Menu

Рак на простатата - Лечение

Индекс на съдържанието

 

Лечението зависи от размера, локализацията и стадия на карцинома, както и от общото здравословно състояние и физическата форма на пациента. Изборът на лечение се обсъжда с пациента и се имат предвид неговите преференции. Лечението се обсъжда от мултидисциплинарен екип, което означава, че различни експерти по раковите заболявания (хирурзи, уролози, онколози и лъчетерапевти) се събират заедно и дискутират пациента, с цел предоставяне на най-доброто решение.
Изключително важно е пациентите да участват във взимането на решение, когато има повече от едно лечение и лекарите трябва да стимулират това поведение, за да бъдат изпълнени очакванията на болния.

При обсъждане на лечението, лекарят преценява рисковете и позитивите на различните варианти. Това е изключително важно, тъй като много пациенти могат да водят нормален начин на живот с простатен карцином, който се развива много бавно. При тези пациенти страничните ефекти от лечението могат да бъдат повече ,отколкото позитивите. Много по-вероятно е пациентите да починат от старост, отколкото от простатния карцином.
Можете да попитате лекаря, ако имате въпроси относно лечението. Има три прости въпроса, които могат да Ви бъдат от полза:
• Какви възможности за лечение имам ?
• Какви са позитивите и негативите на всяко едно предложено лечение?
• Колко вероятно е да изпитам тези позитиви и негативи?
Специалистът може да препоръча един или повече подходи за справянето с простатния карцином.
Активно наблюдаване
Активното наблюдаване включва често мониториране на тумора, без лечение, което да се прилага веднага. Активното наблюдение има за цел да се предотврати ненужно лечение, което може да предизвика неприятни странични реакции. Това е опция за мъже с нисък или среден риск при локализиран карцином на простатата. По време на мониторирането се извършват кръвни изследвания за определяне на нивата на PSA, както и ЯМР и скенер. Ако туморът започне да се развива, лекарят ще препоръча подходящо лечение.
Изчаквателно поведение
Лекарят наблюдава състоянието на пациента, без да се прилага активно лечение, но това включва извършването на по-малко изследвания. Обикновено лечението започва при развиване на симптоми, които имат нужда от овладяване. Изчаквателното поведение е опция за пациенти с ниско рисково локализирано заболяване, както и за мъже с локализиран или локално авансирал тумор, който не е подходящ за лечение. Целта на изчаквателното поведение е да контролира симптомите. Обикновено не се предприема лечение веднага , особено ако карциномът се развива бавно.
Хирургия
Някои мъже с простатен карцином са показани за операция, при която се премахва простатната жлеза – медицинското наименование на тази техника е радикална простатектомия. Целта на радикалната простатектомия е да излекува напълно пациента, като отстранява напълно тумора. Хирурът премахва простатната жлеза, както и околните тъкани,лимфните възли и семенните мехурчета. Това се случва чрез инцизия в корема или ендоскопски.
Невро-съхраняващата простатектомия е вид операция, която включва премахването на простатата и тъканите, но без премахването на нервите, които контролират ерекцията. Тази операция редуцира рисковете за еректилни проблеми след интервенцията, но е възможна само ,когато ракът не е в близост до нервите.
Простатектомията е вариант за пациенти с локализирано или локално авансирало заболяване. Важно е да се разбере, че простатектомията е сложна операция, с множество възможни странични ефекти. Този подход не се препоръчва при пациенти с бавноразвиващи се тумори, тъй като вероятността да починат от старост и други заболявания е по-голяма.
Други видове хирургични техники могат да бъдат използвани в лечението на простатния карцином. Пример е премахването на вътрешната част на простатата (трансуретрална простатна резекция) или отстраняването на тестисите, което се извъшва с цел да се контролират симптомите. Този вид операции не водят до излекуване.
Лъчетерапия
Лъчетерапията използва йонизираща радиация, която поврежда ДНК на раковите клетки, предизвиквайки тяхната смърт. Използват се два вида лъчетерапия, които лекуват напълно заболяването :
• Лъчетерапия с външен сноп, който се насочва към тумора. Йонизиращата радиация се излъчва от специална машина.
• Брахитерапия – представлява поставяне на радиоактивен източник в простатата и той излъчва йонизираща радиация и унищожава тумора по гореспоменатия механизъм.
Лъчетерапия се препоръчва при локализирано или локано авансирало заболяване.
Хормонална терапия
Тестостеронът е хормон, който се произвежда основно от тестисите. Карциномът на простатата има нужда от него, за да се развива, поради което хормоналната терапия блокира ефектите на тестостерона. Хормоналната терапия се използва за редуциране на риска от рецидив след хирургичното или лъчетерапевтичното лечение. Приложена самостоятелно хормоналната терапия не може да излекува ракът на простатата.
Има три основни вида хормонална терапия, които се използват при лечението на простатния карцином :
• Андроген депривационна терапия – действа като блокира синтеза на тестостерон в тестисите. Прилага се чрез инжекция или имплант. Съществуват два типа андроген -депривационна терапия : агонисти на лутеинизиращия-релизинг хормон (leuprorelin, goserelin, buserelin,
Triptorelin) и антагонисти на гонадотропин- релизинг хормона (degarelix).
• Анти-андрогени (bicalutamide, flutamide, enzalutamide) са таблетки, които възпрепятстват тестостерона да достигне раковите клетки.
• Abiraterone е нова хормонална терапия , която се намира в таблетна форма и блокира тестостероновата синтеза. Приема се заедно със стероид, за да намали страничните ефекти.
Химиотерапия
Химиотерапията унищожава раковите клетки. Химиотерапията (docetaxel и cabazitaxel) може да се използва като лечение на метастатичен простатен карцином при някои пациенти. Прилага се с кортикостероид, който потенцира лечебните ефекти и намалява страничните реакции.
Други терапии
Към тях спада терапията, свързана с предотвратяването на костни фрактури от метастази чрез radium-223, denosumab и золедрониева киселина.

