Menu

Рак в областта на главата и шията - Лечение

Индекс на съдържанието

 Планирането на лечението се извършва от интердисциплинарен екип (онкокомисия) от различни специалисти,които анализират информацията, посочена горе.
Препоръчва се на пациентите да прекратят рисковите навици като тютюнопушене и консумация на алкохол.Препоръчва се консултация с диетолог за здравословно и рационално хранене, тъй като преглъщането може да се влоши от прорастване на тумора. Полагане на грижи за зъбите също се препоръчва, ако пациентът ще се подлага на лъчетерапия. Облъчването на главата причинява дегенерация и разграждане на зъбите и този страничен ефект може да се подсили, ако пациентите не поддържат добра орална хигиена. С тези грижи пациентите понижават риска от мукозит и инфекции.
Лечението обикновено комбинира терапии, които:
• Лекуват рака локално – хирургия и лъчетерапия
• Лекуват раковите клетки в цялото тяло чрез системна терапия, като химиотерапия (cisplatin или carboplatin, 5-Fluorouracil, docetaxel) и тагетна терапия (cetuximab).
Продължителността на лечението се определя от стадия, характеристиките на тумора и от рисковете за пациента.
Изброените долу лечения имат своите ползи, рискове и контраиндикации. За някои случаи има повече от един вариант на лечение и то се определя от ползите и рисковете.

Терапии, използвани за лекуването на рак на шия и глава
Хирургия
Операцията се провежда под обща анестезия. По време на операцията хирургът отстранява тумора и е възможно премахване на някои лимфни възли. Тъй като естетиката и функционалността на органите на главата могат да бъдат сериозно увредени, хирурзите се опитват да спестат отстраняването на здрави тъкани, до колкото е възможно (нарича се консервативна хирургия). Реконструктивна (пластична) интервенция може да се проведе по време на същата операция и да се използват тъкани от други части на тялото. Основната цел на пластичната хирургия е да възстанови естетиката и функцията на увредените органи, до колкото е възможно.
Лъчетерапия
Лъчетерапията използва радиация за унищожаване на ракови клетки. Най-общо казано, раковите клетки се възстановяват от радиацията много по-трудно от нормалните, здрави клетки.
Лъчетерапията при пациенти, страдащи от рак на глава и шия, има за цел локално премахване на карцинома, използвайки високо-енергийна радиация, излъчвана от специална машина. При външно облъчване източникът е машина, която насочва радиацията към областта на тумора, лимфните съдове и възли. Използва се маска, която държи пациента неподдвижен по време на облъчването. След като маската се сложи на главата и шията на пациента, тя се закача на масата, на която той лежи. Не се затруднява дишането с маската, но ако не се чувствате конфортно, е редно да съобщите на лекуващия Ви екип. Той ще се погрижи за стреса, който може да изпитвате.
Химиотерапия
Химотерапията цели да унищожи раковите клетки. Прилага се интравенозно и се използва кръвната циркулация, поради което действа на целия организъм (системно). Редица лекарства са активни срещу карцинома на глава и шия и това са cisplatin, paclitaxel, docetaxel, 5-Fluorouracil (5-FU) и други. Могат да се прилагат самостоятелно или в комбинация едно с друго. Понякога химиотерапията се прилага паралелно с лъчетерапията, за да потенцира ефекта на облъчването.
Таргетна (биологична) терапия
Това са група лекарства, които са специфично синтезирани, за да намалят растежа на тумора, като блокират основни сигнални пътища. Ракът на глава и шия има високи стойности на EGFR на клетъчната повърхност. Свързването на cetuximab с EGFR блокира растежа на тумора и раковите клетки загиват.

План за лечение на пациенти в I и II стадий
Първичният тумор е по-малък от 4 см в диаметър. В ларинкса може да засегне гласовите връзки, но инвазията на околните тъкани е минимална. Лимфните възли и далечни органи не презентират знаци за болест.
В тези стадии лъчетерапията и хирургията дават подобни резултати за локалния контрол на тумора, въпреки че никога не е правено проучване по този въпрос. Създадени са нови техники в лъчетерапията, които са по-прецизни и специфични, което води до концентриране на лъчението в областта на тумора и малко засягане на здрави тъкани.
План за лечение на пациенти в III и IV стадий
Туморът е по-голям от 4 см, инвазира околните тъкани по такъв начин, че е възможно компроментиране на основни функции (пример: парализа на гласните връзки при рак на ларинкса). Освен това може да са инфилтрирани лимфни възли или карциномът да е дал метастази в далечни органи.
Туморът се приема за резектабилен (операбилен) тогава, когато е сигурно, че след отстраняването на карцинома няма да останат ракови клетки, запазва се функцията на органите и могат да се приложат нужните естетични операции или интервенции. Някои тумори могат да засягат структури, които са много трудни за опериране и хирургът да го приеме за неоперабилен. Други тумори могат да бъдат оперирани, но козметичните и функционални нарушения могат да бъдат неприемливи за пациента. Пример за това е операцията на тумор на езика, той не е предизвикателство за опериращия, но пациентът може да не е съгласен да остане без този орган.
Когато туморът се приеме за резектабилен, стандартното лечение е операция, последвана от лъчетерапия. Когато резекционните линии са позитивни (в границите на разреза има ракови клетки) или туморът се разпространи извън капсулата на лимфните възли, се препоръчва постоперативна радиохимиотерапия (комбинация от химио- и лъчетрапия) с платинов препарат.
Предвиждането на резултатите от лечението се базират на зоната, в която туморът се намира, обхвата на заболяването, както и преференциите на пациента, когато се отнася за избор между операция или лъчетерапия. Алтернативна на радиохимиотерапията е лъчетерапия, администрирана паралелно с cetuximab. Доказано е, че лъчетерапия + cetuximab дава по-малко странични ефекти от радиохимиотерапия.Ефективността на тези терапии при пациенти след 65 години все още се проучва.
Администрирането на други терапии преди локалната, с цел намаляване размера на тумора и повишаване на вероятността на оздравяване, се нарича индукционна терапия. Химиотерапевтични режими, включващи docetaxel и cisplatin и 5-fluorouracil, са вариант за индукционна терапия. Досега няма точни сведения дали индукционната терапия повишава оцеляването. Може да се използва за съхраняване на някои органи като ларинкс и др.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: vtrjdsze Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376