Menu

Рак на простатата - Стадии

Индекс на съдържанието

Как ще бъде определено лечението?
Лечението се определя от стадия и рисковете.
Стадиране
Стадиите описват локализацията, размерите на тумора и дали той се е разпространил след първоначалното място. За да се събере информация, се назначава ЯМР, позитрон емисионна томография (PET), компютърна томография , лимфна дисекция и др.
• ЯМР – използва магнитни полета и радио вълни за детайлно изобразяване на вътрешните органи
• PET CT - използват се радиоактивни субстанции, които се инжектират във вена и помага в откриването на райони , които ЯМР и CT могат да изпуснат. Повечето PET се провеждат едновременно с компютърна томография (CT)
• Компютърна томография (скенер = CT) – това е метод ,използващ х-лъчи, които изобразяват тялото в напречни срезове
• Тазова лимфна дисекция – това е процедура , която включва отстраняване на лимфните възли в таза и изследването им за ракови клетки
• Костен скенер – изследват се костите за налични метастази. Методът включва инжектирането във вена на радиоактивни вещества. Техниката изобразява костите, като засегнатите кости абсорбират повече вещество
Стадирането се представя с букви и цифри. За рака на простатата се използват четири римски цифри (I-IV) . Най-общо колкото по-ранен е стадият, толкова по-благопрятна е прогнозата. ТNM системта включва :
• Големината на тумора (Т)
• Дали са засегнати лимфни възли (N)
• Дали има метастази (M)

Групирането по стадии е представено на таблицата.

Стадий I

Ракът е ограничен в едната половина на простатната жлеза или по-малко

(T1-N0-M0 или T2a-N0-M0)

 

Т

Клинично невидим тумор с образно изследване или палпация (Т1)

Туморът включва една половина на единия лоб или по-малко (Т2а)

N

Няма засегнати лимфни възли (N0)

M

Няма далечни метастази

Стадий II

Ракът обхваща повече от едната половина на простатата, но не напуска очертанията и

(T2b-N0-M0 или T2c-N0-M0)

 

 

T

Туморът засяга повече от едната половина на единия лоб, но не и двата лоба (T2b)

Туморът засяга и двата лоба (T2c)

N

Няма засегнати лимфни възли (N0)

M

Няма метастази

Стадий III

Ракът е проникнал през капсулата на простатата и може да е засегнал семенните мехурчета (Т3-N0-M0)

T

Туморът се е разпространил през простатната капсула (Т3)

N

Няма засегнати регионални лимфни възли (N0)

M

Няма далечни метастази (М0)

Стадий IV

Карциномът обхваща органи, разположени наблизо, като ректума, пикочния мехур (Т4-N0-M0), регионални лимфни възли (всяко Т – N1- M0) или други части на тялото извън таза (всяко Т- всяко N –М1)

T

 

Туморът е фиксиран към или инфилтрира други структури различни от семенните мехурчета, като външния сфинктер, ректума, пикочния мехур, мускулите повдигачи и/или тазовата стена (T4)

N

 

Метастази в регионални лимфни възли (N1)

M

Далечни метастази (M1)

 

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: lmlaglic Предпазва от SPAM!
    

Подпомагащи групи и организации

Europa Uomo

European Cancer Patient Coalition

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376