Menu

Миелом - След лечението

Индекс на съдържанието

Контролни прегледи
Пациенти с мултиплен миелом ходят редовно на контролни прегледи за да се профилактират рецидиви и преди те да са станали симптоматични.
На всеки 2-3 месеца се провеждат изследванията описани в съответната глава. Най -общо това са кръвни изследвания и образни изследвания.

Завръщане към нормалния живот
Завръщането към нормалния начин на живот има добри преспективи. Може да бъде трудно човек да живее с идеята, че заболяването може да се завърне. От това което се знае до днес е че няма специфичен начин да се понижи риска от рецидив. Като последица от заболяването и самото лечение завръщането към нормален начин на живот може да не бъде лесно за всеки. Въпроси относно външния вид на тялото, секуалност, умора, работа, емоции или начин на живот могат да възникнат и да притесняват пациентите. Дискутирането на тези въпроси с близки, приятели, психолози и лекари може да бъде от полза. Подкрепящи групи от пациенти могат да бъдат от полза.

Ако заболяването се завърне?
Ако заболяването се завърне се нарича рецидив. Лечението в такива случаи зависи от възрастта, общо здравословно състояние и предишни лечения.
В момента има няколко ефективни терапии при рецидив и е от голямо значение да се даде това което има най-малко странични ефекти и е най-ефективно. Очакват се още нови лекарства да навлезнат в практиката следващите години.
Най-общо, целта на втора линия терапия е да постигне вторичен отговор и да предостави на пациента период от време без заболяване. Колкото по-дълъг е той, толкова по-добре. Подхода може да се сравни с този при диабета и хипертензията при които целта е ликвидиране на симптомите а не на самото заболяване. В двата случая терапията цели пациента да води нормален начин на живот.

Клинични проучвания
Въпреки най-добрите терапии, които са масово достъпни повечето от пациентите имат рецидив на заболяването. През последните няколко години са разработени нови лекарства и се изследват в целия свят. Лекарства които са доказани в лабораторни експерименти се изследват на хора в така наречените клинични проучвания. Не всички клинични проучвания водят до по-добро лечение и може да се окаже че изследваното лекарство не е толкова ефективно колкото вече наложените. Въпреки това участието в клинични проучвания дава възможност на пациентите да се лекуват с нови лекарства преди да са навлезли масово в практиката. Можете да се обърнете към лекаря ако искате да участвате в клинично проучване.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: cnpwgbqw Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376