Menu

Рак на жлъчните пътища - Лечение

Индекс на съдържанието

Какви са възможностите на лечение при рак на билиарния тракт?
Лекаря може да предложи една или повече опции от следните:

Хирургия
Операция отсраняваща тумора (резекция) е единствената потенциално изцеляваща терапия при това заболяване. Целта на резекцията е да премахне ракът както и здрави тъкани за да предотврати завръщането му. Операция която има за цел да излекува напълно пациента се предлага при ранен стадий на заболяване (локализирано заболяване) ,тогава когато има шанс за пълна резекция. Видът на операцията зависи от субтипа рак.

 Операция при интрахепатален холангиокарцином
За да отстрани интрахепатален холангиокарцином, хирургът трябва да премахне част от черния дроб. Оператора премахва и околни лимфни възли, които се изследват за да се изключи разпространение на болестта. Процедурата може да остави само малка част здрава чернодробна тъкан поради което, предварително се прави портална емболизация за да намали риска от чернодробна недостатъчност след резекцията. При емболизацията част от кръвотока към тумора се прекъсва. Това повишава размерите на здравия черен дроб, който остава след операция.

Операция на хилусен холангиокарцином
Резекция на хилусния холангиокарцином включва отсраняване на жлъчния проток, както и общия жлъчен проток, част от черния дроб, жлъчния мехур и наблизко разположени лимфни възли . Част от панкреаса и дванадесетопръстника могат да бъдат също отсранени. Останалите жлъчни пътища се свързват с тънкото черво, както и кръвоносни съдове които се вливат в черния дроб. Портална емболизация може да бъде предложена на някои пациенти преди резекцията.
Операция на екстрахепатален холангиокарцином
Операцията включва отсраняване на жлъчния проток съдържащ тумора, околни лимфни възли, част от панкреаса и част от дванадесетопръстника. Остатъка от панкреаса и стомаха се реконструират.

Операция на рак на жлъчния мехур
Размерът на операцията се определя от локализацията на рака и разпространенито на заболяването. Тумори които са ограничени към една част от жлъчния мехур могат да бъдат отсранени чрез резекция само на жлъчния мехур (проста холецистектомия). Ако карциномът се е разпространил през мехура, хирурга може да отсрани жлъчния мехур, част от черния дроб и всички лимфни възли около мехура. Когато се откива инцидентно рак на жлъчния мехур след рутинна операция (примерно холецистектомия поради жлъчни камъни), може да се предложи втора операция за да изчисти зоната около тумора, включително части от черния дроб и лимфни възли.

Операция на ампуларен карцином
Ампуларния карцином се отстранява чрез операция наречена панкреатикодуоденектомия (процедура на Whipple). Това включва отсраняване на главата на панкреаса, част от тънкото черво, жлъчния мехур и част от жлъчния проток.
Други видове операции
При някои пациенти в ранен стадий хилусен холангиокарцином, който не е подходящ за резекция, чернодробна трансплантация може да се наложи. Важно е да се разбере, че този подход не се използва често в Европа.
Хирургията може да послужи и само за облекчаване на симптомите на билиарния рак. Пример са туморите, които блокират жлъчните пътища и водят до натрупване на жлъчка в кръвта, предизвиквайки жълтеница , гадене и дискомфорт. Тези блокади се лекуват чрез поставяне на малка стъбичка наречена (стент) в жлъчния проток , която го поддържа отворен. Ако поставянето на стент е невъзможно, може да се изгради хирургичен байпас на блокадата.

