Menu

Глиом - След лечението

Индекс на съдържанието

Оценка на отговора към лечението
ЯМР е основният начин за оценка на отговора към лечение. Пърият ЯМР се провежда 24-48h след операцията. Прилага се за да се види дали туморът е напълно резектиран, дали има кървене и дали не е останала туморна тъкан. Интервалите на ЯМР варират в зависимост от вида на глиома, лечението и симптомите които лекарят наблюдава и пациента съобщава.
Най-общо казано резултатите от ЯМР трябва да се разглеждат заедно с неврологичния статус и използването на кортикостероиди. При наличието на глиобластома която се лекува с радио-химиотерапия първото ЯМР се прилага 3-4 месеца след лъчетерапията, след 2-3 адювантни цикъка с temozolomide.

ЯМР 4-12 седмици след приключване на лечението може да бъде трудно интерпретирано поради промени в тумора следствие терапията. Важно е резултатите да се дискутират с мултидисциплинарен екип.

Контролни прегледи
Редовните контролни прегледи са важни за да може да се оцени неврологичното състояние, гърчове и използването на кортикостероиди. Провеждат се лабораторни изследвания, които могат да покажат промени следствие на употребата на някои медикаменти. ЯМР трябва да се провежда на всеки 3-4 месеца, освен ако по-ранно наблюдение не е индицирано.

Завръщане към нормалния живот
Завръщането към нормалния начин на живот има добри преспективи. Може да бъде трудно човек да живее с идеята, че заболяването може да се завърне. От това което се знае до днес е че няма специфичен начин да се понижи риска от рецидив. Като последица от заболяването и самото лечение завръщането към нормален начин на живот може да не бъде лесно за всеки. Въпроси относно външния вид на тялото, секуалност, умора, работа, емоции или начин на живот могат да възникнат и да притесняват пациентите. Дискутирането на тези въпроси с близки, приятели, психолози и лекари може да бъде от полза. Подкрепящи групи от пациенти могат да бъдат отполза.
Ако глиомът се завърне?
Лечението на рецидив зависи от хистопатологичната диагноза, както и от вида и броя на предишни терапии. Тези опции включват :
• Химиотерапия при пациенти с добър перформънс статус, които не са получили предишна адювантна химиотерапия
• Втора операция (ако е преминало определено време от първата или ако туморът предизвиква симптоми поради големия си обем)
• Облъчване (повторно или за първи път) при случаите когато туморите са по-малки
За пациенти прогресиращи след предишна химиотерапия, няма стандартен протокол за втора химиотерапия поради което пациентите трябва да дъбдат подкрепени в участие в клинични проучвания. Химиотерапия с PCV може да постигне същите ефекти като лечение с temozolomide. Трябва да се отбележи че няма зададен стандарт при рецидив и клиничното решение трябва да се вземе от мултидисциплинарен екип.

Подкрепящи и палиативни грижи
Лекарства които облекчават симптомите на пациенти с глиом са много важна част от грижите както беше отбелязано в съответната глава. Повреме и след активното противотуморно лечение, могат да възникнат странични реакции и адекватната подкрепяща грижа е важна (като прилагането на антиеметични, антибиотични лекарства, кръвопреливания, назначаване на кортикостероиди и др.). Тази намеса е позната като подкрепяща и палиативна грижа. Важно е за пациентитие и техните близки да разберат че палиативните грижи не се отнасят само за пациенти които са накрая на живота, но и за всеки един стдадий на заболяването, включително и при поставяне на диагнозата. Поради тази причина не трябва да се притеснявате като чуете термина палиативни грижи.
Обобщено, колкото по-информирани са пациентите относно достъпните терапии толкова по-активно могат да участват във взимане на решението за лечение. Знанието относно тези въпроси може да подпомогне да зададете правилно и точно въпросите които ви вълнуват относно заболяването и лечението към лекарите.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: eufukhdu Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376