Menu

Рак на маточната шийка

Индекс на съдържанието

Въведение
• Цервикалният карцином възниква в тъканите на маточната шийка (наречена още цервикс) и е почти винаги предизвикана от човешки папиломен вирус (HPV).
• Съществуват ваксини срещу HPV и те предпазват от инфекция и развиване на цервикален карцином.
• В ранен стадий цервикалният карцином не дава симптоми и се открива най-често чрез скрининг.
• Цервикалният карцином е четвъртия най-често срещан тумор при жените и засяга обикновено индивиди под 45 години.

Диагноза на цервикалния карцином
• Обикновено ранният цервикален карцином не дава симптоми. Симптомите на напреднало заболяване включват абнормално вагинално кървене, болки в таза, болка повреме на секс и вагинални течения.
• Диагнозата се базира на резултатите на физикалния преглед, колпоскопия и биопсия. 

• Задълбочените изследвания се използват за определяне на стадия на заболяването. Те включват : подробен преглед под анестезия , скенер , ЯМР и пиелография.
• Цервикалният карцином се стадира според размера на тумора, засягането на лимфни възли и разпространението му към други части на тялото. Тази информация се използва за определяне на най-доброто лечение.

Възможности за лечение на цервикалния карцином
• Лечението зависи от размера, локализацията и стадия на тумора
• Пациентите трябва да бъдат напълно информирани и да участват във взимането на решение относно лечението
• Хирургията е основния метод на лечение в ранните стадии. По-напредналото заболяване се лекува с химиорадиотерапия, лъчетерапия, химиотерапия или тагетна терапия.

Неинвазивна цервикална интраепитеална неоплазия
• При неинвазивна цервикална интраепитеална неоплазия (CIN), клетките в шийката показват абнормални промени и могат да прогресират до рак. Някои пациенти с CIN не се подлагат на лечение, а други се лекуват чрез конизация.

Ранен стадий на цервикален карцином
• Жени в ранен стадий преминават хирургична интервенция за премахване на рака. Предлага се хистеректомия и дисекция на някои лимфни възли.
• Пациенти с висок риск от рецидив след хирургично лечение се насочват за радиохмиотерапия.
• За запазване на фертилната функция могат да се предложат различни операции, съхраняващи матката.

Локално авансирало заболяване
• Локално авансиралото заболяване се лекува най-често с cisplatin базирана радиохимиотерапия.
• При някои пациенти се предлага неоадювантна химиотерапия, с цел намаляване на тумора, последвана от операция.

Метастатичен цервикален карцином
• Метастатичната болест обикновено се третира с химиотерапия (paclitaxel и cisplatin) в комбинация с по-новите таргетни терапии (bevacizumab)
• Палиативна лъчетерапия се използва за лечение на симптоми, породени от метастази.

Рецидивирал цервикален карцином
• Лечението при завърнало се заболяване зависи от размерите на рецидива
• Ако туморът се появи като рецидив в единична зона в таза се предлагат лъчетерапия или операция.
• Рецидиви в далечни органи се приемат за метастатичен стадий и се лекуват с химиотерапия с или без таргетна терапия.

Рутинни прегледи
• Честотата на прегледите варират в различните държави и болници. Обикновено прегледите се състоят на всеки 3-6 месеца през първите 2 години след лечение, на всеки 6-12 месеца след 3 години и веднъж годишно след петата година.
• На всеки преглед се извършва изследване в областта на таза, както и образна диагностика (СТ или ЯМР).

Анатомия на вътрешните женски полови органи
Вътрешните полови органи при жените включват :
• Цервикс ( или още шийка, в която има канал, свързващ матката с вагината)
• Вагина (родилен канал)
• Матка
• Фалопиеви тръби (яйчникови тръби)
• Яйчници (малки ендокринни жлези, локализирани от двете страни на матката)

Анатомична илюстрация на вътрешните женски полови органи

Какво представлява цервикалният карцином?
Цервикалният карцином произлиза от тъканите, локализирани в шийката на матката. Обикновено се развива бавно и няма симптоми, но може да бъде открит при скрининг. Предизвиква се почти винаги от HPV инфекция, като HPV се открива в 99% от случаите.
Какви са различните типове рак на цервикса?
Има три категории цервикален карцином:
• Сквамозни (плоскоклетъчни) тумори: Това е най-често срещания подтип, среща се при 70% - 80% от случаите на цервикален карцином. Сквамозният карцином произлиза от тънките плоски клетки, покриващи шийката на матката.
• Гландуларни тумори (аденокарцином) : Този субтип се среща 20% - 25% от случаите на цервикален карцином. Аденокарциномът произлиза от клетките, произвеждащи мукус и други течности.
• Други епителни тумори : Тези редки субтипове включват аденосквамозен карцином, невроендокринни тумори и недиференциран карцином.

