Menu

Рак на пикочния мехур - Стадии на заболяването

Индекс на съдържанието

Лекарите се интересуват от стадия на тумора, за да определят, доколко се е разпространил и каква е прогнозата за пациента. TNM системата за определяне на стадия е често използвана. Т означава тумор, N – лимфни възли (от англ.node – възел), а М означава метастази. Т определя големината на тумора, N – дали в лимфните възли се откирват ракови клетки и М показва дали заболяването е с разсейки в други органи.
Стадият на заболяването е от първостепенна важност, за да се определи правилното лечение. Колкото по-ранна е фазата на заболяването, толкова по-благоприятна е прогнозата. Стадият се определя след извършване на кличниния преглед, лабораторните изследвания, рентгенографските изследвания и биопсията. Ако бъде извършена операция ще се направи и повторно изследване на тъкан, която е взета по време на операцията.
Тази таблица обобщава различните стадии на рак на пикочния мехур. Тъй като наименованията са малко или много специфични, препоръчваме да помолите вашия лекар за повече информация.

Стадий

Определение

Категория

Стадий 0 а

Неинвазивен папиларен карцином: туморът е ограничен до най-вътрешните клетъчни слоеве на пикочния мехур

Мускулно не-инвазивен рак на пикочния мехур

Стадий 0is

 Карцином ин ситу. Това означава, че ракът се намира само на или близо до повърхността на пикочния мехур.

Мускулно не-инвазивен рак на пикочния мехур

Стадий I

Туморът е навлязъл по-дълбоко в съеднителната тъкан на пикочния мехур

Мускулно не-инвазивен рак на пикочния мехур

Стадий II

Туморът е навлязъл в мускулите на пикочния мехур:

T2a: Туморът се е разпрострял до вътрешната половина на мускула на стената на пикочния мехур, който може да се нарече повърхностния мускул

T2b: Туморът се е разпрострял до дълбокия мускул на пикочния мехур (външната половина на мускула).

Мускулно – инвазивен рак на пикочния мехур

Стадий III

Туморът е навлязъл в тъканите, заобикалящи пикочния мехур.

T3a: Туморът е нараснал в периферната тъкан, като това се вижда само чрез микроскоп

T3b: Туморът нараства макроскопично в периферната тъкан. Това означава, че туморът (туморите) е достатъчно голям, за да бъде видян по време на образната диагностика или да бъде видян или палпиран (опипан) от лекаря.

T4a: Туморът се е разпространил до съседните органи:простата при мъжете и уретера или влагалището при жените.

Мускулно – инвазивен рак на пикочния мехур

Стадий IV

Туморът се е разпространил до някое от следните части: абдоминалната (коремна) стена, тазовата стена и са накице метастази в лимфните възли или други органи.

Напреднал метастазирал рак на пикочния мехур


• Резултати от биопсията
Тъкан от пробата от тумора се изследва в лаборатория от патолог.Това изследване се нарича хистопаология. Ако е извършена операция след цистоскопия, чрез хистопатологичното изследване се изследват и лимфните възли, отстранени по време на операцията. Това е много важно, за да се потвърдят първоначалните резултати и да се определи стадия на заболяването. Резултатите от биопсията включват:
• Хистологичен тип на тумора
Това касае типа на клетките, от които се състои тумора. Около 90 % от туморите на пикочния мехур са преходно клетъчни карциноми. Това ръководство се отнася за преходно клетъчните карциноми, наричани още уротелиални карциноми.Това са карциноми, които произхождат от клетките на т.нар. преходно-клетъчен епител, който покрива отвътре стената на покочния мехур.
Съществуват и други видове тумори на пикочния мехур, но те са много редки.
• Вид
Както и при другите видове рак, така и тук, раковите клетки могат да се различават в по-малка или в по-голяма степен от нормалните (т.нар. Grading), от което зависи прогнозата на заболяването. Колкото клетките са по-различни от нормалните, т.е. по-малко диференцирани, толкова прогнозата е по-лоша:
• Папилом : тумор, който не се сътои от ракови клетки
• Папиларна уротелиална неоплазия с нисък малигнен потенциал
• Умеренодиференциран папиларен карцином: расте бавно и няма вероятност да се разпространи
• Нискодиференциран папиларен карцином : расте бързо и има вероятност да се разпространи – по-лоша прогноза

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: bqdoevus Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376