Menu

Рак на тестисите - Лечение

Индекс на съдържанието

Много е важно пациентите да участват при взимане на решението за лечение.
Лекарят може да ви предложи някоя от следните възможности след орхиектомия:

Наблюдение – при пациенти, при които има малък риск от рецидив. Редовни тестове следят за ранни признаци на рецидив, за да може да се диагностицира и лекува рано. По време на прегледите лекарите ще проверят другия ви тестис, ще проверят нивата на туморните маркери и ще ви изпратят за рентгенография на гръден кош и компютърна томография. При рак на тестисите, диагностициран в ранен етап не се прилага никакво лечение след извършване на орхиектомия. 

Химиотерапия:
Химиотерапията унищожава раковите клетки и се използва широко при лечението на рак на тестисите. Адювантна химиотерапия (след орхиектомия) се прилага при пациенти, които се считат за застрашени от рецидив след операция.
Химиотерапията може също да се прилага преди орхиектомия при някои пациенти с високи нива на туморните маркери, при които прогнозата не е добра при поставяне на диагнозата.
Следните медикаменти се прилагат при лечението на рака на тестисите:
• Карбоплатин
• Комбинация от блеомицин, етопозид и цисплатин (обикновено известен като BEP)
• Комбинация от етопозид и цисплатин (общо известен като ЕP)
• Комбинация от етопозид, ифосфамид и цисплатин (общо известен като VIP)
• Комбинация от паклитаксел, ифосфамид и цисплатин (обикновено известен като TIP)
• Комбинация от винбластин, ифосфамид и цисплатин (обикновено известен като VeIP)
• Комбинация от паклитаксел, ифосфамид, карбоплатин и етопозид (обикновено известен като TI-CE)
• Комбинация от карбоплатин и етопозид (обикновено известен като СЕ)

Лъчетерапия
Лъчетерапията използва йонизиращо лъчение, за да увреди ДНК на раковите клетки. Лъчетерапията на лимфните възли може да се използва за намаляване на риска от рецидив или за лечение на пациенти, които не са подходящи за химиотерапия.

Какви са възможностите за лечение на семином?
Лечението на семином след орхиектомия се определя от стадия на рака:

Семином I стадий
След орхиектомия повечето пациенти със семином I стадий биват наблюдавани, а пациенти, при които се счита, че има повишен риск от рецидив биват подлагани на един курс химиотерапия с карбоплатин или един курс лъчетерапия. Смята се, че карбоплатина и лъчетерапията са еднакво ефективни, но лъчетерапията може да доведе до повече странични ефекти.

Семином II A стадий
Пациентите със семином II A стадий обикновено се подлагат на химиотерапия с три цикъла на (блеомицин, етопозид и цисплатин ) BEP или четири цикъла на EP (етопозид и цисплатин), ако BEP е неподходящ. Като алтернатива може да се предложи лъчетерапия на коремните и тазовите лимфни възли (Oldenburg et al., 2013)

Семином IIB и IIC стадий
Семином IIB и IIC стадий се лекуват обикновено с три цикъла на (блеомицин, етопозид и цисплатин) BEP след орхиектомия. Пациентите, които не могат да понасят блеомицин, обикновено се предлагат четири цикъла на ЕP(етопозид и цисплатин). Лъчетерапия на коремните и тазовите лимфни възли се дава на пациенти, които не са подходящи за химиотерапия (Oldenburg et al., 2013)

Семином III стадий
Адювантната химиотерапия с BEP (блеомицин, етопозид и цисплатин) е стандартното лечение за семином III стадий. Пациентите с добра прогноза обикновено получават три цикъла на BEP, докато пациентите с междинна прогноза получават четири цикъла. VIP(етопозид, ифосфамид и цисплатин) е алтернативен вариант на химиотерапия, ако BEP(блеомицин, етопозид и цисплатин) не е подходящ (Oldenburg et al., 2013)

Лечение на остатъчни тумори
Ако има данни за тумор, останал след описаното по-горе лечение, може да бъде направена биопсия на тумора или той да бъде отстранен, ако е по-голям от 3 см в диаметър. Пациентите с остатъчни тумори по-малки от 3 см обикновено се подлагат на наблюдение или допълнително изследване с ПЕТ скенер.