Локализираният рак на простатата се категоризира в три рискови групи, които се определят от размера на тумора (Т), оценката по скалата на Gleason и нивата на PSA. Лекарят може да Ви обясни към коя група спадате. Това е важно, защото в зависимост от групата се определя лечението.

Нисък риск

T1-T2a; оценка по Gleason <6 и PSA<10

Среден риск

T2b и/или оценка по Gleason 7 и/или PSA 10–20

Висок риск

T2c или оценка по Gleason 8–10 или PSA >20

Важно е да се разбере, че няма единствен стандартизиран подход към локализираното заболяване. Има редица варианти за пациентите в различните рискови групи и лекарят ще ги обсъди с Вас.
Активно наблюдение
Активното наблюдение е опция за мъж,е спадащи към групите с нисък и среден риск. Туморът се мониторира активно и при прогресия се обсъжда лечение.
Хирургия
Целта на интервенцията е отстраняването на карцинома, заедно със здрава тъкан около тумора. След операцията тъканта се изследва за наличието на ракови клетки. Радикалната простатектомия се използва за лечение на пациенти, спадащи към групите с нисък и среден риск. Ако има данни за инфилтрация в тазовите лимфни възли, се извършва и дисекция. Пациенти с висок риск се третират с радиклана простатектомия, както и тазова лимфектомия, при която лимфните възли се отстраняват напълно.
Лъчетерапия
Мъже, принадлежащи към ниско и средно рисковата група, могат да бъдат лекувани с външно облъчване или брахитерапия. Високо рисковите се лекуват с външно облъчване, в комбинация с хормонална терапия.
Хормонална терапия
Самостоятелното приложение на хормонална терапия не се препоръчва при локализирано заболяване, но може да бъде използвана преди лъчетерапия като неоадювантно лечение и/или след радиотерапия; като адювантно при пациенти, спадащи към средно и високо рисковите групи. Неоадювантата терапия е лечение, което се прилага преди основното, а адювантната е лечение, което се прилага след основното.
При пациенти, съответващи на средно рисковата група се прилага неоадювантна терапия с андроген депривационни средства за 4-8 месеца, в комбинация с външно облъчване.
Мъже с висок риск се лекуват неоадювантно с аднроген конкурираща депривационна терапия, следвана от лъчетерапия ,след което се прилага адювантна хормоно терапия за период от 2-3 години.
Изчаквателно поведение
Някои мъже с локализиран карцином може да не са подходящи или да не искат да се подложат на лечението. При такива пациенти се препоръчва изчаквателно поведение и прилагане на хормонотерапия, ако се появят симптоми.
Какви са възможностите за лечение при локално авансирал простатен тумор?
Хирургия
Може да се използва радикална простатектомия, заедно с тазова лимфектомия при пациенти с локално авансирало заболяване.
Лъчетерапия
Като алтернатива на хирургичното лечение може да се приложи лъчетерапия с външно облъчван,е в комбинация с хормонотерапия.
Хормонална терапия
Неоадювантна андроген депривационна терапия се администрира за 4-6 месеца, в комбинация с лъчетерапия с външно облъчване. Може да бъде последвано от адювантна хормонотерапия за 2-3 години при наличие на висок риск.

