Menu

Рак на жлъчните пътища - Диагноза

Индекс на съдържанието

Какви са симптомите на ракът на жлъчните пътища?
Често, заболяването не дава симптоми в ранните стадии. Въпреки това ако има симптоми те зависят от това в коя част на жлъчната система се намира тумора. Симптомите могат да бъдат:
• Пожълтяване на кожата (жълтеница)

• Много тъмна урина и побеляване на екскрементите
• Загуба на тегло
• Болки в стомаха
• Отпадналост
• Температура

Тези симптоми могат да се срещнат при всички видове рак на жлъчните пътища. Съветваме Ви да посетите лекаря, ако изпитате някои от тези симптоми. Важно е да се отбележи, че тези симптоми не са специфични за ракът на жлъчните пътища, а могат да се появат и при други заболявания.

Колко често се среща ракът на жлъчните пътища?
Холангиокарциномът е сравнително рядко заболяване, сравнено с останалите онкологични заболявания. Най-често се диагностицира при хора на възраст между 60 и 70 години и засяга малко по-често мъже отколкото жени.
Вариабилността на заболяването се различава в различните държави, което отразява различните рискови фактори. Честотата в Европа, САЩ и Австралия е ниска с годишна стойност 0,3-3,5 случая годишно на всеки 100 000 човека. Североизточен Тайланд има честота 90 случая на 100 000 души годишно.
Ракът на жлъчния мехур също има ниска годишна честота в Западна Европа (1,6 на 100 000), но честотата в другите части на света е по-голяма, включително и Чили, където годишните случаи са 24,3 на 100 000 при жените и 8,6 на 100 000 при мъжете.
Ампуларния карцином е изключително рядко заболяване с годишна честота 0,6 случая на 100 000 души.

Какво предизвиква ракът на жлъчните пътища?
Причините за възникването на заболяването не се знаят, но са индентифицирани редица рискови фактори, включващи състояния предизвикващи дългогодишно възпаление на жлъчните пътища и мехур.
Повечето случаи в Западна Европа са спорадични, т.е те се възникват спонатнно без видима причина.
Важно е да се запомни, че наличието на рисков фактор повишава вероятността от заболяване, но не означава че непременно ще се разболеете. Поради това, липсата на рискови фактори не гарантитра, че няма да се разболеете.

Фактори които повишават риска

Холангиокарцином

Рак на жлъчния мехур

Ампуларен карцином

Първичен склерозиращ холангит

Първичен склерозиращ холангит

Холецистектомия

Улцерозен колит

Фамилна история за рак на жлъчния мехур

Фамилни аденоматозни полипи

Кисти на холедоха

Възпаление на жлъчния мехур, камъни в жлъчния мехур или полипи

Пушене

Чернодробна инфекия

Порцеланов жлъчен мехур

Наднормено тегло

Камъни в жлъчния проток

Абнормалности на жлъчния проток и панкреаса

 

Чернодробна цироза

Диабет

 

Хепатит B или C

Пушене и алкохолизъм

 
 

Наднормено тегло

 

Скрининг за рак на жлъчните пътища
Няма стандартна скринингова програма за рак на жлъчните пътища. Пациенти с висок риск, могат да бъдат мониторирани редовно. Пример са пациентите с първичен холангит, които преминават скрининг за хилусен холангиокарцином и полипи на жлъчния мехур, последните които се отсраняват ако нарастват.

Как се диагностицира билиарният рак?
Диагнозата на билиарния рак се базира на следните изследвания:
Клинично излседване
Ако пациента проявява симптоми на билиарен рак се извършва клинично изследване чрез опипване на корема в дадена област. Могат да се усетят зони на подуване и болезнени зони.
Кръвно изследване на биологичния маркер

Лекаря може да поиска кръвно изследване на нивата на туморния маркер наречен раков антиген 19-9 (СА-19-9). Пациенти с билиарен рак могат да имат повишен СА 19-9. Важно е да се запомни, че пациенти с билиарен рак могат и да нямат повишени нива на СА 19-9, като и това че маркера може да е повишен от други заболявания, които да не са онкологични. Поради тази причина изследването на кръвния маркер не може да постави самостоятело диагнозата.

Образни изследвания
Лекаря може да препоръча ехография, чрез която да се огледат жлъчната система и заобикалящите органи за следи от рак. Ехографията се извършва чрез ултразвук, който се насочва към органите и изгражда картина.
Ядрено магнитен резонас (ЯМР) се използва широко за поставяне на диагнозата рак на жлъчните пътища. ЯМР използва радиовлни и магнитни полета за изобразяване на човешкото тяло. Определен вид ЯМР наречен магнитно резонансна холангиопанкреатикография, може да се използва за детайлно изобразяване на цялата жлъчна система. Конвенционалния ЯМР може да се използва за оглеждане на черния дроб по-подробно.
Компютърната томография (СТ) е вид рентгеново изследване, което позволява на лекарите да видят вътрешните органи в напречени срезове. Могат да се използват за поставяне на диагнозата, но по-често влизат в употреба когато се предценява обхвата на заболяването.

Биопсия
Ако образните изследвания намерят тумор, лекаря може да поикса да вземе биопсия. Това означава взимане на клетки и тъкани от жлъчната система за изследване.
Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография се използва често при пациенти с рак на билиарния тракт. Повреме на процедурата, дълга и гъвкава тръба с малка камера и светлинен източник (ендоскоп) се поставя през гърлото до жлъчната система и извършва редица рентгенографски снимки на жлъчната система и панкреаса. Това позволява на лекаря да види локализацията и размера на тумора и да се вземе биопсия по същото време.
Ако ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография покаже резултати от които не може да се потвърди и отхвърли заболяване се извършва ендоскопско ехографска асистирана биопсия. Това включва използване на ендоскоп с ултразвук, който изобразява жлъчната система и панкреаса вътре в тялото. Много тънка изгла се използва за взимане на течности и клетки от съмнителни зони.

Инцидентен рак на жлъчния мехур
Рак на жлъчния мехур може да се откире случайно, по повод друго оплакване или друга болест (пример операция на жлъчния мехур поради наличие на камани). В тези случаи ракът се диагностицира чрез патологични тестове на тъканите. Тъй като ракът на жлъчните пътища обикновено не дава симптоми в раните стадий, инцидентната находка предоставя шанс за ранна диагноза и лечение, което може да включва допълнителна операция за да е сигурно че е отсранен целия тумор, както и адювантна химиотерапия.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: awyxfwmw Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376