Menu

Миелом - Диагноза

Индекс на съдържанието

Мултипления меланом произлиза от MGUS най-често. Ако се открие МGUS, пациентите се наблюдават от лекар. Ако доброкачественото състояние прогресира и се развие злокачествено заболяване, бързото лечение превантира развитието на симптомите.
Симптоми характеризиращи мултипления миелом.

Симотоми причинени от инфилтрация на костния мозък:
• Умора: това е чувство което се проявяа дори и след почивка. Свързано е с анемията (ниски нива на хемоглобин) и абнормалното присъствие на мултипления миелом.
• Костни болки и фрактури: понякога има прогресивна, интензивна, костна болка, която не се поддава на обикновените болкоуспокояващи медикаменти. Тази болка често се среща в гръбначния стълб, ребрата и тазовите кости и може да е резултат от костни фрактури.
• Инфекции: възникват по-често и се поддават по-трудно на лечение от обичайното. Това е свързано с намаления брой бели кръвни клетки и наличието на абнормни плазматични клетки.
• Кървене: рядко, може да възникне абнормно кървене (когато си мием зъбите) или пациентите забелязват че по лесно се нараняват и имат по-често хематоми. Това е свързано с ниския брой на тромбоцитите и с абнормалности в механизмите на кръвосъсирването, поради наличнието на моноклоналния протеин.
Симптоми свързани с ексцесивната продукция на моноклонални антитела:
• Средни и тежки проблеми с бъбреците: това състояние се причинява от директното увреждащо действие на моноклоналното антитяло, което се филтрира през бъбреците. Обикновено това състояние не предизвиква оплаквания, докато увреждането не е голямо.
• Амилоидоза: това се предизвиква от абнормална акумулация на моноклонален протеин в специфични органи като сърцето, бъбреците и др. Абнормалните депозити на антитялото предизвикват възпаление и органни увреждания.
• Периферна невропатия: това е резултат от нервно увреждане от моноклонално антитяло. Разстройства в сетивността (тръпнене, промяна в усещанията за топло, студено) са най-честите симптоми.
Диагнозата на мултипления миелом се базира на следните изследвания:
Откриването на моноклонално антитяло в кръвта или от проба урина събирана 24 часа : намирането става чрез тест наречен протеинна електрофореза. Други изследвания се провеждат след това, като имунофиксация (определя типовете моноклонални антитела) и тестове за измерване на свободната лека верига.
Процента на миеломни клетки в костния мозък се измерва след взимането на аспират и/или биопсия. Двете процедури са инвазивни и траят около 10-15 мин. Пациентите се обезболяват с локална анестезия преди процедурата и лек дискомфорт и парене могат да се очакват. Пробите взети от костния мозък се използват за изчислаяване на процента плазматични клетки и за генетични изследвания като флуресцентна ин ситу хибридизация (FISH). Тези тестове са отполза, защото дават информация за прогнозата на заболяването и могат да насочат лечението.
Оценка на костните лезии: скенер на цяло тяло се използва за откриване не евентуални фрактури и костни инфилтрати. Ядрено-магнитния резонанс (ЯМР) е по-надеждно образно изследване за индентифициране на костни лезии в гръбначния стълб и таза. Тези изследвания помагат да се открият лезии преди да са дали симптоматика.
Кръвни изследвания: пълно кръвно преброяване, изследване на нивата на калций, креатинин, албумин и бета-2-микроглуболин са нужни за определяне на това дали заболяването е симптоматично и за прогностични причини.
Изброените изследвания позволяват разграничаването на три състояния:
Моноклонална гамапатия с несигурна сигнификантност (MGUS): доброкачествено състояние, което рядко преминава в мултиплен миелом и се характеризира със серумен моноклонален протеин <3g/dl; туморни плазматични клетки <10%; нормални нива на калций, нормална бъбречна функция, нормални стойности на хемоглобина и липса на костни лезии.
Асимптоматичен мултиплен миелом: патологично състояние което прогресира постепено в мултиплен миелом с 10% годишно за първите 5 години от поставянето на диагнозата. Характеризира се със серумен моноклонален протеин >3g/dL или наличието му в урината в количества >500mg/24 h и/или туморни плазматични клетки в стойности между 10% и 60% без наличие на събития характеризиращи мултипления миелом (изброени в таблицата долу) или амилоидоза.
Мултиплен миелом : това е симптоматичното състояние което изисква лечение. Има същите характеристики като асимптоматичната форма, но и специфични събития които са изброени в таблицата долу.

Характеристики на симптоматичния мултиплен миелом

Дефиниция

Хиперкалциемия

Серумен калций >1mg/dL над нормата или >11mg/dL

Бъбречни проблеми

Креатининов клирънс <40 мл/мин или серумен креатинин >2mg/dL

Анемия

Стойности на хемоглобина с 2g/dL под нормата или <10g/dL

Костни лезии

Една или повече костни лезии на компютърна томография, РЕТ-СТ или ЯМР

Повишен брой на туморните плазматични клетки

Процент на туморните плазматични клетки в костния мозък >60%

Много висока фракция на свободните леки вериги

Коефициент на свободните леки вериги >100

За да се избере най-доброто лечение, лекарите трябва да съобразят редица фактори отсрана на пациента и мултипления миелом.
Важна информация относно пациента
• Общо здравословно състояние : това се оценява със специални скали, съгласно ежедневието на пациента. Има и други физикални фактори които трябва да се оценят преди да започне лечението.
1. Функция на сърце (електрокардиограма и ехокардиография)
2. Респираторна функция (белодробни функционални изследвания)
3. Чернодробна и бъбречна функция (кръвни изследвания)
• Персонална медицинска история: знанието за предишни или сегашни заболявания, както и операции са важни за избора на точното лечение.
• Възраст: въпреки че сама по себе си възрастта не е от значение за общото състояние на пациента, има определени възрастови граници които определят дали пациента ще може да бъде подложен на по-интензивна терапия. Обикновено хора под 65 години са в състояние да понесат по-интензивна терапия, докато възраст над 70 години ги изключва от тази група. За пациенти между 65 и 70 години, определящо е общото здравословно състояние.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: xdxxdnws Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376