може да има отношения към прогнозата.

 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: ypgjtarx Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376