Menu

Рак на жлъчните пътища - Странични ефекти

Индекс на съдържанието

Както е при всяко едно лечение и при противораковото може да има странични ефекти. Най-често срещаните са изброени долу за всеки тип лечение, заедно с малко информация как да бъдат овладяни. Може да има странични ефекти различни от описаните тук. Важно е да се говори с лекар относно всякакви потенциални нежелани реакции.
Лекарите класифицират страничните ефекти като на всеки един от тях поставят степен от 1 до 4 с нарастване на тежеста на оплакванията. Най-общо степен 1 странични ефекти се смятат за леки, 2 средни, 3 тежки и 4 много тежки. Критериите се определят от характера на самото оплакване, а не са универсални. Целта е да се адресират всички странични ефекти преди те да станат тежки, поради което пациентите се съветват да споделят оплакванията си на лекаря.

Умората е много често срещана при пациенти които се лекуват поради онкологично заболяване. Тя може да бъде резултат от терапията или самото заболяване. Лекаря може да Ви помогне като предпише режим за хранене, сън и упражнения. Сигнификантното отслабване на мускулната маса, може да доведе до слабост, намалена мобилност и загуба на самостоятелност, както и стрес и депресия. Лекаря може да Ви насочи към диетолог, който да изгради индивидуален режим на хранене.

Хирургия
Операцията на жлъчните пътища е сериозна и отнема време за възстановяване и пациентите могат да прекарат няколко седмици в болница. Нормално е да има болка първата седмица и лекарите назначават съответната терапия. След операцията, чревната перисталтика може да отсъства и приемането на течности и храни трябва да започне постепенно.
Пациентите се стимулират да се раздвижват след операцията, но е нормално да чувствате умора.
Зависимост от размера на операцията, някои пациенти могат да имат зтруднения с храносмилането и абсорбцията на някои вещества. При тях се използват хранителни добавки и храносмилателни ензими за да могат да компенсират загубите. Някои пациенти могат да страдат от малабсорбция на жлъчка в червата, следствие на което да се появи хронична диария.

Химиотерапия
Страничните ефекти на химиотерапията зависят от дозите и видовете лекарства които се администрират. Пациентите могат да получат някои от изброените долу нежелани реакции , както и някои които не са изброени в това ръководство. Основните части на тялото, които се засягат от химиотерапията са тези в които има интензивно клетъчно делене (костен мозък, гастроинтестиналната система и др). Някои пациенти забелязват, че имат промяна във вкусовете поради промяна на ензими в устата, които водят до чувството за метален вкус и рани. Намаляването на неутрофилите (вид бели кръвни клетки) могат да доведат до неутропения, която може да доведе до по-чести инфекции. Повечето странични ефекти са временни и могат да бъдат превантирани и контролирани с лекарства и промени в начина на живот.
Химиотерапевтиците използвани най-често при рак на жлъчните пътища засягат храносмилателната система и водят до гадене, повръщане, диария, загуба на апетит и загуба на тегло. Тези странични ефекти могат да доведат до чувство на слабост и умора. Пациентите трябва да се опитват да се хранят правилно и да приемат адекватно количество течности. Лекаря може да предпише и някои лекарства с цел да превантира или овладее тези странични ефекти.  

Таблицата долу изброява най-честите странични ефекти на лекарствата използвани в химиотерапията при рак на билиарните пътища.

Лекарство

Възможен страничен ефект

Как могат да се овладеят страничните ефекти

5-fluorouracil (5-FU)

Агранулоцитоза

Анемия

Бронхоспазам

Сърдечни ефекти

Намалена фертилност при мъже

Диария

Синдром ръка-крак

Имуносупресия

Левкопения

Мукозит

Неутропения

Кървене от носа

Панцитопения

Тромбоцитопения

Нивата на кръвните клетки се мониторират редовно чрез кръвни изследвания. Лекаря може да промени лечението съгласно кръвните показатели и да обясни как да се пазите от инфекции.

