Menu

Остра миелоидна левкемия - След лечението

Индекс на съдържанието

Контролни прегледи
След приключване на лечението лекарите предоставят на пациентите програма с контролни прегледи целящи да :
• Установят евентуален рецидив
• Оценят тежестта на страничните ефекти от лечението
• Предоставят психологична помощ
Контролните прегледи включват:
• Снемане на анамнеза (разглеждане на медициснката история), оценяване на симптоми и физикален преглед
• Костномозъчна биопсия
• Рутинно изследване на кръвните клетки и показатели

Завръщане към нормалния живот
Може да бъде трудно човек да живее с идеята, че заболяването може да се завърне. От това което се знае до днес е че няма специфичен начин да се понижи риска от рецидив след адювантната терапия. Като последица от заболяването и самото лечение завръщането към нормален начин на живот може да не бъде лесно за всеки. Въпроси относно външния вид на тялото, секуалност, умора, работа, емоции или начин на живот могат да възникнат и да притесняват пациентите. Дискутирането на тези въпроси с близки, приятели, психолози и лекари може да бъде от полза. Подкрепящи групи от пациенти могат да бъдат отполза.
Ако се завърне заболяването?
Завръщането на рака се нарича рецидив. Лечението зависи от възрастта на пациента, предишната терапия и възможността за костномозъчна трансплантация.
Пациенти които могат да толерират химотерапия подобна на индукционната я получават. Шансовете за излекуване с нова индукционна терапия са по-добри тогава когато рецидива се е появал след дълъг период от време. Друга възможност при пациенти с ОПЛ е лечение с арсениев триоксид, които може да предизвика ремисия.
След индукционна терапия се препоръчва костномозъчна трансплантация ако може да се намери донор. Ако левкимията рецидивира се смята че само костномозъчна трансплантация може да излекува пациента. Пациенти които рецидивират след трансплантация не се подлагат на втора, а се препоръчват клинични проучвания.
Да участвам ли в проучване?
Въпреки добрите терапии, прогнозата на болните с левкимия е лоша. Повечето от пациентите имат рецидив на заболяването след лечение. Поради тази прична лекари и учени търсят други по-ефективни терапии. Обещаващи терапии трябва първо да се тестват на малък набор от пациенти преди да бъдат приети за масова употреба. Клиничните проучвания предоставят възможност да се лекувате с нова терапия преди тя да бъде достъпна. Новите терапии крият рискове, тъй като не се знаят страничните ефекти. Поради позитивите и негативите е важно да обсъдите участие в проучване с вашия лекар.

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376