Menu

Рак на тестисите - Стадии на заболяването

Индекс на съдържанието

Лечението ще зависи от стадия на заболяването.
Стадий
Определяне на стадия на рака на тестисите става като се вземе предвид размера му, положението му и дали се е разпространил от мястото, където е започнал. За рак на тестисите стадирането обикновено се основава на изследване на отстранената тъкан, компютърна томография (КТ) и нивата на туморните биомаркери AFP, HCG и LDH (Oldenburg et al., 2013).

Сканиране с компютър-томография (КT или КAT). Това сканиране създава триизмерна снимка на вътрешността на тялото, използвайки рентгенови лъчи, взети от различни ъгли. При поставена диагноза рак на тестисите обикновено се прави компютърна томография на корема, таза, за да се провери дали рака се е разпространил. Понякога може да се направи и иследване и на белите дробове или изследване чрез ЯМР на мозъка и централната нервна система, за да се провери дали има налице метастази.
Стадият на рака на тестисите се определя от това:
• Дали ракът се е разпространил в коремните лимфни възли.
• Колко големи са метастазите в коремните лимфни възли.
• Дали ракът се е разпространил в отдалечени места.
• Нива на AFP, HCG и LDH - те се категоризират като S0 (нормално), S1 (леко повишено), S2 (умерено повишено) или S3 (много високо).
По-долу са описани стадиите на рака на тестисите:
Стадий I - Ракът се ограничава до тестиса
Стадий II
Стадий II А - Налични са метастази в коремните лимфни възли (<2 cm в диаметър)
Стадий II B - Налични са метастази в коремните лимфни възли (диаметър 2-5 см)
Стадий II C - Налични са метастази в коремните лимфни възли (> 5 см в диаметър)
Стадий III
Стадий III А - Метастазите се намират в отдалечени лимфни възли или в белите дробове, а нивата на туморните маркери са S0 или S1
Стадий III B - Метастазите се намират в близките лимфни възли, отдалечените лимфни възли или в белите дробове, а нивата на туморните маркери са S2
Стадий III C – Наличие на метастази в близките лимфни възли, отдалечените лимфни възли или в белите дробове, а нивата на туморните маркери са S3
• Наличие на метастази в други отдалечени места, като черен дроб или мозък

Лекарите използват информацията за стадиите, за да класифицират рака на тестисите в отделни групи с добра, междинна или лоша прогноза.
Групите са описани по-долу.

Семином:

Добра прогноза

Няма открити метастази в други органи

Нормални (S0) нива на AFP

Междинна прогноза

Метастази в други органи

Нормални (S0) нива на AFP

Лоша прогноза

Нито един пациент със семином не е класифициран в тази група

Несемином:

Добра прогноза

Няма открити метастази в други органи

Нивата на туморните маркери са ниво S0 или S1

Междинна прогноза

Няма открити метастази в други органи

Един или повече от трите туморни маркера са ниво S2

Лоша прогноза

Наличие на метастази в други органи , ИЛИ

Един или повече от трите туморни маркера са ниво S3

 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: yksukcup Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376