Диарията може да бъде временна, но ако е тежка се предписва медикамент.

За превенция и лекуване на синдром ръка-крак, пациентите се съветват да подържат крайниците охладени, като редовно ги поставят в хладна вода, да избягват горещата вода и да не слагат ръкавици и чорапи. Лечението може да бъде променено ако синдромът е тежък, но в повечето случаи се късае за лек до среден страничен ефект. Предписват се различни кремове и пасти за лекуване.

Сърдечната функция се следи при необходимост и при преценнка на лекар.

При някои пациенти могат да се увредат сперматозоидите. Съхраняване на материял в банка за сперма преди започване на лечението се препоръчва на тези които искат да станат бащи.

Съобщете на лекаря ако имате задух или кървене от носа, той ще реши как да подходи към тях.

Capecitabine

Абдоминална болка

Анемия

Диария

Синдром ръка-крак

Неутропения

Стоматит

Нивата на кръвните клетки се мониторират редовно чрез кръвни изследвания. Лекаря може да промени лечението съгласно кръвните показатели и да обясни как да се пазите от инфекции.

Диарията може да бъде временна, но ако е тежка се предписва медикамент.

За превенция и лекуване на стоматит се препоръчва поддържането на добра орална хигиена използвайки стероидна вода за зъби и обикновенна паста за зъби. Стероидната паста за зъби може да се използва за лечение на язви. При по-тежка реакция лекаря може да намали дозите на медикаментите или да отложи терапията, докато стоматита изчезне, но в повечето случаи това не се налага.

За превенция и лекуване на синдром ръка-крак, пациентите се съветват да подържат крайниците охладени, като редовно ги поставят в хладна вода, да избягват горещата вода и да не слагат ръкавици и чорапи. Лечението може да бъде променено ако синдромът е тежък, но в повечето случаи се късае за лек до среден страничен ефект. Предписват се различни кремове и пасти за лекуване.

Cisplatin

Анемия

Намалена ферилност при мъжете

Хипонатриемия

Бъбречни увреждания : бъбречна недостатъчност, токсичност

Левкопения

Периферна невропатия

Тромбоцитопения

Тинитус/ промяна в слуха

Нивата на кръвните клетки се мониторират редовно чрез кръвни изследвания. Лекаря може да промени лечението съгласно кръвните показатели и да обясни как да се пазите от инфекции.

Съобщете за признаци на невропатия (тръпнене мравучкане в крайниците) на лекаря и той ще помогне в овладяването и.

Провеждат се зиследвания за бъбречната функция преди, повреме и след лечение. Пациентите се подканват да пият повече вода за да превантират увредата на бъбреците.

Съобщете на лекаря ако забележите промяна в слуха или шум в ушите. Промяната в слуха обикновенно е времена, но може да бъде и постоянна.

Лечението може да предизвика намален брой на сперамтозоидите, което може да доведе до необратима намалена фертилност, въпреки че се среща рядко. Съвет относо замразяване на сперма може се дава от лекаря.

Може да се появи хипонатриемия следствие на бъбречна увреда или диария. Важно е да се пият достатъчно течности и да съобщите на лекаря ако сте замаян и летаргичен.

 

Gemcitabine

Анемия

Кръв в урината

Намалена оплодителна способност при мъжете

Диспнея

Грипоподобни симптоми

Повишаване на чернодробните ензими

Левкопения

Едем

Протеин в урината

Обрив

Тромбоцитопения

Нивата на кръвните клетки се мониторират редовно чрез кръвни изследвания. Лекаря може да промени лечението съгласно кръвните показатели и да обясни как да се пазите от инфекции.

Диспнеята обикновенно е лека и преминава без лечение

Лечението може да предизвика намален брой на сперамтозоидите, което може да доведе до необратима намалена фертилност, въпреки че се среща рядко. Съвет относо замразяване на сперма може се дава от лекаря.