Химиотерапия
Химиотерапията унищожава раковите клетки и се използва широко в лечението на билиарния рак. Лекарствата използвани при това заболяване са :
• Capecitabine
• Cisplatin
• Oxaliplatin
• Gemcitabine
• Fluorouracil (5-FU)

Адювантна химиотерапия за резектабилен карцином на жлъчните пътища
След хирургичната резекция на ракът на жлъчните пътища, повечето пациенти се насочват за адювантно лечение с capecitabine за да редуцират риска от рецидив след операцията. Скорошно проучване показа че адювантното лечение с capecitabine подобрява резултатите на пациентите сравнени с пациенти които не преминават адюванто лечение. Capecitabine са таблетки които се приемат орално два пъти дневно всеки ден за 2 седмици от 3 седмичен цикъл, и лечението продължава за 6 месеца (8 цикъла).
Химиотерапия при нерезектабилен карцином на жлъчните пътища
Химиотерапията се използва като първа линия лечение на карцинома на жлъчните пътища, който не може да бъде опериран.
Пциенти, които са с нерезектабилен тумор и в добро общо състояние, им се предлага химиотерапия в комбинация с cisplatin и gemcitabine. При някои пациенти oxaliplatin може да се прилага вместо cisplatin , особено ако има притеснения за бъбречно увреждане. Пациенти с влошено общо състояние се лекуват само с едно лекарство което може да бъде gemcitabine, 5-FU или capecitabine.
Пациенти, които прогресират след първа линия химиотерапия, им се предлага продължаване на химиолечението или взимане на участие в клинично проучване. Скорошно проучване доказа комбинацията от oxaliplatin, 5-FU и фолиева киселина (MFOLFOX) че повишава преживяемостта на пациенти с напреднало заболяване, които са били лекувани преди това с първа линия химиотерапия състояща се от cisplatin и gemcitabine. Поради това MFOLFOX сигурно ще стане втора линия химиотерапия при тези пациенти.

Лъчетерапия
Лъчетерапията използва йонизиращо лъчение което уврежда ДНК на раковите клетки и предизвиква тяхната смърт. Лъчетерапията не се използва много при лечението на билиарния рак, но може да се вземе под внимание при някои пациенти.

Адювантна лъчетрапия
В някои страни, лъчетерапия се предлага след хирургична резекция на билиарен рак, за да редуцира риска от рецидив. До момента няма клинично проучване доказващо ефективността на този подход. Поради това адювантната лъчетерапия не се използва в Европа извън клинични проучвания.
Лъчетерапия за нерезектабилен билиарен рак
Лъчетерапията може да се използва за облекчаване на симптомите на заболяването. Примерно, ако тумора не може да бъде отсранен, лъчетерапията може да помогне, като облекчи болката и други симптоми, като намалява размерите на тумори, които запушват кръвоносни съдове или жлъчни пътища или притискат нерви.

Радиоемболизация
При някои пациенти с нерезектабилен интрахепатален холангиокарцином, процедура наречена радиоемболизация може да бъде предложена, последвана от първа линия химиотерапия. Радиоемболизацията включва инжектирането на малки вещества съдъртжащи радиоактивни частици наречени yttrium-90 в кръвоносния съд захранващ черния дроб. Веществото се насабира в тумора и кръвоносните му съдове и започват да отдават радиация. Последната може да унищожи кръвоносните съдове на тумора , които изхранват раковите клетки. Важно е да се знае, че има малко доказателства за ефективността на радиоемболизацията в този случай и не се препоръчва често в Европа извън клинични проучвания.

Интрахепатален холангиокарцином при млади пациенти
Честотата на интрахепаталните холангиокарциноми в млади пациенти се увеличава. Пациенти под 50 години с резектабилен интрахепатален холангиокарцином имат по-добра прогноза от по-възрастните. Това означава, че ако сте по-млад пациент проблеми като хранене и емоционлана подкрепа са изключително важни. При по-млади пациенти лечението на билиарен карцином може да намали фертилността. Преди началото на лечението лекаря ще обсъди с Вас всички въпроси относно фертилността и ще препоръча подходящи начини за съхраняване на биологичен материял. Трябва да се избягва бременност повреме на лечение, тъй като някои терапии увреждат плода първия триместър.