Цервикалният карцином се класифицира и според степента на напредване на заболяването:
Неинвазивна цервикална интраепитеална неоплазия
Цервикалната интраепитеална неоплазия (CIN) е термин, който описва абнормални промени в плоските клетки на шийката. Това не е карцином, но може да прогресира до такъв. CIN се подразделя в 3 категории:
• CIN1: около една трета от клетките, тапициращи шийката, са абнормални
• CIN2: между една трета и две трети от клетките, тапициращи шийката, са абнормални
• CIN3 : всички клетки, тапициращи шийката, са абнормални
Промените при CIN1 са обратими без намеса, поради което при повечето пациенти не се предприема лечение. При пациенти с CIN 2 и CIN3 може да се предложи лечение с цел превенция на прогресията до рак.

Ранен цервикален карцином
Като ранен се определя туморът, който не се разпространил извън шийката. Тези тумори са операбилни, поради което хирургичното лечение е първи избор.
Локално авансирал цервикален карцином
Ракът е локално авансирал, ако туморът се е разпространил извън пределите на цервикса, в околните тъкани. Лечението на локално авансирало заболяване обикновено започва с радиохимиотерапия, но в някои случаи може и с операция, ако туморът е намалил размерите си след неоадювантно лечение.
Метастатичен цервикален карцином
Като метастатичен рак се определя карциномът, който се е разпространил в други части на тялото, например в белите дробове. Туморите, намиращи се надалече от първичния, се наричат метастази. Метастатичният рак не може да бъде излекуван, но има терапии и подходи, които удължават преживяемостта и повишават качеството на живота.

Какви са симптомите на цервикалния карцином?
В ранните стадии туморът обикновено не дава симптоми. Симптомите, които могат да се срещнат в напреднало заболяване включват:
• Абнормално вагинално кървене между менструалните цикли, както и по време и/или след секс.
• Тазова болка и дискомфорт
• Вагинални течения
• Болка или дискомфорт по време на секс
Трябва да посетите лекаря си, ако изпитате някои от тези симптоми. Важно е да се запомни, че тези симптоми не са универсални за цервикалния карцином и могат да се срещнат при други заболявания и състояния.

Честота на заболяването
Цервикалният карцином най-често засяга млади жени – в повече от половината от случаите се проявява при жени под 45 годишна възраст. Цервикалният карцином е четвъртото най-често срещано злокачествено заболяване у жените в световен мащаб. Географски най-често се среща в Африка и Малазия и най-рядко в Австралия и Нова Зеландия. Голямата географска вариабилност в заболяването отразява различните възможности за скриниг на HPV в различните страни.

От какво се предизвиква цервикален карцином?
Най-значимата причина за развиването на заболяването е персистиращата HPV инфекция. При повечето индивиди вирусът не причинява никакви вреди и се излекува без лечение. Въпреки че повечето HPV са безвредни, има щамове, които предизвикват генитални брадавици, а някои щамове предизвикват рак. HPV се открива в 99% от случаите на цвервикален карцином, в частност щамове 16 и 18, за които се смята ,че предизвикват рак в 70 % от случаите.
Идентифицирани са и множество рискови фактори за развитие на цервикален карцином. Важно е да се подчертае, че наличието на рисков фактор повишава вероятността за развитие на заболяването , но не означава че неизбежно индивидът ще се разболее. Липсата на рискови фактори не отхвърля възможността за развитие на рак, но е малко вероятно.

Фактори, повишаващи риска

Фактори, понижаващи риска

Персистираща инфекция с високо-рисков щам на HPV

Безопасен секс , чрез използване на бариерни методи за предпазване от инфекция,като кондоми и др.

HIV и СПИН

HPV ваксинация за предотвратяване на инфекцията

Присъствието на други инфекциозни причинители заедно с HPV

Скрининг за откриване на CIN

Тютюнопушене

 

Прием на контрацептивни таблетки

 

Раждане

 

Фамилна история

 

Предишен рак на вагината, вулвата, бъбрека или уринарния тракт

 

HPV ваксинация
Съществуват три HPV ваксини на пазара и трите осигуряват протекция срещу щамове 16 и 18. Доклади от страни с добри програми за HPV ваксинация показват понижаване на заразените с HPV.Все още не се знае дали се променя честотата на рака след ваксинация с HPV ваксина, но се очаква спад в случаите на цервикален карцином.
Скрининг
Цервикалният скрининг включва взимане на клетки от шийката и проверяването за наличие на ракови маркери в тях. Доскоро PAP тестът беше златен стандарт. Той включва взимане на клетки и провекра за абнормалности. PAP тестът е редуцирал заболеваемостта с 60%-90% и смъртността с около 90%. Наскоро бе представен тест, който включва скрининг за HPV ДНК и има по-голяма чувствителност от PAP теста относно CIN2 и CIN3. Показва също по-точно откриване с 60%-70% на инвазивния карцином.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: yrwpvvwi Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376