Какви са възможностите за лечение на несемином?
Лечението на несемином след орхиектомия се определя от стадия на рака:

Несемином I стадий
Наблюдението е стандартната стратегия след орхиектомия при пациенти с несемином I стадий, при които има малък риск от рецидив. Ако наблюдението не е възможно, може да се приложи адювантна химиотерапия с един цикъл на BEP(блеомицин, етопозид и цисплатин). Като алтернатива може да се използва процедура, наречена щадяща нервите ретроперитонеална дисекция на лимфните възли (RPLND) - това включва отстраняване на всякакви големи лимфни възли в задната част на корема (наречени ретроперитонеални лимфни възли), като същевременно се запазват нервите, които позволяват на пациентите да еякулират.

Пациентите с несемином I стадий, за които се смята, че са има висок риск от рецидив, могат да бъдат подложени на наблюдение или да получат един или два цикъла химиотерапия с BEP(блеомицин, етопозид и цисплатин). Щадящата нервите ретроперитонеална дисекция на лимфните възли (RPLND) може да бъде опция за пациенти, неподходящи за наблюдение или химиотерапия.
Пациентите с несемином I стадий,при които има повишени нива на туморните маркери след орхиектомия, могат да получат три цикъла BEP(блеомицин, етопозид и цисплатин).Четири цикъла на EP(етопозид и цисплатин) или VIP(етопозид, ифосфамид и цисплатин) са алтернативни варианти за пациенти, които не са подходящи за BEP.

Несемином II и III стадий
Пациенти с несемином II и III стадий с добра прогноза обикновено се лекуват с три цикъла на BEP(блеомицин, етопозид и цисплатин) или четири цикъла на EP(етопозид и цисплатин). Пациентите с несемином IIA стадий могат да бъдат подложени на щадяща нервите ретроперитонеална дисекция на лимфните възли (RPLND), ако нивата на туморните маркери са нормални. Пациентите с междинна и лоша прогноза обикновено получават четири цикъла химиотерапия BEP (блеомицин, етопозид и цисплатин), или VIP(етопозид, ифосфамид и цисплатин).

Лечение на остатъчни тумори
Ако има данни за тумор, останал след описаното по-горе лечение, то той може да бъде отстранен чрез операция. Всички лимфни възли с диаметър по-голям от 1 см след първоначалното лечение също трябва да бъдат отстранени. Пациентите с нормални нива на туморните маркери, без остатъчен тумори и лимфни възли, по-малки от 1 см след първоначалното лечение, не изискват по-нататъшно лечение.
Какви са възможностите за лечение на рецидивирал рак на тестисите?

Семином
Пациентите със семином от I стадий, при които има рецидив след наблюдение и / или лечение с карбоплатин, могат да бъдат подложени на лъчетерапия или химиотерапия с три или четири цикъла BEP (блеомицин, етопозид и цисплатин).
Рецидивите след лъчетерапия от първа линия обикновено се лекуват с три цикъла BEP(блеомицин, етопозид и цисплатин) или четири цикъла ЕР(етопозид и цисплатин).
Рецидивите след химиотерапия от първа линия при семинома от II и III стадий могат да бъдат лекувани с химиотерапия. Опциите могат да включват TIP(паклитаксел, ифосфамид и цисплатин), TI-CE(паклитаксел, ифосфамид, карбоплатин и етопозид), VeIP(винбластин, ифосфамид и цисплатин) или VIP(етопозид, ифосфамид и цисплатин), лъчетерапия или хирургична намеса, ако туморът е единичен.

Несемином
Пациентите с несемином I стадий, при които има рецидив могат да получат три или четири цикъла на химиотерапия с BEP(блеомицин, етопозид и цисплатин).
Рецидивите след лечение от първа линия при несемином II и III стадий могат да бъдат лекувани с химиотерапия или хирургическо лечение, ако туморът е единичен.

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: jcyfjpge Предпазва от SPAM!
    

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376