Основните цели на лечението са да облекчи сиптомите и да повиши качеството на живот.
Хормонална терапия
Андроген депривационната терапия обикновено е първото лечение, което се прилага при мъже с метастатичен простатен карцином. Може да се прилага самостоятелно или в комбинация с тестостеронови блокери (abiraterone) или заедно с химиотерапия.
Ако заболяването напредв,а въпреки андроген депривационната терапия (в такива случаи туморът се счита за резистентен), се прилагат анти-андрогенни препарати или abiraterone при мъже без или с малко симптоми.

Химиотерапия
Docetaxel е лекарството, което може да се прилага заедно с андроген депривационна терапия, ако пациентът може да го понесе. Препаратът се използва и при пациенти, чиито тумор продължава да нараства, въпреки хормоналното лечение. Ако карциномът продължава да нараства, въпреки апликацията на docetaxel се преминава към cabazitaxel (друг химиотерапевтик), както и biraterone, enzalutamide и Radium-223.
Други терапии
Radium-223 е радиоактивна течност, която се използва понякога в терапията на костните метастази. Denosumab и Золедрониевата киселина са лекарства, които редуцират рисковете от костни усложнения (фрактури) при пациенти с костни метастази. Лъчетерапия с външно облъчване се използва също за лечение на костните метастази.

Въпреки най-добрите лечения и бързото поставяне на диагноза, съществува риск ракът да се завърне ( да рецидивира).
Лъчетерапия
След радикална простатектомия се следят нивата на PSA. Ако те са високи се използва лъчетерапия в анатомичния район на простатата.
Хормонална терапия
Андроген депривационна терапия може да се приложи, когато има знаци на рецидив, след което се насочват за радикална простатектомия или лъчетерапия. На мъжете, лекувани с лъчетерапия, се препоръчва да се подложат на радикална простатектомия.

Простатен карцином при млади пациенти
Простатният карцином, който е диагностициран при мъже на възраст по-малка от 55 години, често нараства по-бързо за разлика от туморите при по-възрастни пациенти. Причините за тази разлика в развитието на заболяването не са изяснени. Известно е, че мъжете, диагностицирани в по-млада възраст, имат по-малък шанс да преживеят заболяването. Лечението на простатния карцином може да увреди фертилността. Радикалната простат ектомия води до загуба на еякулация, а хормоналната терапия и лъчетерапията могат да редуцират сперматозоидите и количеството сперма. Ако пациентът планира дете, има възможност да замрази сперма преди започване на лечението.