Чернодробната и бъбречната функция се мониторират редовно повреме на лечение

Съобщете на лекаря ако имате грипоподобни симптоми за да ги овладее.

Oxaliplatin

Абдоминална болка

Алергична реакция

Анемия

Болки в гърба

Кашлица

Намалена фертилност при мъже

Дизестезия

Диспнея

Температура

Главоболие

Висока кръвна глюкоза

Повишена инфективност

Повишени чернодробни ензими

Реакции в областта на инжектиране

Левкопения

Лимфопения

Неутропения

Кървене от носа

Нарушения на кожата

Стоматит

Промяна във вкуса

Тромбоцитопения

Нивата на кръвните клетки се мониторират редовно чрез кръвни изследвания. Лекаря може да промени лечението съгласно кръвните показатели и да обясни как да се пазите от инфекции.

Съобщете на лекаря ако имате продължителна кашлица. Притеснителната диспнея може да се третира с лекарства като опиоиди и бензодиазепини и в някои случаи стероиди.

Съобщете за всякакви признаци на диестезия ( промяна в чувството за допир, особено в студени условия) на лекаря за да може да ги овладее.

За превенция и лекуване на стоматит се препоръчва поддържането на добра орална хигиена използвайки стероидна вода за зъби и обикновенна паста за зъби. Стероидната паста за зъби може да се използва за лечение на язви. При по-тежка реакция лекаря може да намали дозите на медикаментите или да отложи терапията, докато стоматита изчезне, но в повечето случаи това не се налага.

Лечението може да предизвика намален брой на сперамтозоидите, което може да доведе до необратима намалена фертилност, въпреки че се среща рядко. Съвет относо замразяване на сперма може се дава от лекаря.

Чернодробната функция се наблюдава повреме на лечението.

Лъчетерапия
Често срещани странични ефекти на лъчетерапия са умората, почервеняване на кожата, гадене и повръщане и диария.
Умора от лъчетерапия започва повреме на лечението и трае около седмица след приключване на облъчването. Гаденето и повръщането са леки, но може да помолите лекаря за антиеметична терапия. Ако гаденето засегне апетита, лекаря или сестрата могат да препоръчат високо калорична диета за да има добра нутриция. Диария, като страничен ефект от лъчетерапия е или лека или не се наблюдава при повечето пациенти. Ако страдате от диария е препоръчително приемането на много течности за да не се дехидратитрате. Ниско фибрена диета може да помогне ако е необходимо и лекаря може да предпише антидиарийна терапия.
Радиоемболизация
Умора, гадене, абдоминална болка, температура, загуба на апетит са чести след радиоемболизация, но са леки. Сериозни странични ефекти от процедурата обикновенно липсват, но малка част от пациентите могат да имат язва в стомаха или тънкото черво, чернодробна недостатъчност, жлъчна недостатъчност или намален брой на белите кръвни клетки (левкопения). Важно е да се разбере че тези странични ефекти са много редки, и че ще бъдете следени в болницата.

Дълготрайни странични ефекти
След приключване на лечението за билиарен рак, може да останат дългосрочни странични ефекти в зависимост от проведеното лечение.
След операцията на жлъчните пътища, не ракови белези наречени стриктури могат да се оформят. Стриктурите могат да намалят жлъчния ток и да предизвикат симптомите на онкологичното заболяване. Обикновено се преодоляват с поставянето на стент.
Малабсорбция на жлъчна течност може да бъде дълготраен страничен ефект от операцията. Това състояние води до повишено количество жлъчка в червата, следствие на което се образува диария. Диарията е също често срещан проблем след отсраняване на жлъчния мехур. Това може да направи храненето трудно и лекаря следва да предпише нужния диетичен режим и лекарства.
Лъчетерапията може да има дългосрочни ефекти, които се появяват постепенно за дълъг период от време и те включват диария, абдоминална болка и перманентни промени в кожата. Важно е да съобщите на лекар за страничните ефекти за да се опитат да Ви помогнат.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: liwbvdud Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376