Клинични проучвания
Лекаря може да предложи на пациента участие в клинично проучване. Проучването има за цел да :
• Изпробва нови медикаменти
• Да преразгледа нови комбинации от медикаменти или да промени начина им на администриране за да ги направи по-ефективни или да намали токсичността
• Да съпостави ефективността на лекарства използвани за контрол на симптомите
Клиничните проучвания помагат да разширят знанията ни за рака и разработването на нови лечения и може да има редица ползи от взимане на участие в проучване. Пациентите преминават редица тестове преди да постъпят в проучването и са внимателно проследявани повреме и след проучването. Въпреки че новото лечение може да предостави позитиви сравнено със старото, е важно да се знае че някои нови терапии не се оказват толкова ефективни, колкото предишни.
Всеки пациент има правото да приеме или откаже участие в клинично проучване без каквито и да било последствия за лечението. Ако искате да вземете участие в клинично проучване и искате да разберето повече за тази опция говорете с Вашия лекар.

Молекулярно профилиране
Един тумор сравнен с друг от същия тип, никога не са еднакви. Генетичните характеристики на ракът от един пациент на друг се различават с различни вариации, което означава че двама пациенти с един и същи вид рак ще отговорят различно на едно и също лечение. Сега научаваме, че пациентите могат да извлекат много ползи от така нареченото персонализирано лечение.
Молекулярното профилиране е класификация на проби (примерно туморна тъкан) базирана на генна експресия. Пробите от биопсията се изпращат в лаборатории където преминават ДНК анализ и резултатите предоставят молекулярен профил, който може да послужи за избор на най-ефективно лечение. Последни проучвания доказаха молекулярно профилни различия на билиарния рак, които могат един ден да помогнат в изграждането на персонализираната терапия.
Пример за тези открития са мутации в определени гени като IDH1 и FGFR2 се намират в 10-15% от случаите на интрахепатален холангиокарцином и лекарства които имат за цел тези гени се разработват. Инхибитор на IDH1 наречен ivosidenib наскоро показа добри резултати сравнен с плацебо. В бъдеще е силно вероятно молекулярното профилиране да стане основна част от лечението на билиарния рак.

Допълнителни интервенции
Повреме на лечение се препоръчва прилагането на допълнителни интервенции с цел да намалят страничните ефекти на лекарствата и заболяването и да подобрят качеството на живот. Тези интервенции могат да включват подкрепящи, палиативни грижи и грижи за края на живота. Попитайте лекуващия онколог за подходящи допълнителни интервенции; Вие и вашето семейство може да получи помощ от различни източници като диетолог, социален работник, духовно лице, психолог и др.

Подкрепящо лечение
Включва превенцията на странични ефекти от лечението и овладяване на симптомите на рака.
Много от онкоболните пациенти губят апетит и килограми. Може да се наложи приемането на допълнителни хранителни добавки за повишаване на калорийния прием , а ако имате жълтеница се препоръчва избягването на мазна храна до излекуването и. Операцията за премахване на тумора също може да създаде проблеми с храненето. В зависимост от операцията може да се наложи да се приемат допълнително храносмилателни ензими, за да може да разграждате адекватно храната и нутриентите.

Стентиране
Ако тумор блокира жлъчен проток, това може да доведе до развиване на жълтеница, гадене, загуба на апетит и сериозни проблеми като чернодробна инфекция и чернодробна недостатъчност. Стентитрането се състои в поставяне на малка тръба в жлъчния проток, която осигурява адекватен дренаж на жлъчната течност към червото.

Палиативни грижи
Палиативните грижи се прилагат при напреднало заболяване и включват овладяването на симптомите , емоционална подкрепа и взимане на тежки решения относно грижите за края на живота. Палиативните грижи могат да включват третирането на болка, влошения апетит, чувсто на отпадналост, проблеми с нутрицията и превенция на усложненията от залежаване.

Грижи за края на живота
Грижите за края на живота при пациенти, които не могат да бъдат излекувани включва да предразположат психически, адекватно третиране на физическите и психологическите симптоми, като пример палиативна седация за предизвикване на безсъзнание с цел облекчаване на болка, диспнея, делириум и др.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: dpqfqudl Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376