Клинични проучвания
Лекарят може да Ви предложи да участвате в клинично проучване. Това е научно изследване, при което се изследват :
• Нови медикаменти
• Разглеждат се вече съществуващи лекарства, приложени в нови комбинации, за да ги направят по-ефективни или да редуцират страничните реакции
• Да се сравнят действията на различни лекарства, които подтискат симптомите
• Да се разбере какви са механизмите на лечението
Клиничните проучвания повишават знанията за рака и за разработването на нови медикаменти и може да има много позитиви при взимане на участие. Пациентите се мониторират редовно по време и след терапия и новото лечение може да предоставя повече позитиви, сравнено с вече съществуващите. Важно е да се знае, че някои нови лечения могат да не бъдат по-добри от вече съществуващите или имат странични реакции, които надвишават ползите.
Редица лекарства постъпват в момента в клинични проучвания, включително имунотерапия, която стимулира имунната система на човека за борба с раковите клетки.
Pembrolizumab е имунотерапия, която блокира белтък, наречен програмирана клетъчна смърт протеин 1 (PD-1), който се намира по повърхността на някои имунни клетки. Лекарството показва окуражаващи резултати при пациенти с метастатичен рак.
Olaparib е лекарство, което блокира ензим, участващ в поправката на ДНК. Препаратът вече се използва при някои видове рак, особено при тези, които имат мутации в гени, наречени BRCA1 И BRCA2. Olaparib показва добри резултати при пациенти с метастатичен простатен карцином, приложен самостоятелно и в комбинация с abiraterone.
Имате право да приемете или да откажете участие в клинично проучване без никакви последици върху качеството на лечението. Ако лекарят не Ви предложи да вземете участие, но Вие искате да научите повече за тази възможност, можете да попитате лекаря дали има клинично проучване, подходящо за Вас.

Някои пациенти намират допълнителните грижи полезни, тъй като им помагат да се справят психически с диагнозата, лечението и дългосрочните ефекти от заболяването.
Препоръчва се да се прилагат допълнителни грижи, заедно с противораковото лечение. Видовете допълнителни грижи биват : подкрепящи, палиативни и грижи, които се полагат в края на живота. Попитайте лекаря за това, какви допълнителни грижи бихте могли да получите - грижи от диетолог, сестра, която се грижи за уринарната инконтиненция, сестра, която се грижи за лимфедема, социален работник, психолог и други.
Поддържащи грижи
Поддържащите грижи включват контролирането на симптомите на заболяването и страничните ефекти на терапията. Това е изключително важно при мъже с простатен карцином, тъй като много от пациентите живеят дълго с болестта.

Палиативни грижи
Палиативен е термин, който описва грижите, които се полагат при напреднало заболяване и включва контрол на симптомите, както и справяне с диагнозата, взимане на трудни решения и подготовка за грижи в края на живота. При мъже с простатен карцином палиативните грижи включват: справяне с болката, диарията, уринарната инконтиненция, проблемите с пълноценното хранене, оттока по крайниците и болките от залежаване.

Грижа за пациентите, които са преживели болестта
Това включва социална подкрепа, информираност за заболяването и рехабилитация. Пример за това е психологичната помощ, която помага за справянето със страха. Психосоциални проблеми, които се срещат често при пациенти с простатен карцином са: притеснението за сексуалната функция и за уринарната инконтиненция (неволно изпускане). Пациентите често намират за важна социалната подкрепа, която оказва влияние върху справянето с диагнозата рак, лечението и емоционалните последствия. Добре изготвения план за пациенти, които са преживяли заболяването, позволява по-лесното им завръщане към нормалния живот (работа, личен и социален живот).
Грижи за края на живота
Грижите, които се полагат в края на живота имат за цел да помогнат на пациента да се чувства удобно, да осигуряват обезболяване и емоционална помощ. Пример за това е садирането на пациента и изпадането му в безсъзнание, с цел облекчаване на тежки болки, задух, делириум или конвулсии.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Запитване

Вашият Email 
Предмет 
Запитване 
Моля въведете следните символи: lvzddmho Предпазва от SPAM!
    

Подпомагащи групи и организации

Europa Uomo

European Cancer Patient Coalition

Адресна информация

София, 1408

ул. Нишава № 121

help@onconavigator.info

0885 906-376